• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Technik Pojazdów Samochodowych

t pojazdy

Technik pojazdów samochodowych to osoba posiadająca następujące umiejętności:

 • analizowania i sporządzania dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • sporządzania dokumentów dotyczących ewidencji, obrotu i ubezpieczenia pojazdów,
 • posługiwania się urządzeniami diagnostycznymi i naprawczymi,
 • ocenienia stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów,
 • weryfikowania części pojazdów samochodowych,
 • ustalania przyczyn uszkodzenia elementów pojazdów samochodowych,
 • ustalania zakresu prac naprawczych przywracających sprawność techniczną pojazdu samochodowego,
 • dobierania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • organizowania procesów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych,
 • posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych.

Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych obejmują:

 • posługiwanie się oprogramowaniem specjalistycznym,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • wykonywanie oceny stanu technicznego pojazdu samochodowego i jego zespołów,
 • dobieranie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdu samochodowego i jego zespołów,
 • organizowanie i nadzorowanie procesów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w zakładach naprawczych i transportowych branży motoryzacyjnej m.in. na stanowiskach: mistrza, kontrolera technicznego, pracownika Biura Obsługi Klienta. Po spełnieniu wymagań określonych w „Prawie o Ruchu Drogowym” może uzyskać dodatkowe uprawnienia: diagnosty w Stacji Kontroli Pojazdów lub instruktora nauki jazdy.

W ramach programu nauczania kurs prawa jazdy kat. B

W trakcie nauki w technikum uczeń będzie zdawał zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

311513

K1

 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

albo

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

K2

 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu