• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

Zastępstwa

ZASTĘPSTWA

w dniu 26.04.2018 r.

Czwartek

klasa 1a Tl, 3 Tl – wyjście po lekcji nr 4

Pani Małgorzata Główczyk

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

1 a Ti

p. Harańczyk

matematyka – zamiast lekcji nr 1 w piątek

4

3 Tl

p. M. Liszka

tr. - zastępstwo

5

1 Tm

p. Ganobis

zamiast kl. 1 a Tl

6

3a Tp

p. Stuglik

zamiast kl. 1 a Tl

7

1 a Tl

-

-

ZASTĘPSTWA

w dniu 25.04.2018 r.

Środa

Pani Grażyna Gawłowska

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

1a Tl

p. Rybarz

BHP - zastępstwo

4

4a Tl

-

klasa przychodzi na lekcje nr 5

Pan Adam Kurzyński

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

2b Ti

p. A. Kurzyński

klasa przychodzi na lekcję nr 2

2

2 LO

p. A. Januszyk

przyroda – zamiast lekcji nr 1 w piątek

3

1 Tm

p. J. Kurzyńska

podst. przed. - zastępstwo

4

3a LO

p. Zemła

zajęcia z pedagogiem

6

4 Tm

p. Kozak

zajęcia z pedagogiem

7

4 Tp

p. Kluczny

klasa zwolniona

8

2 Tl

ks. Musiał

klasa zwolniona

 

Pani Aleksandra Matusiak

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

3b LO

p. K. Kapcińska - Czerniak

klasa przychodzi na lekcję nr 3

2

3b LO

3

3b LO

zaj. indyw.

-

zaj. odwołane

4

4 b Tl

p. E. Nartowicz

matematyka – zamiast lekcji nr 3

5

4 b Tl

p. Gorol

prpl. – zamiast ostatniej lekcji we wtorek

Pani Dorota Oleksy - Kurek

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

4

1a Tl 1/2

p. D. Adamaszek

j. ros. – zamiast

1 lekcji w czwartek

1a Tl 2/2

j. ros. – zamiast

1 lekcji w pon. 14.05

5

1 a Tl

p. Stanisławski

zamiast ost. lekcji w piątek

Pan Zenon Kozioł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 -14.00

2 Z mz gr 1

p. Pierlak

rob. mal. tap.– połączyć grupy

ZASTĘPSTWA

w dniu 24.04.2018 r.

Wtorek

Pan Zenon Kozioł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 -15.00

1 Z mz gr 1

p. Bies

rob. mont.– połączyć grupy

Pan Paweł Zieliński

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

1 b Tl 2/2

p. M. Dyjas

j. ang. – zamiast ostatniej lekcji

w środę

4

1 b Tl 2/2

p. M. Balon

wf – połączyć grupy

5

2 Tm 1/2

p. Gajda

pr. elektr. – połączyć grupy

6

1 Ts 1/2

p. Ziółkowska

j. ang. – zamiast ostatniej lekcji w środę

7

3 b LO

p. Bartula

matematyka – zamiast ostatniej lekcji w środę

8

3 b LO

p. Kapcińska - Czerniak

lekcja wych. – zamiast lekcji nr 5 w środę

ZASTĘPSTWA

w dniu 23.04.2018 r.

Poniedziałek

Pan Zenon Kozioł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 -12.00

2 Z mz

p. Pierlak

rob. w syst. such. zab. – połączyć grupy

 

ZASTĘPSTWA

        w dniu 20 kwietnia 2018 r.

( piątek )

Klasa 2 T log,  – wycieczka

Pani Katarzyna Gorol

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

2

4bTlog

wycieczka

3

1mp/mz ½

p.Trepiak Adam

Wych.fiz. zamiast

kl.4 b T log

5

4bTlog

wycieczka

6

4bTlog

7

2 T sp

p.Dyjas Monika

j.angielski – zamiast kl.4bTlog

Pan ks. Czarnota Szymon

 

 

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

3

2aTinf/bud

p.Zemła Aneta

Zajęcia z pedagogiem

4

1mp/mz

p.Adamszek Dorota

l.wych. zamiast 2 T log

5

2 Zmz/mp

p.Ewelina Kozak

Zajęcia z pedagogiem

6

3bTinf

p.Domagała Izabela

Lekcja wych. - Zamiast lekcji 24.04.2018

8

3Tebu/eo

Klasa zwolniona

Pan Kozioł Zenon

 

 

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

8.00-15.00

3zmz gr 2

p.Zarębski

Połączyć grupy

Pan Krzysztof Saroski

 

 

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

1

1 T mech

p.Herman Anna

j.polski zamiast 3aLO

2

2 T mech

p.Mikołajek Celina

j.polski zastępstwo

3

3 a Tpoj

p.Ziółkowska

j.angielski zamiast 2Tlog

5

4 T poj

p.Harańczyk

Matematyka zamiast 2 T log

6

4 T poj

Ks.Musiał

Religia zamiast 2 T log

7

3aT poj

Klasa zwolniona

 

8

3 a T poj

Pan Dęsoł Artur

 

 

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

2

3Tlog ½

p.Stanisławski

Prorgprz – zamiast kl.2Tlog

3

2Tlog 2/2

Wycieczka

 

4

2 T log 2/2

5

2 T sp

p.Kurzyński Adam

Historia zamiast 3aLO

6

2 T sp

p.Kurzyński Adam

Historia zamiast 3aLO

Pan ks. Jan Gabryś

 

 

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

1

3bTpoj

praktyka

2

3 T sp

p. Trepiak Adam

Wychfiz./ed.prozdr. – zamiast kl.2Tlog

3

4 T poj

p.Zieliński Paweł

Wych.fiz. zamiast 3aLO

4

3 T m

p.Maciejowska

j.angielski zamiast 3aLO

Pan Pieszko Jacek

 

 

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

1

2 T m

Klasa przychodzi 1 godzinkę później

2

3aLO

wycieczka

3

3bLO

p.Kurzyński Adam

Historia zamiast lekcji nr 1 z kl.4bTlog

4

1bTlog

p.Matusiak Aleksandra

j.polski zamiast kl. 4bTlog

5

4aTlog

p.Gawłowska Grażyna

Matematyka – zastępstwo

6

4Tl/s

p.Herman Anna

j.polski zastępstwo

7

1Tm

p.Herman Anna

j.polski zastępstwo

8

2bTinf

Klasa zwolniona

 

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 19.04.2018 r.

Czwartek

klasa 3 T log. - wycieczka

Pani Marzena Liszka

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

2 Tl

p. Ziółkowska

klasa przychodzi na lekcję nr 2

2

2 Tm

p. Zieliński

klasa przychodzi na lekcję nr 3

3

1 Ts

p. Główczyk

wok - zastępstwo

 

Pani Sylwia Dziuba

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

3 a Tp

p. Kurzyńska

klasa przychodzi na lekcje nr 2

2

2 a Ti/bu 1/2

p. Herman

grupa przychodzi na lekcje nr 3

3

4 Tls 1/2

 

p. Rybarz

 

połączyć grupy

4

4 Tls 1/2

5

4 a Tl

p. Gawłowska

matematyka – zamiast lekcji nr 3

(klasa przychodzi na lekcję nr 4)

6

4 a Tl

p. Gawłowska

matematyka - zastępstwo

7

3 b Tp

-

praktyka

8

4 Tls 1/2

p. Adamaszek

zwolnić grupę

9

4 a Tl

p. Ganobis

zwolnić klasę

 

Pan Krzysztof Saroski

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

6

3b Tp

-

praktyka

7

3a Tp

p. pedagog

zajęcia z pedagogiem

8

3b Tp

-

praktyka

ZASTĘPSTWA

w dniu 18.04.2018 r.

Środa

Pani Grażyna Gawłowska

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

4

4a Tl

-

klasa zaczyna od lekcji nr 5

Pan Zenon Kozioł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

2 mz gr. 1

p. Zarębski

rob. mal. tap. – połączyć grupy

ZASTĘPSTWA

w dniu 17.04.2018 r.

Wtorek

Pani Janina Kurzyńska

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

2 Tp

p. Kurzyński

historia - zastępstwo

4

1 Ts

p. Liszka

podst. przed. - zastępstwo

5

3 Tm

p. Ganobis

hist. i społ. - zastępstwo

6

3b LO

p. Kurzyński

historia - zastępstwo

7

1b Ti

-

klasa zwolniona

8

1b Tl

-

klasa zwolniona

Pani Małgorzata Główczyk

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

1b Ti

p. Stańczyk

fizyka - zastępstwo

5

1 Ts

p. Kadłubicka

j. niem. - zastępstwo

6

1b Tl

p. Rybarz

 

BHP - zastępstwo

Pan Artur Dęsoł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

7

3 Ts 1/2

 

p. Stuglik

 

grupa zwolniona

8

3 Ts 1/2

Pan Zenon Kozioł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 – 15.00

1 mz gr 1

p. Bies

rob. mont. zaj. pra. – połączyć grupy

Pan Jarosław Banasik

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

2 Tm 1/2

p. Zieliński

grupa przychodzi na lekcje nr 3

2

2 Tm 1/2

3

2 Tm 1/2

p. Radecki

pr. elektr. - zastępstwo

6

2 Tm 2/2

 

 

p. Zieliński

 

 

grupa zwolniona

7

2 Tm 2/2

8

2 Tm 2/2

Pan Michał Karch

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

4 Teo

 

p. Kadłubicka

 

klasa przychodzi na lekcje nr 3

2

4 Teo

3

3 Teo/bu 2/3

 

-

 

praktyka

4

3 Teo/bu 2/3

5

3 Teo/bu 2/3

6

3 Teo/bu 1/3

7

4 Teo

 

p. Kadłubicka

 

klasa zwolniona

8

4 Teo

9

3 Teo/bu 1/3

 

-

 

praktyka

10

3 Teo/bu 1/3

11

3 Teo/bu 1/3

12

3 Teo/bu 1/3

ZASTĘPSTWA

w dniu 16.04.2018 r.

Poniedziałek

Pan Kozioł Zenon

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 – 12.00

2 Z mz

p. Pierlak

rob.  w syst. such. zab.– połączyć grupy

Pan Banasik Jarosław

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

7.30 – 14.10

3 Hc

p. Matla

tech. wytw. – połączyć grupy

ZASTĘPSTWA

w dniu 13.04.2018 r.

Piątek

 

klasa 2 Tm, 4 Tm - wycieczka

Pani Małgorzata Balon

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

4

1 Tm 2/2

p. Gandzel

informatyka - zastępstwo

5

4 Ti

p. D. Maciejowska

j. ang. – zamiast

kl. 4 Tm

6

4 Ti

p. G. Bartula

matematyka – zamiast kl. 4 Tm

7

3 Tl 2/2

-

grupa zwolniona

8

2 Ts 2/2

-

grupa zwolniona

Pan Krzysztof Gajda

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

4 Tm

 

 

-

 

 

wycieczka

2

4 Tm

3

4 Tm

5

3 Tm

p. Kućka

urz. i syst. mech. – zamiast 2 Tm

6

3a Ti 1/2

 

 

-

 

 

grupa zwolniona

7

3a Ti 1/2

8

3a Ti 1/2

Pan Robert Radecki

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

7

4 Tm

 

-

 

wycieczka

8

4 Tm

Pani Marzena Liszka

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

2 Z mz

-

klasa przychodzi

1h później

3

1 Ts

p. B. Harańczyk

zamiast 2 Tm

4

2 Tm

-

wycieczka

Pan Kozioł Zenon

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 – 15.00

3 Z mz gr. 2

p. Zarębski

rob. pos. mont. – połączyć grupy

Pan Banasik Jarosław

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 – 10.00

2 Tm gr 1

p. Matla

podst. tech. wytw. – połączyć grupy

10.00– 13.00

2 Tm gr 1

p. Matla

tech. wytw. – połączyć grupy

ZASTĘPSTWA

w dniu 11.04.2018 r.

Środa

klasa 3 T log. – po 4 lekcji wyjście

Pani Izabela Domagała

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

4 Ti 2/2

p. Graca

inf. - zastępstwo

4

2b Ti 2/2

p. Etmanowicz - Całus

j. niem. – połączyć grupy

5

2b Ti 2/2

 

p. Buliński

 

utk - zastępstwo

6

2 b Ti 2/2

7

2 a Ti/bu 2/3

 

 

p. Herman

 

 

grupa zwolniona

8

2 a Ti/bu 2/3

9

2 a Ti/bu 2/3

Pani Marzena Liszka

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

2 Tl

p. Dęsoł

podst. przed. - zastępstwo

4

3 Tl

p. Nartowicz

matematyka - zastępstwo

6

1b Tl

 

p. Harańczyk

matematyka - zastępstwo

 

7

1a Tl

p. Adamaszek

j. ros. - zastępstwo

Pan Zenon Kozioł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 – 14.00

1 mz gr. 1

p. Zarębski

rob. mal. tap. – połączyć grupy

Pani Katarzyna Kapcińska - Czerniak

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

4

2 LO

zaj. indyw.

-

lekcja odwołana

5

3b LO

p. Zieliński

wf – zamiast lekcji nr 1 w piątek

6

2 Tp

p. Matusiak

j. polski - zastępstwo

7

1b Ti

p. Kalata

j. niem. - zastępstwo

Pani Małgorzata Balon

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

1 Tm 2/2

-

grupa przychodzi na lekcje nr 3

2

1 Tm 2/2

3

1 Ts 2/2

p. Zieliński

wf – połączyć grupy

4

1 Ts 2/2

5

1b Ti 2/2

p.  Trepiak

wf – połączyć grupy

6

1b Ti 2/2

p. Graboń

j. ang. – połączyć grupy

7

3 Tm 1/2

-

 

grupa zwolniona

8

3 Tm 1/2

-

ZASTĘPSTWA

w dniu 10.04.2018 r.

Wtorek

Pani Małgorzata Balon

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

3 Tm 1/2

p. S. Szwed - Klaja

grupa przychodzi na lekcję nr 2

2

2b Ti

p. Kurzyński

klasa przychodzi

na lekcje nr 3

3

1b Tl 1/2

 

p. Zieliński

 

wf – połączyć grupy

4

1b Tl 1/2

5

2 Ts 2/2

p. S. Szwed - Klaja

j. ang. – połączyć grupy

6

2 Ts 2/2

p. R. Etmanowicz - Całus

j. niem. – połączyć grupy

Pan Jarosław Banasik

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

2 Tm ½

 

 

p. Zieliński

 

grupa przychodzi na lekcje nr 4

2

2 Tm ½

3

2 Tm ½

6

2 Tm 2/2

 

p. Zieliński

 

grupa zwolniona

7

2 Tm 2/2

8

2 Tm 2/2

Pan Zenon Kozioł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 – 15.00

1 mz gr. 1

p. Bies

rob. mont. – połączyć grupy

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 09.04.2018 r.

Poniedziałek

klasa 4 Tm, 4 Tls – 9.30 wyjście

Pani Małgorzata Balon

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

4

4 Ti

p. H. Kalata

j. niem. - zastępstwo

5

2 b Ti

p. Dyjas

j. ang. - zastępstwo

6

2 b Ti

p. Dyjas

klasa zwolniona

Pan Jarosław Banasik

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

7.30 -14.10

3hc

p. Matla

tech. wytw. – połączyć grupy

Pan Zenon Kozioł

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 -12.00

2 Z mz

p. Pierlak

rob. such. zab. – połączyć grupy

Pani Renata Stańczyk

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

1 Tm

p. Saroski

fizyka – zamiast lekcji nr 1 w piątek

4

1 a Tl

p. Adamaszek

wf – zamiast

kl. 4 Tls

5

3 Z mz

p. Kadłubicka

j. niem. - zastępstwo

6

3 Z mz

p. Saroski

fizyka - zastępstwo

7

1 a Tl

p. Gawłowska

matematyka - zastępstwo

8

1 mp/mz

-

klasa zwolniona

Pani Gabriela Bartula

 

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

3 b LO

p. Pieszko

zamiast 4 Tm

4

4 Tm

-

wyjście

5

4 Tm

-

wyjście

7

2b Ti

-

klasa zwolniona

 

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
HPV 300x250px

ue baner2

promocja-zdrowia-2012

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
©2018 PCKTiB w Oświęcimiu