• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Akademia Ekonomii Społecznej

bis logoPrzedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w projekcie pt. „ABC Ekonomii Społecznej”. Jest on realizowany w ramach projektu „Sieć MOWES– Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju ES w regionie”.

 

 

 

Udział w programie:

  • pomoże zdiagnozować potencjał środowiska,
  • pozwoli wybrać najlepsze formy i kierunki działań, które polepszą jakość życia lokalnej społeczności,
  • ułatwi mobilizowanie ludzi do współdziałania,
  • pomoże nawiązać współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi, które będą wspierać działania mieszkańców.

W ramach Akademii przewiduje się 5 dni szkoleniowych o tematyce: diagnoza społeczności lokalnej, współpraca w środowisku lokalnym, przedsiębiorczość społeczna oraz indywidualne doradztwo. Uczestnicy mają zapewnione indywidualne wsparcie specjalistów przy rozpoznaniu potrzeb i zasobów środowiska, budowaniu lokalnych sieci współpracy, zaplanowaniu działań w środowisku itp.

Opiekunami grupy projektowej są Halina Kalata i Artur Dęsoł.

nss ue logo

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu