• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK rozpoczęło swą działalność w 1998r. i gromadziło w poszczególnych latach od 40 do 120 uczniów. Opiekunami koła byli: mgr Halina Kubisty, mgr Dorota Sandera, mgr Agnieszka Gandzel, mgr Halina Kalata oraz od początku – pielęgniarka szkolna Maria Mąkina.

Przez wiele lat organizowano akcję „Mikołajki” dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu. Uczniowie szkoły brali udział w mistrzostwach pierwszej pomocy PCK, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia, konkursach wiedzy o PCK, AIDS i HDK.

Systematycznie przygotowują gazetki ścienne o różnej tematyce np. :

  • Krew darem życia.
  • Rzuć palenie razem z nami.
  • Aktywnym być – ruch jako sposób na stres i zdrowie.
  • Zagrożenia wieku dorastania – anoreksja, bulimia, sekty, wypadki.

Uczniowie pełnoletni biorą udział w akcjach krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz „Twoja Krew – Moje Życie”. Corocznie koło wspiera akcję „Gorączka Złota”, a w miarę możliwości bierze udział w innych akcjach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Oświęcimiu. W okresie świątecznym członkowie SK PCK przygotowują paczki świąteczne dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły.

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu