• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Technik Spedytor

t spedytor

Podczas nauki uczeń zdobędzie wiadomości dotyczące funkcjonowania rynku transportowego i spedycyjnego, charakteru pracy spedytora, etapów procesu spedycyjnego oraz dokumentów spedycyjnych. Pozna również zagadnienia z zakresu: logistyki, ubezpieczeń, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent technikum spedycyjnego zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych oraz przedsiębiorstwach różnych branż na stanowiskach związanych z obsługą transportową.

Czym się zajmuje spedytor?

 • zawieraniem umów z przewoźnikami,
 • tworzeniem i kontrolowaniem dokumentacji spedycyjnej,
 • zapewnieniem efektywności przewozów poprzez pozyskiwanie ładunków i przewoźników,
 • prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przewozowego,
 • dba o formalności celne, ubezpieczenia przesyłki,
 • nadzoruje stan przesyłki,
 • współpracuje z firmami transportowymi.

Program nauczania zawodu obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy spedycji i transportu,
 • podstawy działalności spedytora,
 • działalność przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego,
 • narzędzia spedycji i transportu,
 • język obcy dla spedytorów. 

Zakres wiedzy zdobytej przez absolwenta po zakończeniu szkoły:

 • zasady bezpiecznego transportu,
 • właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków,
 • rodzaje i dobór opakowań,
 • jednostki i miary ładunkowe,
 • środki transportu i ich odpowiednie wykorzystanie,
 • techniki i urządzenia przeładunkowe,
 • transport kombinowany,
 • obsługa dokumentów transportowych i spedycyjnych,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania spedycyjnego. 

Po ukończeniu nauki nasi uczniowie mają możliwość pracy w:

 • firmach spedycyjnych, transportowych i kurierskich,
 • urzędach pocztowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
 • agencjach celnych,
 • wolnych obszarach celnych,
 • firmach świadczących usługi transportowe (samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze i morskie),
 • innych firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych z wysyłką towarów, przygotowaniem frachtu, itd.

W trakcie nauki w technikum uczeń będzie zdawał zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe:

TECHNIK SPEDYTOR

351203

K1

SPL.05.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu