• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Technik Informatyk

t informatyk

Od kliku lat nie maleje popyt na specjalistów z branży informatycznej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak administrować siecią czy zarządzać bazami danych, serwisować sprzęt komputerowy, pisać programy komputerowe z wykorzystaniem popularnych języków programowania, tworzyć aplikacje internetowe zgodne ze standardami i z zastosowaniem nowoczesnych technologii zapraszamy do nauki w naszej Szkole.

Naszym uczniom oferujemy m.in.:

 • 6 pracowni komputerowych,
 • pracownię multimedialną,
 • czytelnię z 8 stanowiskami komputerowymi,
 • dostęp do sieci WiFi na terenie całej szkoły,
 • zajęcia z wykorzystaniem LEGO Mindstorms,
 • bezpłatne kursy ECDL i CISCO IT Essentials,

Uczeń technikum informatycznego zdobywa umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo,
 • kompetencji personalnych i społecznych,
 • organizacji pracy małych zespołów,
 • montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami,
 • tworzenia aplikacji internetowych oraz administrowania bazami.
  Po ukończeniu nauki absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
 • tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych administrowanie tymi stronami.

W trakcie nauki w technikum uczeń będzie zdawał zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe:

TECHNIK INFORMATYK

351203

K1

 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

K2

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu