Ułatwienia dostępu

 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

Koła Zainteresowań

Kilka informacji o zjawisku

Całkowite zaćmienie Księżyca zdarza się raz na kilka lat. W Polsce ostatnie takie zjawisko można było podziwiać cztery lata temu (2011 r.). Jeszcze rzadziej możemy być świadkami połączenia dwóch zjawisk: superksiężyca oraz całkowitego zaćmienia Księżyca. W minionym stuleciu, zdarzyło się to zaledwie pięć razy. Księżyc osiągnie perygeum przed godz. 4 naszego czasu. Będzie wtedy w odległości 356 882 km od naszej planety. To najmniejszy dystans pomiędzy satelitą a Ziemią w tym roku. Tarcza Srebrnego Globu będzie wydawała się nam większa o ok 14% i jaśniejsza niż zwykle o ok 30 %. O takim zjawisku potocznie mówimy "superpełnia", a księżyc nazywany jest "superksiężycem".

Po godz. 2.11 rozpocznie się zaćmienie olbrzymiej tarczy Księżyca w pełni. Zobaczymy stopniowo zanikającą jasną tarczę naszego satelity. Kulminacja zaćmienia nastąpi o godz. 4.48. W momencie zaćmienia Księżyc nabierze czerwonej barwy. Stanie się tzw. Krwawym Księżycem. Podczas fazy całkowitej światło nie dociera do Księżyca bezpośrednio. Nasz satelita jest oświetlony przez rozświetloną na czerwono ziemską atmosferę. W trakcie zaćmienia Księżyc przybierze rudawy odcień. Kolejne zaćmienie Księżyca w perygeum dopiero w 2033 roku, czyli za 18 lat. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Zaćmienie Księżyca będzie widoczne dla mieszkańców Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy, w zachodniej części Azji.

O superksiężycu mówimy, kiedy nasz satelita znajdzie się w perygeum, czyli najbliższej możliwej odległości od Ziemi na swojej orbicie. Wynosi ona około 358 tys. kilometrów, podczas gdy średni dystans między tymi obiektami to około 384 tys. kilometrów. W perygeum Srebrny Glob jest o 50 tys. km bliżej nas niż podczas przechodzenia przez apogeum, czyli najbardziej oddalony punkt swojej orbity.

Zaćmienie Księżyca następuje w momencie, kiedy satelita wchodzi w cień rzucany przez Ziemię oświetlaną światłem słonecznym. Dochodzi do tego, kiedy trzy obiekty, czyli Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w linii.

W odróżnieniu od zaćmień Słońca, zaćmienia Księżyca widoczne są zwykle na sporym obszarze naszej planety, gdzie satelita znajduje się ponad horyzontem.

 

Szkolne Koło Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem

W dniu 1 lipca 2007r. odbyło się zebranie założycielskie szkolnego koła Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Grupa uczniów postanowiła reaktywować koło, które istniało w latach 1996-2005. Opiekunami zostali: mgr Aleksandra Matusiak i mgr Adam Kurzyński. Opracowano wspólne cele działania, do których należy:

 • szeroko pojęta współpraca z Państwowym Muzeum Oświęcim;
 • prezentacja ciekawych postaci obozowych na forum szkoły w formie wykładów i informacji na tablicy szkolnej;
 • spotkania z byłymi więźniami lub ludźmi niosącymi pomoc więźniom;
 • obchody rocznic obozowych;
 • uczestnictwo w sesjach naukowych, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez PMO-B, TOnO i inne ośrodki;

Po powstaniu koła zrealizowano wiele zadań, m. in.:

 • spotkanie z byłym więźniem 3 obozów / KL Auschwitz, KL Oranienburg, KL Buchenwald / Panem Czesławem Arkuszyńskim;
 • spotkanie z byłym więźniem Kazimierzem Piechowskim inicjatorem słynnej ucieczki z KL Auschwitz oraz bohaterem filmu „Uciekinier”;
 • zaangażowanie młodzieży podczas międzynarodowej konferencji poświęconej prawom człowieka /2008r./;
 • współpraca i pomoc bibliotece muzealnej znajdującej się na terenie byłego obozu Auschwitz /na bieżąco/;
 • w latach 2008-2010 współpraca i pomoc archiwum PMO-B;
 • zwiedzanie studyjne terenów byłego obozu Auschwitz i Birkenau /co semestr/ połączone z referatami młodzieży członków koła;
 • zwiedzanie i zapoznanie się z charakterem pracy archiwum obozowego /2007/;
 • założenie i redakcja tablic ogłoszeniowych SK TOnO popularyzujących działalność koła szkolnego oraz nawiązujących do ważniejszych rocznic historycznych /zwłaszcza obozowych/ oraz ciekawych postaci więźniów KL Auschwitz-Birkenau;
 • sporządzenie spisu książek o tematyce obozowej znajdujących się w bibliotece szkolnej i udostępnienie go szerokiemu ogółowi naszych uczniów /2008-2009/;
 • utrzymywanie i uzupełnianie na bieżąco kroniki koła SK TOnO /na bieżąco/;
 • przyjmowanie co roku w swoje szeregi nowych członków, połączone z uroczystym wręczeniem legitymacji TOnO;
 • upamiętnianie rocznicy śmierci zabitego w obozie patrona szkoły /akademie, konkursy, wyjścia do bloku nr 11/;
 • prezentacja na cotygodniowych spotkaniach sylwetek byłych więźniów i ich życiorysów /cały czas/;
 • przegląd filmów obozowych zorganizowany dla zainteresowanych uczniów naszej szkoły /2011r./;
 • udział w konferencjach, sesjach i spotkaniach organizowanych przez różne instytucje /Centrum Edukacji, Centrum Młodzieży, Centrum Żydowskie, Muzeum itp./.

W latach 2007-2011 do SK TOnO zapisało się 84 uczniów naszej szkoły. Do najbardziej oddanych działaczy należeli: Dagmara Kobylańska, Aleksandra Siuta, Marlena Wójcik, Renata Kozaczek, Marcelina Idzik, Ewelina Domagalik, Mateusz Banach, Monika Matlak, Barbara Niesyto.

 

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK rozpoczęło swą działalność w 1998r. i gromadziło w poszczególnych latach od 40 do 120 uczniów. Opiekunami koła byli: mgr Halina Kubisty, mgr Dorota Sandera, mgr Agnieszka Gandzel, mgr Halina Kalata oraz od początku – pielęgniarka szkolna Maria Mąkina.

Przez wiele lat organizowano akcję „Mikołajki” dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu. Uczniowie szkoły brali udział w mistrzostwach pierwszej pomocy PCK, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia, konkursach wiedzy o PCK, AIDS i HDK.

Systematycznie przygotowują gazetki ścienne o różnej tematyce np. :

 • Krew darem życia.
 • Rzuć palenie razem z nami.
 • Aktywnym być – ruch jako sposób na stres i zdrowie.
 • Zagrożenia wieku dorastania – anoreksja, bulimia, sekty, wypadki.

Uczniowie pełnoletni biorą udział w akcjach krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz „Twoja Krew – Moje Życie”. Corocznie koło wspiera akcję „Gorączka Złota”, a w miarę możliwości bierze udział w innych akcjach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Oświęcimiu. W okresie świątecznym członkowie SK PCK przygotowują paczki świąteczne dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły.

 

Szkolne Koło Fotograficzne

Koło Fotograficzne powstało w 2010 r. Opiekunem został mgr Maciej Buliński. Koło zajmuje się dokumentowaniem wydarzeń z życia Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. S. Jasieńskiego w Oświęcimiu. Zdjęcia przekazywane są administratorowi strony internetowej szkoły w celu zamieszczenia ich w galerii lub przygotowania materiałów dla mediów lokalnych. W skład zespołu wchodzą nauczyciele oraz uczniowie, zwłaszcza klas technikum informatycznego. W zależności od potrzeb sprzęt jest także udostępniany nauczycielom i uczniom, którzy nie są stałymi członkami koła fotograficznego. Ponadto jeden z członków koła założył w serwisie YouTube kanał OzetyTV, w którym umieszcza nagrane i zmontowane przez siebie filmy wideo, dokumentujące najważniejsze wydarzenia z życia szkoły m.in. turniej OzetyStrike, Targi Edukacyjne, Dzień Otwarty oraz okolicznościowe akademie.

 

Koło dysponuje m.in. następującym sprzętem:

 • lustrzanka cyfrowa CANON EOS1000D,
 • aparat cyfrowy SONY DSC-H70,
 • kamera cyfrowa HD PANASONIC HDC-SD90,
 • kamera cyfrowa SONY DCR-SR58,
 • kamera cyfrowa SONY DCR-SR72,
 • statywy HAMA, SLIK, VELBON.

 

Obecnie opiekunem koła jest p. mgr Marcin Moc.

 

Szkolny Klub Europejski „Eurokrąg”

Podczas spotkań Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurokrąg”, którego opiekunem jest mgr Katarzyna Kapcińska – Czerniak, uczniowie rozwijają swoje poglądy oraz mają możliwość spotkania się z osobami ze świata polityki. Wymienić należy choćby przeprowadzenie wywiadu z ministrem obrony narodowej oraz spotkania z europosłami, posłami i senatorami podczas wyjazdów do Warszawy. „Eurokrąg” skupia uczniów tzw. klas europejskich Liceum Ogólnokształcącego.

Kalendarium „Eurokręgu”:

l.p.

projekt/ działanie/impreza/ konkurs

osiągnięcia

rok

 

1.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

3 osoby zakwalifikowane do etapu okręgowego

2002

2.

Nawiązanie współpracy z Instytucjami Europejskimi i koordynatorem MCIE

 

od 2002

 

3.

 

Ukończenie „Studiów europejskich” w ramach programu Jean Monnet w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

Otrzymanie przez uczniów certyfikatów ukończenia studiów europejskich

 

2003
2004
2005
2006

4.

Dzień wspólnej waluty Euro – zasięg powiatowy

 

Przygotowanie społeczeństwa do wejścia do UE

2003

5.

Ankieta na temat UE wśród mieszkańców powiatu i miasta Oświęcim

 

2003

6.

Przystąpienie do projektu prezydenta RP i MEN Moja szkoła w Unii Europejskiej

Otrzymanie certyfikat Moja szkoła w Unii Europejskiej

2003

 

7.

 

Spotkanie z Danutą Hubner

 

 

2003

 

8.

 

Udział w konkursie 333 pytania o Unii Europejskiej

 

 

3 uczniów w eliminacjach wojewódzkich,
1 uczennica w finale w Łodzi

 

2003

 

9.

 

Akcja Płyniemy ku Europie

 

 

4 uczniów zakwalifikowanych

 

2003

10.

Olimpiada Wiedzy o UE

 

Uczniowie kwalifikują się do etapu okręgowego

corocznie od 2003

 

11.

 

Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Europejskiej YES for Europe

 

Wyjazd edukacyjny do sejmu i senatu, 40 uczniów uzyskało certyfikat ukończenia programu

 

2004

 

12.

 

Małopolski Zlot Klubów Europejskich

 

II miejsce w województwie w konkursie Moja szkoła-mój klub – moi przyjaciele

 

2004

 

I miejsce w Małopolsce w konkursie @ktywna szkoła, @ktywny klub

 

2005

 

III miejsce w Małopolsce w konkursie Po co nam Schengen

 

2007

 

III miejsce w Małopolsce w konkursie Jak fundusze unijne zmieniają moja okolicę

 

2009

 

I miejsce w powiatach chrzanowskim, suskim, oświęcimskim w konkursie Najlepszy fanpage SKE,
II miejsce w Małopolsce w konkursie Szkoła Polskiej Prezydencji

 

2011

 

13.

 

Spotkania z eurodeputowanymi B. Klichem, D. Hubner, R. Thun

 

 

2004
2005

 

14.

 

Projekt Zostań Ambasadorem Konstytucji Europejskiej

 

4 uczniów zostało ambasadorami, prowadzili szkolenia w szkole i mieście nt traktatu konstytucyjnego i jego konsekwencji dla Polski

 

2005

 

15.

 

Program YES for Europe

 

Wyjazd edukacyjny do Warszawy, 40 uczniów otrzymało certyfikaty ukończenia ogólnokrajowego programu edukacji europejskiej

 

2006

 

16.

 

Przystąpienie do programu Młodzież

 

2 uczniów wyjechało na wolontariat europejski (Kazachstan, Grecja)

 

2006

 

17.

 

Przystąpienie do programu Młodzież w działaniu 2007-2013

 

Udział uczniów w wymianie europejskiej (do Francji i Portugalii)

 

2007-11

 

Udział uczniów w wolontariacie europejskim w Grecji, Kazachstanie, Francji, Włoszech, Portugalii

 

Udział w tygodniowym obozie europejskim Euroweek

 

2011

 

18.

 

Konkurs Europa To MY

 

1 uczeń -zwycięzcą etapu powiatowego, nagrodą był wyjazd do Brukseli do biura europosłanki R. Thun

 

2010

 

 

2011

 

1 uczeń reprezentuje szkoły ponadgimnazjalne powiatu oświęcimskiego w finale konkursu

 

19.

 

Projekt Debaty Oksfordzkie

 

II miejsce w Małopolsce w cyklu debat Młodzi Małopolanie Rozmawiają

 

2010

 

20.

 

Udział w spotkaniach przedwyborczych 2011

 

Dyskusje z „jedynkami” na listach wyborczych okręgu chrzanowskiego

 

2011

 

21.

 

Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej

 

2 uczniów reprezentuje powiat oświęcimski w okręgowej olimpiadzie wraz ze 168 z całej Polski

 

2011/12

 

22.

 

Udział w projekcie Wykluczenie ma też romską twarz.

 

Wyróżnienie dwóch uczennic, publikacja ich prac

 

2011

 

23.

 

Udział w projekcie Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka

 

Ukończyło 5 uczniów

 

2011

 

24.

 

Konkurs Tropami dotacji

 

II miejsce w finale konkursu

 

2012

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0nprcz logotyp podstawowy rgb

Projekt: Międzynarodowe doświadczenie
drogą do kariery zawodowej
FERS RP UE RGB 1a

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2024 PCKTiB w Oświęcimiu