• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

RODO

Tytuł Autor Odsłony
KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNIK Maciej Buliński Odsłon: 239
KLAUZULA INFORMACYJNA - UCZEŃ i RODZIC/OPIEKUN PRAWNY Maciej Buliński Odsłon: 214
KLAUZULA INFORMACYJNA - SRS MSZS Maciej Buliński Odsłon: 175
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING Maciej Buliński Odsłon: 180
KLAUZULA INFORMACYJNA - PIELĘGNIARKA SZKOLNA Maciej Buliński Odsłon: 202
KLAUZULA INFORMACYJNA - KANDYDAT DO SZKOŁY Maciej Buliński Odsłon: 184
KLAUZULA INFORMACYJNA - KANDYDAT DO PRACY Maciej Buliński Odsłon: 176
KLAUZULA INFORMACYJNA - EMERYCI ZFŚS Maciej Buliński Odsłon: 209
KLAUZULA INFORMACYJNA - SERWIS WWW Administrator Odsłon: 217

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu