• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Klasa tzw. "policyjna" - technik logistyk

lo policyjna

Dzięki nauce w tej klasie, oprócz zdobycia ciekawego zawodu,  weźmiesz udział w zajęciach:

 • służby prewencji – na lekcjach prowadzonych przez funkcjonariusza policji młodzież zapoznaje się z elementami prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, dzięki czemu zdobywa ogólną wiedzę dotyczącą działań policji; program służb prewencji realizowany jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji,
 • samoobrony - uczniowie biorą udział w zajęciach kształtujących ogólną sprawność fizyczną oraz poznają techniki walki i obrony w sytuacjach zagrożenia,
 • na strzelnicy w ramach strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej, ale także z ostrej broni sportowej.

Otrzymasz również dodatkowe punkty podczas rekrutacji do pracy w Policji.

Szkoła prowadzi współpracę z Wyższą Szkołą Policyjną w Katowicach.

Nasi uczniowie osiągają doskonałe wyniki w różnego rodzaju konkursach, zawodach międzyszkolnych i powiatowych takich jak:

 • Mistrzostwa Powiatu w Strzelectwie Sportowym,
 • Międzyszkolna Liga Strzelecka,
 • Wojewódzkie Zawody o "Srebrne Muszkiety".

Absolwenci tej klasy mogą w przyszłości podjąć kształcenie na wszystkich kierunkach studiów,  a także kontynuować naukę w Wyższych Szkołach Policyjnych.

Uczniowie, którzy ukończą technikum uzyskają kwalifikacje:

TECHNIK LOGISTYK

333107

K1

 

SPL.01.

 Obsługa magazynów

K2

 

SPL.04.

Organizacja transportu

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu