Ułatwienia dostępu

  • logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos
  • synthos
  • proginfo logo

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Organizacja roku szkolnego 2023/2024:

 

Rok szkolny 2023/2024

01.09.2023r. – 31.08.2024r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4.09.2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas maturalnych

26.04.2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla pozostałych klas

21.06.2024r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023r. – 31.12.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024r. – 2.04.2024r.

Ferie zimowe

12 – 25.02.2024r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

·       Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2023r. (sobota)

Technikum 10

·       4 dni maja 2024r. matury

·       2 dni matura próbna

·       2 dni stycznia 2024r. egzamin zawodowy

·       2 dni czerwca 2024r. egzamin zawodowy

Szkoła Branżowa 10

·       4 dni maja 2024r. matury

·       2 dni matura próbna

·       2 dni stycznia 2024r. egzamin zawodowy

·       2 dni czerwca 2024r. egzamin zawodowy

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

I semestr

04.09.2023r. – 22.12.2023r.

II semestr

02.01.2024r. – 21.06.2024r.

II semestr klasy maturalne

02.01.2024r. – 26.04.2024r.

Dni proponowane do odpracowania

2 maja 2024r.

Egzamin maturalny

zgodnie z harmonogramem CKE:

·       sesja majowa: od 7.05.2024r.

·       sesja sierpniowa (poprawkowa): 20-21.08.2024r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: etap pisemny i etap praktyczny

zgodnie z harmonogramem CKE:

·       sesja zimowa – styczeń 2024r.

·       sesja letnia – czerwiec 2024r.

 

Terminarze spotkań z rodzicami:

         

lp

data

szkoły

problematyka

przygotowuje

1.

wrzesień 2023r.

wszystkie klasy

Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami i zapoznanie z:

·       aktami prawnymi regulującymi pracę PCKTiB,

·       procedurami egzaminacyjnymi,

·       wymaganiami egzaminacyjnymi niezbędnymi do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

·       sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

·       warunkami i trybem otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

·       warunkami i sposobem oraz kryteriami oceniania zachowania,

·       warunkami i trybem otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika-cyjnej z zachowania,

·       ustalenie planu współpracy szkoły i rodzi-ców w celu wyeliminowania agresji, zapewnienia bezpieczeństwa,

·       podstawą programową Wychowanie do życia w rodzinie.

dyrekcja

wychowawcy,

pedagog,

nauczyciel wdż

2.

listopad 2023r.

wszystkie klasy

Wywiadówki informacyjne.

wychowawcy,

nauczyciele

3.

grudzień 2023r.

wszystkie klasy

Informacje wychowawców o ocenach śródrocznych.

wychowawcy

 

marzec 2024r.

klasy maturalne

Konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

wychowawcy

6.

kwiecień/maj 2024r.

wszystkie klasy

Wywiadówki informacyjne/konsultacje z rodzicami.

wychowawcy,

nauczyciele

7.

kwiecień 2024r.

klasy kończące szkołę

Informacja na temat przewidywanych ocen końcowych – zgodnie z Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego.

wychowawcy

8.

czerwiec
2024r.

pozostałe klasy

Informacja na temat przewidywanych ocen rocznych – zgodnie z Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego.

wychowawcy

Oferta edukacyjna

Projekt: Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0nprcz logotyp podstawowy rgb

Projekt: Międzynarodowe doświadczenie
drogą do kariery zawodowej
FERS RP UE RGB 1a

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2024 PCKTiB w Oświęcimiu