Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Informacje o egzaminie zawodowym dla klas, które rozpoczęły naukę od roku 2019/20 i później - kwalifikacje trzyliterowe

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 bowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Informacje o egzaminie z kwalifikacji dla klas, które rozpoczęły naukę  od roku szkolnego 2019/2020

 

KWALIFIKACJE – UCZNIOWIE ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD 1 WRZEŚNIA 2019r. I PÓŹNIEJ

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1z dnia 15 lutego 2019 r.  w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

 

TECHNIK MECHATRONIK

311410

K1

 

ELM.03.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K2

 

 

ELM.06.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK INFORMATYK

351203

K1

 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

K2

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK programista

351406

K1

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

K2

 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

311513

K1

 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

K2

 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

TECHNIK LOGISTYK

333107

K1

 

SPL.01.

 Obsługa magazynów

K2

 

SPL.04.

Organizacja transportu

TECHNIK SPEDYTOR

333108

K1

SPL.05.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

TECHNIK BUDOWNICTWA

311204

K1

 

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

K2

 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

723103

K 1

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

712905

K

BUD.11.

 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Terminy i sale, w których odbywać się będą pisemna i praktyczna część egzaminu zawodowego

część pisemna część praktyczna
23 czerwca 2014 poniedziałek
godz. 12.00
 • technik logistyk – sala 105, 102,008
 • technik spedytor – sala 107, 108
 • technik informatyk – sala 006, 007, 115
 • technik mechanik – sala 115

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej pół godziny wcześniej z się z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz piórem/długopisem z czarnym tuszem/atramentem.

24 czerwca 2014 wtorek
godz. 9.00
 • technik logistyk – sala 105, 102,115, 008
 • technik spedytor – sala 107,108
 • technik informatyk – sala 213, 218
 • technik mechanik – sala 115

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej pół godziny wcześniej się z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis /pióro z czarnym tuszem/atramentem oraz własne przybory, z których, zgodnie z komunikatem OKE, zdający mogą korzystać w etapie praktycznym w danym zawodzie w czerwcu 2014 r.

 • technik logistyk - kalkulator, ołówek, gumka, linijka
 • technik spedytor - kalkulator, ołówek, gumka, linijka
 • technik mechanik - kalkulator, ołówek, gumka, linijka
 

Propozycje tematów - egzamin maturalny z języka polskiego 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA POLSKIEGO – matura w roku szkolnym 2013/ 2014

LITERATURA

 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych utworach literackich.
 2. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich, zaprezentuj na przykładach wybranych utworów.
 3. Żart, ironia, satyra jako sposoby interpretacji świata. Omów temat na wybranych przykładach.
 4. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
 5. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystywane w nich środki wyrazu.
 6. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok
 7. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory z różnych epok.
 8. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
 9. Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany dramatu awangardowego XX wieku.
 10. Różne ujęcia motywu utopii w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie na przykładach wybranych utworów.
 11. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów jego funkcję na przykładach wybranych utworów.
 12. Dialog z tradycją (np. antyczną, biblijną). Omów go na przykładzie twórczości wybranego poety(pisarza) XX w.
 13. Literackie portrety władców. Przedstaw je i porównaj, wykorzystując przykłady z różnych epok.
 14. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Przedstaw problem na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
 15. Kreacja bohatera negatywnego, „czarnego charakteru”. Przedstaw i porównaj, wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok literackich.
 16. Literackie obrazy małych ojczyzn. Przedstaw sposoby kreowania, analizując wybrane przykłady.
 17. Artysta jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje, analizując wybrane utwory.
 18. Model poezji tyrtejskiej w literaturze różnych epok. Omów jej funkcję na wybranych przykładach.
 19. Obraz domu rodzinnego w literaturze. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach z różnych epok.
 20. Ideał mężczyzny w literaturze. Przedstaw sposoby jego kreowania i funkcje na podstawie wybranych utworów dwóch różnych epok.
 21. Miasto i jego przestrzeń. Na podstawie wybranych utworów omów sposoby ukazywania miasta w literaturze.
 22. Rodzaje i funkcje fantastyki w tekstach literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
 23. Wyobrażenie człowieka o Bogu – zaprezentuj różne realizacje tego motywu na podstawie utworów literackich dwóch wybranych epok.
 24. Postawy bohaterów literackich w sytuacjach tragicznych. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do utworów literackich z różnych epok.
 25. Wiersze poetów Nowej Fali – zaprezentuj ich związki z tradycja literacką, analizując wybrane utwory.
 26. PRL w literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu, wykorzystując utwory pisarzy współczesnych.
 27. Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 28. Symbol i alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Przeanalizuj ich rolę w wybranych tekstach literackich.
 29. Motyw arkadyjski w literaturze. Omów jego funkcjonowanie w wybranych tekstach.
 30. Obłąkani i szaleni. Przedstaw różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
 31. Motyw „exegi monumentum" i jego funkcjonowanie w twórczości wybranych poetów. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
 32. Motyw tańca w literaturze różnych epok. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu analizując wybrane utwory.
 33. Motyw przemijania życia ludzkiego. Przedstaw jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.
 34. Literackie portrety dzieci. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu, wykorzystując teksty z różnych epok.
 35. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyalienowanych.
 36. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 37. Obraz polskiego emigranta w literaturze XIX i XX wieku. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu.
 38. Konteksty filozoficzne i ich odzwierciedlenie w utworach literackich. Zaprezentuj przykłady, wykorzystując teksty z różnych epok.
 39. Zaprezentuj różnorodne sposoby funkcjonowania motywu zdrady w wybranych utworach literackich.
 40. Różnorodne ujęcia motywu samotności w utworach literackich. Przedstaw jego funkcjonowanie, analizując odpowiednie teksty z różnych epok..
 41. Motyw winy i kary w literaturze. Omów jego funkcjonowanie, analizując wybrane utwory.
 42. Kobieta - anioł, upadła, szalona. Przedstaw portrety psychologiczne wybranych bohaterek literackich.
 43. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący życie bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 44. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Zaprezentuj wybrane przykłady utworów literackich, w których tytuł, motto… stanowią klucz do interpretacji dzieła.
 45. Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.
 46. Miłość fatalna, sentymentalna, spełniona … Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów.
 47. To się czyta dzisiaj – modni pisarze i modne książki. Omów przyczyny popularności utworów na trzech wybranych przykładach spoza kanonu lektur szkolnych.
 48. Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu odmian gatunkowych.
 49. Koniec i początek – biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane utwory.
 50. Funkcje rekwizytów w literaturze (np. jabłko, pierścień sztylet, korona itp.). Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 51. Literatura w poszukiwaniu wartości moralnych, nadających sens życiu człowieka. Omów problem, interpretując wybrane utwory.
 52. Zagłada i pamięć. Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej.
 53. Bohaterowie masowej wyobraźni. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje na wybranych przykładach literackich.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
 2. Miłość inspiracją i motorem działania bohaterów literackich i filmowych. Rozważ problem na wybranych przykładach.
 3. Samotnie czy z mężczyzną u boku? Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, omów rolę kobiety w społeczeństwie.
 4. Różne sposoby portretowania samego siebie. Autoportret w malarstwie, autobiografia
 5. w literaturze – dokonaj analizy wybranych dzieł.
 6. Piękno i brzydota jako kategorie kreujące obraz świata i człowieka w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat w nawiązaniu do wybranych tekstów kultury.
 7. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
 8. Obraz obozu Auschwitz w literaturze i sztuce. Zaprezentuj sposoby kreowania w wybranych tekstach kultury.
 9. Symbole – klucze do wyobraźni. Przedstaw funkcjonowanie wybranych motywów symbolicznych w literaturze i malarstwie.
 10. Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym (analiza wybranych dzieł).
 11. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych (analiza wybranych dzieł).
 12. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
 13. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację.
 14. Impresja a ekspresja. Dwa odmienne spojrzenia na świat oraz człowieka w literaturze i malarstwie -omów je na wybranych przykładach.
 15. Różne przykłady funkcjonowania obrazów przyrody w literaturze i sztuce - omów je na wybranych przykładach.
 16. Sposób kreowania postaci kobiecych w literaturze i sztuce. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 17. Wzorce parenetyczne wczoraj i dziś. Omów zjawisko na wybranych przykładach (wykorzystaj literaturę, film, prasę).
 18. Upiory, zjawy i duchy. Zaprezentuj sposoby kreowania oraz ich funkcjonowanie w dziełach plastycznych i literackich.
 19. Obrazy przyszłości w literaturze i filmie. Porównaj różne ujęcia tematu, opierając się na wybranych przykładach.
 20. Motyw tańca w literaturze, sztukach plastycznych, filmie. Porównaj funkcje motywu w wybranych utworach.
 21. Orientalizm w literaturze i malarstwie. Porównaj różne sposoby jego ukazywania. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 22. Obraz prowincji w literaturze, malarstwie, filmie. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 23. Przestrzeń Syberii w polskiej literaturze i sztuce. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
 24. Literackie i filmowe wędrówki w czasie. Przedstaw różne ujęcia i funkcje motywu w wybranych utworach.
 25. Portret Sarmaty w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
 26. Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce polskiej - omów go na wybranych przykładach.
 27. Dziecko jako bohater literatury i sztuki. Przedstaw różne kreacje na wybranych przykładach.
 28. Obraz miasta w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw różne ujęcia, przywołując wybrane przykłady.
 29. Literackie i plastyczne wizerunki świętych. Omów zagadnienie, przywołując wybrane przykłady.
 30. Różne sposoby przedstawiania scen batalistycznych w literaturze i malarstwie lub filmie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
 31. Motyw maryjny w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów jego funkcjonowanie w wybranych przykładach.
 32. Motyw „Stabat Mater Dolorosa" w literaturze i sztuce. Zanalizujróżne jego ujęcia w wybranych tekstach kultury.
 33. Wizerunek żołnierza w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby jego prezentowania w wybranych tekstach kultury.
 34. Sposoby funkcjonowania sacrum/profanum w literaturze i sztuce współczesnej. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
 35. Fascynacje sztuką barokową w poezji współczesnej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 36. Inspiracje malarskie w twórczości wybranego poety współczesnego. Zaprezentuj temat, wykorzystując wybrane teksty kultury.
 37. Obecność i funkcje kiczu w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.
 38. Poetyka snu i jej funkcje w literaturze i filmie. Omów je na wybranych przykładach.
 39. Obraz rewolucji w różnych tekstach kultury. Przedstaw różne sposoby kreacji, odwołując się do wybranych przykładów.
 40. Obraz wsi w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne ujęcia, analizując wybrane przykłady.
 41. Zaprezentuj technikę kolażu jako metodę twórczą awangardowego malarstwa i poetykę XX-wiecznej literatury. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 42. Motyw śmierci i jego funkcjonowanie w literaturze i sztukach plastycznych. Omów temat na wybranych przykładach.
 43. Między światem marzeń a rzeczywistością. Przedstaw różne ujęcia tematu, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 44. Groteska jako konwencja literacka i plastyczna. Przedstaw jej funkcjonowanie na wybranych przykładach.
 45. Poeci – malarze. Przedstaw wybranych twórców, którzy byli jednocześnie pisarzami i malarzami. Omów podobieństwa łączące ich dzieła literackie i malarskie.

JĘZYK

 1. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje „skrzydlatych słów” w tekstach mówionych i pisanych.
 2. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
 3. Specyfika języka bohaterów literatury science-fiction - omów go na przykładach wybranych utworów.
 4. Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka. Analiza celowo dobranych utworów.
 5. Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 6. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza przykładów (np. listów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C. Norwida, F. Chopina).
 7. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie - omów temat na przykładach wybranych utworów.
 8. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Analiza zgromadzonego materiału językowego.
 9. Ekspresja i impresja - analizując celowo zgromadzony materiał językowy, określ właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.
 10. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa - porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.
 11. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
 12. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.
 13. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
 14. Mowa ezopowa w literaturze. Omów jej funkcje na wybranych przykładach z różnych epok literackich
 15. Stylizacja (środowiskowa, gwarowa, archaiczna) w tekstach literackich. Omów funkcje stylizacji, analizując wybrane przykłady.
 16. Językowe środki perswazji w tekstach współczesnych .Omów, analizując celowo zgromadzony materiał językowy
 17. Językowe środki parodii literackiej. Zaprezentuj zjawisko na wybranych przykładach.
 18. Na czym polega perswazyjna funkcja tekstów reklamowych? Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
 19. Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany publicystyki.
 20. Poetyka utworów socrealistycznych. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.
 21. Wpływ zapożyczeń na współczesną polszczyznę. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 22. Funkcje języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 23. Epistolografia dwóch epok. Przeanalizuj i porównaj styl i język listów z różnych okresów. Omów przyczyny różnic w leksyce, frazeologii i składni.
 24. Wykorzystując samodzielnie zebrane przykłady modnych wyrazów, omów mechanizmy ich funkcjonowania we współczesnej polszczyźnie.
 25. Rola neologizmów w tworzeniu literackich obrazów świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.
 

Informacje dla zdających

Informacje dla Zdających

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?


Uczniów zsz i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
Uczeń (słuchacz) składa:

 • deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,
 • na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwentów szkół
Absolwent składa:

 • deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)
Absolwent KKZ składa:

 • deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE właściwej dla miejsca kursu,
 • zaświadczenie ukończenia kursu,
 • na 4 miesiące przed terminem egzaminu;

Egzamin eksternistyczny
Zdający eksternista składa:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych do Dyrektora OKE,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie,
 • do 30 września/do 31 stycznia.

Zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu

 1. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu;
 2. Na świadectwie kwalifikacyjnym w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu wyniku jest wpis „100" i zamieszczona jest informacja o zwolnieniu i posiadanym tytule laureata lub finalisty;
 3. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych jest podany przez komunikatem dyrektora CKE ogłaszanym na stronie internetowej CKE.

Termin przeprowadzania egzaminu

 1. Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.
 2. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.
 3. Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

Zgłoszenie do egzaminu

 1. Uczeń (słuchacz), absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:
  • imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta;
  • datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;
  • adres zamieszkania;
  • nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń (słuchacz) lub absolwent zamierza zdawać egzamin;
  • informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;
 2. Deklarację uczeń (słuchacz) składa dyrektorowi szkoły/placówki a absolwent dyrektorowi komisji okręgowej.
 3. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) składają deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kursu.
 4. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Części egzaminu

Część pisemna:

 • test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,
 • czas 60 min. Część praktyczna:
 • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,
 • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Miejsce przystąpienia do egzaminu

 • część pisemna
  • Uczeń (słuchacz) do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza,
  • Absolwent do części pisemnej egzaminu przystępuje w szkole, którą ukończył,
  • Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE.
 • część praktyczna
  • Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczna naukę zawodu.
  • Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole, która ukończyli lub u pracodawcy, u którego odbywali praktyczna naukę zawodu.
  • Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE.

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

 • jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,
 • jakość rezultatu pośredniego,
 • przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.
 

Egzamin z kwalifikacji - absolwenci

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – rok szkolny 2022/23 - kwalifikacje jednoliterowe – formuła 2012

Informacje o egzaminie z kwalifikacji dla klas, które rozpoczęły naukę  od roku szkolnego 2017/2018

Informatory

dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2012:

 

KWALIFIKACJE – ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD 1 WRZEŚNIA 2017 R.

TECHNIK MECHATRONIK

311410

K1

EE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K2

EE.21.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK INFORMATYK

351203

K1

EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

K2

EE.09.

 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

311513

K1

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

K2

MG.43.

 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

TECHNIK LOGISTYK

333107

K1

AU.22.

 Obsługa magazynów

K2

AU.32.

Organizacja transportu

TECHNIK SPEDYTOR

351203

 

AU.31.

 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

723103

K1

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

712905

K1

BD.04.

 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

KWALIFIKACJE – ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD 1 WRZEŚNIA 2012 R.

zawód

Kwalifikacje w zawodzie

Technik

Informatyk

351203

K1

E.12.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

K2

E.13.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

K3

E.14.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik logistyk 333107

K1

A.30.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

K2

A.31.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

K3

A.32.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Technik mechatronik 311410

K1

E.03.

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

K2

E.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K3

E.19.

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik pojazdów samochodowych 311513

K1

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

K2

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

K3

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik spedytor 333108

K1

A.28.

Organizacja i nadzorowanie transportu

K2

A.29.

Obsługa klientów i kontrahentów

Technik budownictwa

311204

K1

B. 16

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,

K2

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

K3

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie

dokumentacji przetargowej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

K1

B.21

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

K2

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

K1

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów

pojazdów samochodowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905

K1

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy

K2

B.06

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

K3

B.07

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

 

 

Przydatne strony:

OKE Kraków- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Na stronie znajdziecie:

 • Kalendarium egzaminów w sesji
 • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego
 • Informacje o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego
 • Wykaz turniejów i olimpiad, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
 • Standardy i wymagania
 • Statystyki egzaminów z lat ubiegłych

.

 

Egzamin Zawodowy

Terminy egzaminu zawodowego (starego) 2017 dla absolwentów technikum
Sesja czerwiec 2017

Deklarację należy złożyć do 20.12.2016 r.

Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut wcześniej

 • Część pisemna (wszystkie zawody):
  12 czerwca 2017 r. godz. 12.00, czas: 120 minut
 • Część praktyczna:
  13 czerwca 2017 r. zgodnie z harmonogramem

Uwaga
absolwenci technikum przystępujący 12 i 13 czerwca do "starego" egzaminu zawodowego

Informatory dla absolwentów zdających "stary" egzamin zawodowy:

Analiza wyników egzaminu zawodowego:

Informacje o egzaminie zawodowym:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
    - etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
    - etapu praktycznego.

ZDANIE EGZAMINU:
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
    - z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    - z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

PISEMNY:

PRAKTYCZNY:

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
   - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
   - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.  

Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
  - szkoła 
  - placówka kształcenia praktycznego
  - placówka kształcenia ustawicznego 
  - upoważniony pracodawca.

Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Przydatne strony:

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

Na stronie znajdziecie:

 • Przykładowe rozwiązania uczniowskie zadań egzaminacyjnych dla techników
 • Ogólnie o egzaminie zawodowym
 • Standardy wymagań egzaminacyjnych 
 • Informatory
 • Procedury
 • Klucze odpowiedz
 • Broszury dla uczniów zsz
 • Broszury dla uczniów techników
 • Informacje o wynikach

OKE Kraków- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Na stronie znajdziecie:

 • Kalendarium egzaminów w sesji
 • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego
 • Informacje o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego
 • Wykaz turniejów i olimpiad, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
 • Standardy i wymagania
 • Statystyki egzaminów z lat ubiegłych

.

komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu