• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Szkolenia i Egzaminy ECDL

Od kilku lat w naszej szkole odbywają się szkolenia i kursy przygotowujące uczniów do uzyskiwania certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Kursy te najczęściej są dotowane z funduszy Unii Europejskiej i uczniowie zupełnie za darmo mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu. Uczniowie mają możliwość przystępowania w naszej szkole do egzaminów ECDL ponieważ posiadamy certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL .

logo_pti logo_ecdl logo_kce

Czym jest ECDL:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

Zasięg:
Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach, posiada go 6,5 mln ludzi na świecie.

Ważne rekomendacje:

 • Na Węgrzech i w Hiszpanii ECDL jest obowiązującym standardem w administracji publicznej
 • W Wielkiej Brytanii ECDL jest wymagany od wszystkich pracowników służby zdrowia
 • W Norwegii ECDL jest obowiązkowy dla pracowników firm ubezpieczeniowych
 • We Włoszech, Szwajcarii i Egipcie na podstawie umów rządowych ECDL jest standardem w programach edukacyjnych

ECDL w Polsce:

Od 1996 roku ECDL jest dostępny w Polsce i funkcjonuje pod nazwą Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Siedziba ECDL znajduje się w Dublinie - www.ecdl.com, zaś polskie Biuro ECDL znajduje się w Warszawie - www.ecdl.com.pl.

Gdzie zdawać:

Egzaminy ECDL można zdawać tylko przed akredytowanymi egzaminatorami w certyfikowanych laboratoriach, które współpracują z Centrami ECDL. Nad wszystkim czuwa Polskie Biuro ECDL.


Co daje ECDL Pracodawcy:

 • ujednolicenie wymagań wobec pracowników,
 • wzrost efektywności pracy,
 • gwarancję umiejętności.

Co daje ECDL Pracownikowi:

 • potwierdzenie umiejętności,
 • szansę na rynku pracy - praca w firmie europejskiej bądź międzynarodowej lub też w administracji państwowej,
 • ECDL w UNII EUROPEJSKIEJ jest znacznie bardziej spopularyzowany niż w Polsce, sam fakt jego posiadania jest wystarczającym dowodem tego, że pracownik posiada odpowiednie kompetencje.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Przydatne linki:
http://www.ecdl.org/ - Fundacja ECDL
http://www.ecdl.com.pl/ - Polskie Biuro ECDL
http://www.ecdl.malopolska.pl/ - Krakowskie Centrum Egzaminacyjne
http://www.pti.org.pl/ - Polskie Towarzystwo Informatyczne

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu