• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

I semestr 2019/2020 
2 września 2019r. – 22 grudnia 2019r.

 Wrzesień

 • wywiadówki wszystkich klas (19 września).

Październik

 • 14 X – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, konferencja szkoleniowa, analiza wyników egzaminów maturalnych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Grudzień

 • konferencja klasyfikacyjna wszystkich klas;
 • informacje dla rodziców o ocenach śródrocznych (w sposób ustalony z rodzicami);
 • 23 XII 2019r. – 1 I 2019r. – zimowa przerwa świąteczna.

 

II semestr 2019/2020
- 2 stycznia 2019r. – 24 kwietnia 2020 (klasy maturalne)
- 26 czerwca 2020 (pozostałe klasy)

Styczeń

 • 27 I 2020r. – 09 II 2020r. – ferie zimowe.

Luty

 • matura próbna – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (1/10).

Marzec

 • konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych zagrożonych niedostateczną oceną roczną.

Kwiecień

 • 9 IV – 14 IV 2020r. – wiosenna przerwa świąteczna;
 • kwiecień/maj wywiadówki informacyjne;
 • konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, konferencja szkoleniowa – procedury egzaminacyjne;
 • 24 IV – koniec roku klas maturalnych.

Maj

 • 4 V, 5 V, 6 V – egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych (2, 3, 4/10).

Czerwiec

 • konferencja klasyfikacyjna i plenarna;
 • 22, 23 VI – egzaminy potw. kwalifikacje w zawodzie – dni wolne od zajęć dydaktycznych (5, 6/10)
 • 26 VI – zakończenie roku szkolnego.

Terminy do uzgodnienia – dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • dzień otwarty szkoły (7/10).
 • uroczystość szkolna (8/10).
 • wg bieżących potrzeb (9, 10/10).

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu