• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

Zastępstwa

ZASTĘPSTWA

w dniu 23.10.2020 r.

piątek

Pani Dorota Graboń

5

2B/8 mp 2/2

-

zajęcia odwołane

6

2b Tl/8 1/2

7

2B/8el/mz

Pan Robert Radecki

1

1 Tm/poj 1/2

-

zajęcia odwołane

2

1 Tm/poj 1/2

3

1 Tm/poj 1/2

4

1 Tm/poj 1/2

5

3 Tm 2/2

6

3 Tm 2/2

7

3 Tm 2/2

ZASTĘPSTWA

w dniu 22.10.2020 r.

czwartek

Pani Dorota Graboń

4

2 Tp/s/8 2/2

-

zajęcia odwołane

5

2b Tl/8 1/2

6

2B/8el/mz

7

1b B mp 2/2

8

2 Tm/8

Pan Robert Radecki

1

4 Tm 1/2

-

zajęcia odwołane

2

4 Tm 1/2

3

4 Tm 1/2

4

3 Tm 1/2

5

3 Tm 1/2

6

3 Tm 1/2

Pan Piotr Kućka

6

2 Z mp

-

zajęcia odwołane

7

2 Z mp

8

2 Tp

Pan Jan Pierlak

10

2 B/8 mp

p. Pierlak

Koło „ Złota Rączka” – zajęcia odpracowane 15.10

ZASTĘPSTWA

w dniu 21.10.2020 r.

środa

Pani Dorota Graboń

2

2 Ti

-

zajęcia odwołane

3

2 Tm/8 2/2

4

4 Ts

5

2b Tl/8

7

2b Tl/8 1/2

Pan Robert Radecki

1

2 Tm 2/2

-

zajęcia odwołane

2

2 Tm 2/2

3

2 Tm 2/2

4

2 Tm 2/2

6

4 Tm 2/2

7

4 Tm 2/2

Pan Jan Bies

7.20 – 12.20

2B mz gr. 1

-

zajęcia odwołane

Pan Piotr Kućka

2

1a B mp

-

zajęcia odwołane

3

1a B mp

4

2 Tp

6

2 Tp/s/8 1/2

7

2 Tp/s/8 1/2

ZASTĘPSTWA

w dniu 20.10.2020 r.

wtorek

Pani Dorota Graboń

5

2 Tp/s/8 gr. 2

-

zajęcia odwołane

7

2B /8 mp gr. 2

8

2b Tl gr. 2

Pan Robert Radecki

1

2 Tm/8 1/2

-

zajęcia odwołane

2

2 Tm/8 1/2

3

2 Tm/8 1/2

4

2 Tm/8 1/2

5

3 Tm 1/2

6

3 Tm 1/2

Pan Tomasz Kluczny

2

2 Tp/s/8 1/2

-

zajęcia odwołane

3

4 Tp

4

3 Tp

5

2B/8 mp

6

1b B mp

7

1b B mp

Pan Jan Bies

7.20 – 14.20

3 Z mp/mz

-

zajęcia odwołane

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 19.10.2020 r.

poniedziałek

Pani Dorota Graboń

1

2b Tl 2/2

p. Ganobis

zajęcia odwołane

2

2 Tm/8 2/2

p. Gandzel

zajęcia odwołane

3

2 Tm/8 2/2

4

2 Tp/s/8 2/2

p. Kadłubicka

zajęcia odwołane

5

2 Ti

p. Moc

zajęcia odwołane

6

2b B mp 2/2

p. Sojka

zajęcia odwołane

Pan Robert Radecki

1

4 Tm 2/2

p. Etmanowicz - Całus

zajęcia odwołane

2

4 Tm 2/2

3

4 Tm 2/2

5

2 Tm 1/2

p. Harańczyk

zajęcia odwołane

6

2 Tm 1/2

7

2 Tm 1/2

8

2 Tm 1/2

9

2 Tm 1/2

Pan Tomasz Kluczny

1

2 Tp/s/8 1/2

p. Kadłubicka

zajęcia odwołane

2

2 Tp/s/8 1/2

3

1 Tm/poj 2/2

p. Herman

zajęcia odwołane

4

1 Tm/poj 2/2

5

3 Z mp/mz 1/2

p. Włodarczyk

zajęcia odwołane

6

3 Z mp/mz 1/2

7

1b B mp

p. Sojka

zajęcia odwołane

8

2 Tp/s/8 1/2

p. Kadłubicka

zajęcia odwołane

Pani Aleksandra Karpińska

4

1b B mp

p. Sojka

zajęcia odwołane

5

1a B mp

p. Stańczyk

zajęcia odwołane

6

1a B mp

7

1 Tm/poj 1/2

p. Herman

zajęcia odwołane

8

4 Tm 2/2

p. Etmanowicz - Całus

zajęcia odwołane

9

1 Tm/poj 2/2

p. Herman

zajęcia odwołane

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 16.10.2020 r.

piątek

Pani Ewa Nartowicz

1

2 Tp/s/8

-

klasa przychodzi 1h później

2

3 Z mp/mz

-

klasa przychodzi 1h później

4

2B/8 mp

p. M. Orkisz

l. wych. – zamiast lekcji nr 1

5

2b Tl

p. Folga

matematyka - zastępstwo

6

2 T pro

p. Gołdynia

matematyka - zastępstwo

7

2 T pro

p. Zemła

zajęcia z pedagogiem

Pan Robert Radecki

1

1 Tm/poj 1/2

p. Herman

grupa przychodzi

 3h później

2

1 Tm/poj 1/2

3

1 Tm/poj 1/2

4

1 Tm/poj 1/2

p. Gajda

podst. mech. - zamiast lekcji

 nr 1 w środę 21.10

5

3 Tm 2/2

p. Gajda

prog. urz. mech. – połączyć grupy

6

3 Tm 2/2

p. Gajda

7

3 Tm 2/2

p. Gajda

Pan Tomasz Kluczny

1

2 Tp

-

klasa przychodzi 2h później

2

2 Tp

-

Pani Aleksandra Karpińska

1

1 T pro 1/2

-

grupa przychodzi 2h później

2

1 T pro 1/2

-

3

2 Tp/s/8 1/2

p. Maciejowska

j. ang. - zastępstwo

5

1 Tm/poj 1/2

p. Dyjas

j. ang. - zastępstwo

6

1 Tm/poj 1/2

p. Maziarz

mont. el - zastępstwo

7

2 Tm

p. Mikołajek

j. polski - zastępstwo

Pani Dorota Graboń

5

2B/8el/mz

p. Kaszuba

bud. - zastępstwo

6

2b Tl/8 1/2

p. Dyjas

j. ang. - zastępstwo

7

3a Tl 1/2

p. Bębenkowska

j. ang. – połączyć grupy

Pan Sergiusz Witowski

7.20 – 12.20

1 Tp gr. 2

p. Pierlak

naprawa – zastępstwo

4h

Pan Jan Bies

7.20 – 11.20

3 Ti/bud

p. Zarębski

wyk. rob. kontr. bud. –

 łączenie grup

ZASTĘPSTWA

w dniu 15.10.2020 r.

czwartek

Pani Marta Kadłubicka

3

2T pro/8 1/2

p. Raś - Kołodziejczyk

j. ang. – połączyć grupy

4

3 Ti/bud

p. Gołdynia

matematyka – zamiast lekcji               nr 3 w środę

5

4a Ti

p. Główczyk

lekcja wych. – zamiast  lekcji nr 6

7

3 Ti 2/2

-

lekcja odwołana

8

1 Ti 2/2

-

lekcja odwołana

Pani Ewa Nartowicz

2

2 T/p/s/8

-

lekcja odwołana

3

2b Tl

p. Harańczyk

matematyka - zastępstwo

4

1a Tl

p. Kurzyńska

historia – zamiast lekcji nr 9

w poniedziałek

5

2 T pro/8

p. Folga

matematyka - zastępstwo

6

2B/8mp

p. Stańczyk

fizyka - zastępstwo

8

2B/8el/mz

-

lekcja odwołana

Pan Tomasz Kluczny

1

3 Tp

-

lekcja odwołana

2

4 Tp

p. Gołdynia

matematyka - zastępstwo

3

1 Tm/poj 2/2

p. Dyjas

j. ang. – zastępstwo

4

2B/8 mp

p. Saroski

pod. el - zastępstwo

5

2B/8 mp

p. Kozak

zajęcia z pedagogiem

Pani Aleksandra Karpińska

1

1b B mp

-

lekcja odwołana

2

2Z mp

p. Saroski

pod. el. – zastępstwo

s. 108

3

1b B mp

p. Graboń

j. ang. – zastępstwo

5

2 Tm

p. Maziarz

fizyka - zastępstwo

6

1 Tm/poj 1/2

p. Etmanowicz - Całus

j. niem. – połączyć grupy

7

1 Tm/poj 2/2

p. Maciejowska

j. ang. – połączyć grupy

s. 208

8

1 Tm/poj 2/2

p. Maciejowska

j. ang. – połączyć grupy

Pan Robert Radecki

1

4 Tm 1/2

-

klasa przychodzi

na lekcje nr 4

2

4 Tm 1/2

-

3

4 Tm 1/2

-

4

3 Tm 1/2

p. Szwed - Klaja

j. ang. – połączyć grupy

s.103

5

3 Tm 1/2

p. Matejko

wf – połączyć grupy

6

3 Tm 1/2

p. Matejko

wf – połączyć grupy

Pan Marcin Gibas

7.20 – 11.20

2 T poj.

p. Kućka

lekcja odwołana

Pan Piotr Kućka

5

2 Z mp

-

lekcja odwołana

6

2 Z mp

-

lekcja odwołana

9

2 Tp

-

lekcja odwołana

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 13.10.2020 r.

wtorek

Pani Marzena Sobik

2

3a Tl

p. Harańczyk

matematyka - zastępstwo

4

2b Tl

p. Oleksy - Kurek

j. polski – zamiast lekcji nr 3

5

1b Tl

p. Stańczyk

fizyka – zamiast lekcji nr 6

6

4 Tp

ks. Szlęzak

religia – zamiast lekcji nr 8

w piątek

7

4 Tp

p. Folga

matematyka - zastępstwo

8

1a Tl

p. Januszyk

klasa zwolniona

9

1a Tl

Pani Dorota Adamaszek

2

4a Tl 2/2

p. Zieliński

wf – połączyć grupy

4

4b Tl 1/2

p. Rybarz

proc. tr. – połączyć grupy

5

4a Tl 1/2

p. Maciejowska

j. ang. – połączyć grupy

6

3a Tl 2/2

p. Graboń

j. ang. – połączyć grupy

7

3b Tl 1/2

p. Dyjas

j. ang. – połączyć grupy

8

2a Tl 1/2

p. Raś - Kołodziejczyk

grupa zwolniona

Pan Jan Bies

7.20 – 14.20

3 Z mp/mz

p. Zarębski

rob. okł. - zastępstwo

Pan Marcin Gibas

7.20 – 11.20

2 T poj.

p. Kućka

diag. i napr. – zastępstwo 1h

10.45 – 11.30

Pani Katarzyna Senkowska

4

2a Tl/8 2/2

p. Januszyk

grupa przychodzi

na lekcje nr 5

5

2 Tm/8 1/2

p. Etmanowicz - Całus

j. niem. – połączyć grupy

6

1 T pro 1/2

p. Maciejowska

j. ang. – zastępstwo

8

2b Tl 1/2

p. Graboń

j. ang. – połączyć grupy

Pani Ewa Nartowicz

1

2 Tp/s/8

p. Kluczny

p. Gorol

klasa przychodzi

na lekcje nr 2

2

2B/8el/mz

p. Stańczyk

fizyka - zastępstwo

3

2 T pro

p. Kurzyńska

podst. przed. - zastępstwo

Pan Bartłomiej Kleszcz

1

2a Tl

p. M. Orkisz

klasa przychodzi

na lekcje nr 2

2

2b Tl/8 1/2

p. M. Orkisz

sł. prew./ porty i term. – połączyć grupy

3

2a Tl/8

p. Januszyk

gr. 1 na lekcje nr 4

gr. 2 na lekcje nr 5

4

1a Tl

p. Kurzyński

historia - zastępstwo

Pan Sergiusz Witowski

7.20 – 14.20

3 Tm

PZ 10 gr. 2

p. Nowak

tech. wytw. – zastępstwo 7h

ZASTĘPSTWA

w dniu 12.10.2020 r.

poniedziałek

Pani Grażyna Gawłowska

3

4a Tl

p. Grelak

lekcja biblioteczna

4

3b Tl

p. Maciejowska

j. ang. zaw. - zastępstwo

Pan Wojciech Włodarczyk

1

3 Z mp/mz

-

klasa przychodzi

na lekcje nr 3

2

3 Z mp/mz

-

3

2a Tl/8 1/2

p. Etmanowicz - Całus

j. niem. – połączyć grupy

4

1b Tl 1/2

p. Szwed - Klaja

j. ang. – połączyć grupy

6

2 T poj 2/2

p. Balon

wf - zastępstwo

 

Pani Dorota Adamaszek

2

3b Tl 2/2

p. Bębenkowska

j. ang. – połączyć grupy

3

1 Tm/poj 1/2

p. Kadłubicka

j. niem. - zastępstwo

4

1 Tm/poj 1/2

p. Gajda

podst. mech. - zastępstwo

5

1a Tl 1/2

p. Ziółkowska

j. ang. – połączyć grupy

6

1a Tl 2/2

p. Liszka

obsł. – połączyć grupy

7

3a Tl 2/2

p. Graboń

j. ang. – połączyć grupy

 

Pan Marcin Gibas

7.20 – 13.20

2 Z mp gr. 1

CKP

p. Lorek

p. Windyga

naprawa – łączenie grup

13.25 – 19.35

2B mp gr. 1

CKP

p. Kwiatkowski

naprawa – zastępstwo (6h)

7.20 -13.20

 

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 09.10.2020 r.

piątek

Pani Grażyna Gawłowska

3

4a Tl

-

klasa przychodzi 1h później

(na lekcje nr 4)

4

3b Tl

p. M. Orkisz

usł. log. - zastępstwo

Pan Wojciech Włodarczyk

1

3 Ti 2/2

p. Kadłubicka

grupa przychodzi

na lekcje nr 3

2

3 Ti 2/2

3

1a B mp 1/2

p. Sobik

doradztwo zawodowe

4

1a B mp 1/2

p. Karpińska

rys. tech. - zastępstwo

5

3 Z mp/mz

p. Trepiak

wf - zastępstwo

7

3 Ti/bud

p. Moc

klasa zwolniona

8

3 Ti/bud

p. M. Orkisz

klasa zwolniona

 

  1. Wojciech Musiał

3

3 Z mp/mz

p. Herman

j. polski - zastępstwo

4

3 Ts

p. Grelak

lekcja biblioteczna

5

1b B mp

p. Kozak

zajęcia z pedagogiem

7

2 Z mp

p. M. Orkisz

podst. przed. - zastępstwo

8

2a Tl

p. Ras – Kołodziejczyk

p. Adamaszek

klasa zwolniona

 

Pan Krzysztof Saroski

1

2 Tm

p. Harańczyk

klasa przychodzi

na lekcje nr 2

2

2B/8el/mz 1/2

-

-

3

2B/8 mp

p. Nartowicz

matematyka - zastępstwo

4

2 Tp/s/8 1/2

p. Zemła

zajęcia z pedagogiem

5

2 Tm/8 2/2

p. Etmanowicz - Całus

j. niem. - zastępstwo

6

2 Tm/8 2/2

-

grupa zwolniona

7

2 Tm/8 2/2

-

grupa zwolniona

8

2 Tm/8 2/2

-

grupa zwolniona

 

Pan Arkadiusz Lorek

7.20 – 14.20

3 Tp gr. 1

p. Nowak

10.20 – 12.20

naprawa – zastępstwo

2h

p. Kwiatkowski

12.20 – 14.20

naprawa – zastępstwo

2h

 

Pani Anna  Maziarz

4

4 Tm

p. Harańczyk

matematyka - zastępstwo

5

2 Tm

p. Mikołajek

j. polski - zastępstwo

 

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 08.10.2020 r.

czwartek

Pan Krzysztof Saroski

3

2 Z mp

p. Zemła

zajęcia z pedagogiem

5

2 Tm/8

p. Gajda

podst. mech. - zastępstwo

6

2 Tm 2/2

p. Gajda

pr. el. - zastępstwo

7

2 Tm 2/2

p. Radecki

pr. el. - zastępstwo

8

2 Tm 2/2

p. Radecki

pr. el. - zastępstwo

9

2 Tm 2/2

-

grupa zwolniona

10

2 Tm 2/2

-

grupa zwolniona

ZASTĘPSTWA

w dniu 07.10.2020 r.

środa

ks . Wojciech Musiał

6

3 Ts

p. Oleksy - Kurek

j. polski – zamiast

lekcji nr 8

7

3 Z mp/mz

p. Waligóra - Dłubisz

tech . rob. w. – grupa 2/2 zamiast lekcji nr 10,

grupa 1/2 zwolniona

8

3 Ti/bud

-

klasa zwolniona

10

2a Tl

-

klasa zwolniona

 

Pan Marek Sojka

5

2 T poj 1/2

p. Szwed - Klaja

j. ang. – zamiast lekcji nr 3

6

2 T poj 1/2

p. Kozak

zajęcia z pedagogiem

8

2b Tl 2/2

-

grupa zwolniona

 

Pan Paweł Zieliński

3

2a Tl/8 2/2

p. Bębenkowska

j. ang. – połączyć grupy

ZASTĘPSTWA

w dniu 06.10.2020 r.

wtorek

 

Pani Sylwia Dziuba

4

1b Tl

p. Liszka

podst. log. - zastępstwo

5

2a Tl/8

p. Stańczyk

fizyka - zastępstwo

6

2a Tl

p. M. Orkisz

historia - zastępstwo

8

1b Tl 1/2

p. Główczyk

grupa zwolniona

9

1b Tl 1/2

ks . Wojciech Musiał

1

3 Ti/bud

p. Kadłubicka

klasa przychodzi

 na lekcje nr 2

2

2 Z mp

p. Lorek

klasa przychodzi

na lekcje nr 3

3

1b B mp

p. Sobik

doradztwo zawodowe

 

Pani Aleksandra Karpińska

1

1 T pro 2/2

p. Stańczyk

grupa przychodzi

 na lekcje nr 4

2

1 T pro 2/2

3

1 T pro 2/2

4

2 Tm

p. Maziarz

fizyka - zastępstwo

ZASTĘPSTWA

w dniu 05.10.2020 r.

poniedziałek

 

Pani Sylwia Dziuba

2

2a Tl/8

p. Liszka

p. p. - zastępstwo

3

3a Tl 1/2

p. Rybarz

połączyć grupy

4

3a Tl 1/2

p. Rybarz

połączyć grupy

5

3a Tl 1/2

p. Rybarz

połączyć grupy

6

2a Tl

p. Oleksy - Kurek

zamiast lekcji nr 1

w piątek

7

2b Tl/8

p. Oleksy - Kurek

j. pol. - zastępstwo

8

2b Tl/8

p. Herman

j. pol. - zastępstwo

Pani Dominika Maciejowska

2

3 Tp

p. Folga

klasa przychodzi

 na lekcje nr 4

3

3 Tp

5

3 Z mp/mz 2/2

p. Bębenkowska

j. ang. - zastępstwo

6

4a Tl 2/2

p. Oleksy - Kurek

grupa zwolniona

7

4a Tl 2/2

8

3 Ti/bud 1/2

p. Kadłubicka

grupa zwolniona

 

Pani Aleksandra Karpińska

3

1a BS mp

p. Stańczyk

klasa na lekcje nr 4

4

1b BS mp

p. Ziółkowska

j. ang. - zastępstwo

5

1a BS mp

p. Ganobis

j. pol. - zastępstwo

6

1a BS mp

p. Stańczyk

zamiast lekcji nr 9

7

1 Tm/poj 1/2

p. Dyjas

j. ang. – połączyć grupy

8

4 Tm 2/2

p. Harańczyk

grupa zwolniona

9

1 Tm/poj 2/2

p. Harańczyk

grupa zwolniona

ZASTĘPSTWA

w dniu 02.10.2020 r.

piątek

kl. - 2B el/mz/8 - wycieczka

Pani Janina Kurzyńska

2

2 T pro/8

p. Saroski

fizyka – zamiast

 kl. 2 B el/mz/8

4

2 T poj

p. Kluczny

bud. poj. – zamiast lekcji nr 1

5

4a Ti

p. Graboń

j. ang. - zamiast

kl. 2 B/8el/mz

6

2 Tm

p. Stańczyk

fizyka - zamiast

kl. 2 B/8el/mz

7

2 Tp/s/8

ks. Szlęzak

religia - zamiast

kl. 2 B/8el/mz

Pan Sławomir Matejko

5

2 Tm/8 1/2

p. Sojka

wf - zastępstwo

6

2 Tm/8 1/2

p. Sojka

wf - zastępstwo

7

2B/8mp

-

klasa zwolniona

8

2B/8mp

-

klasa zwolniona

   

Pan Paweł Zieliński

4

1 Ti 2/2

p. Etmanowicz - Całus

j. niem. – połączyć grupy

5

2a Tl 2/2

p. Dyjas

j. ang. - zastępstwo

6

2a Tl 2/2

p. Zemła

zajęcia z pedagogiem

Pan Krzysztof Gajda

1

3 Tm 2/2

-

grupa przychodzi

2h później

2

3 Tm 2/2

3

4 Tm

p. Herman

j. polski - zastępstwo

5

3 Tm 1/2

p. Radecki

prog. urz. mech. –

połączyć grupy

6

3 Tm 1/2

7

3 Tm 1/2

ZASTĘPSTWA

w dniu 01.10.2020 r.

czwartek

 

  1. kl. 2 el/mz - wycieczka

 

Pani Janina Kurzyńska

5

2 B/8el/mz

-

wycieczka

6

2b Tl/8

p. Graboń

j. ang. – całość zamiast

kl. 2 B/8el/mz

7

2 Tm/8

p. Kućka

podst. mech. - zamiast

kl. 2 B/8el/mz

8

2 T poj

p. Nartowicz

matematyka - zamiast

kl. 2 B/8el/mz

Pan Sławomir Matejko

1

2 B/8el/mz

-

wycieczka

2

2 B/8el/mz

-

wycieczka

3

1b Tl 2/2

p. Sojka

wf - zastępstwo

4

1b Tl 2/2

p. Sojka

wf - zastępstwo

5

3 Tm 2/2

p. Poręba

wf - zastępstwo

6

3 Tm 2/2

p. Włodarczyk

wf - zastępstwo

         Pani Anna Januszyk

1

2b Tl

-

klasa przychodzi na lekcje nr 3

2

2b Tl

3

2b Tl/8

p. Ganobis

j. pol. - zamiast

kl. 2 B/8el/mz

4

1 Tm/poj

p. Herman

j. pol. – zamiast lekcji nr 1

 we wtorek

5

2a Tl

p. Folga

matematyka – zamiast lekcji

 nr 3 w środę

6

1b B mp

p. Stańczyk

fizyka - zastępstwo

7

2 Tp/s/8

p. Nartowicz

matematyka – zamiast lekcji

nr 2

8

1 T pro

-

lekcja odwołana

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2021 PCKTiB w Oświęcimiu