• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Szkolny konkurs na najlepszą frekwencję „FREEDOM DAY”

Wyniki konkursu za wrzesień 2016

 

Najwyższą frekwencję w październiku uzyskała klasa ITp. Frekwencja wyniosła 94,56%!

Oto wyniki poszczególnych klas:

Lp.

Klasa

Frekwencja za wrzesień

1.

1Tp

94,56%

2.

1Tm

94,53%

3.

1bTi

94,50%

4.

2aTm

92,60%

5.

2aTi

92,23%

6.

1aTi

91,20%

7.

1Tl

90,97%

8.

2bTi

88,75%

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą w regulaminie konkursu, mogą do niego przystąpić klasy, które uzyskały co najmniej 85% frekwencji w danym miesiącu.


Regulamin Konkursu "Freedom Day"

 1. Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich klas w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.
 2. Konkurs prowadzony jest od 1 listopada 2011r. do końca roku szkolnego 2011/2012.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: p. M. Dyjas i p. R. Etmanowicz.
 4. Klasa, która w danym miesiącu uzyskała najlepszą frekwencję, w formie nagrody może wskazać jeden dzień w miesiącu ogłoszenia wyników, w którym zwolniona jest z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek.
 5. Frekwencja miesięczna jest obliczana i zgłaszana do konkursu do 15 dnia każdego miesiąca.
 6. Za obliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który przekazuje wyniki członkom komisji. W konkursie biorą udział tylko te klasy, które w danym miesiącu zostały zgłoszone przez wychowawcę.
 7. Frekwencja jest podawana do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli dwie klasy uzyskają ten sam wynik, wygrywa ta, która w danym miesiącu uzyskała mniej godzin nieusprawiedliwionych.
 8. Klasa ma obowiązek poinformować wychowawcę o wybranym przez siebie dniu „bez odpowiedzi” tydzień przed wyznaczonym terminem, a wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku.
 9. Dzień „bez odpowiedzi” nie obejmuje zapowiedzianych wcześniej powtórek, kartkówek, sprawdzianów oraz znajomości treści lektury.
 10. Ustalony termin dnia „bez odpowiedzi” nie podlega zmianie. 
 11. Zestawienie wyników oraz ogłoszenie zwycięzców publikowane będzie na oficjalnej stronie szkoły, na Facebooku (www.facebook.com/pz3ozety) oraz na tablicy ogłoszeń.

Opracowanie:
p. R. Etmanowicz, p. M. Dyjas

Lp.

Klasa

Frekwencja za wrzesień

1.

1Tp

94,56%

2.

1Tm

94,53%

3.

1bTi

94,50%

4.

2aTm

92,60%

5.

2aTi

92,23%

6.

1aTi

91,20%

7.

1Tl

90,97%

8.

2bTi

88,75%

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu