Ułatwienia dostępu

  • logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos
  • synthos
  • proginfo logo

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO W OŚWIĘCIMIU

Deklaracja dostępności serwisu ozety.edu.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://ozety.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Status jest zgodny ze specyfikacją Web Content Accessibility Guideliness (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA+. W odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019, skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Utilitia, (https://validator.utilitia.pl/), z którego wynika, że strona internetowa  https://ozety.edu.pl spełnia wymagania w skali 7, 1/10.

Treści niedostępne

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online),
Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty.
Podmiot nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.
Podmiot nie zapewnia na tej stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).
Podmiot nie zatrudnia pracownika, który odczyta tekst strony na głos osobie niewidomej lub słabowidzącej.
Podmiot nie zatrudnia osoby, która zapewni osobie z ograniczeniami zdalne załatwienie tej sprawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Kowalczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 843 16 80.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pisemnie (32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 8) lub pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub treści chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego mieści się pod adresem St. Leszczyńskiej 8 w Oświęcimiu. Sekretariat znajduje się na II piętrze.
Obiekt PCKTiB składa się z budynku głównego-dydaktycznego oraz osobnego budynku warsztatów szkolnych, gdzie prowadzona jest praktyczna nauka zawodu dla uczniów.
Budynek główny nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szkoła posiada w budynku głównym schodołaz gąsienicowy do pokonywania kondygnacji przez osoby na wózkach.
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
W budynku głównym oraz budynku warsztatów nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym.
Drzwi w budynkach nie otwierają się automatycznie.
Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Zarówno przy budynku głównym jak i budynku warsztatów znajdują się dogodne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Parking szkolny umiejscowiono po południowej stronie budynku(pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem warsztatów szkolnych).

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Oferta edukacyjna

Projekt: Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0nprcz logotyp podstawowy rgb

Projekt: Międzynarodowe doświadczenie
drogą do kariery zawodowej
FERS RP UE RGB 1a

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2024 PCKTiB w Oświęcimiu