• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

Ważne terminy

 

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/20 na podstawie

ZARZĄDZENIA NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. zał. nr 1

RODZAJ CZYNNOSCI

TERMINY REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia

do
10
czerwca 2019 r.

 

od  11

do 16 lipca 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 Prawo oświatowe.

od 25 kwietnia

 do

27 czerwca 2019 r.

od 11 lipca

do

 30 lipca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 21 czerwca

 do

 25 czerwca 2019 r.

nie dotyczy

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2019 r.

 godz. 12.00

31 lipca 2019 r. godz. 12.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 3 lipca 2019 r.

do 5sierpnia 2019

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

·         oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone (por. uzupełnienie wniosku)

·          zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu –  art. 134ust.1, pkt 2 Prawo oświatowe, orzeczeń, o których mowa w art., 134 ust.1 pkt. 3-5 Prawo Oświatowe w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

oraz

  • karty zdrowia,
  • 2 opisanych fotografii (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL).

 

do 9 lipca 2019 r.

do 20 sierpnia 2019  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

10 lipca 2019 r. godz.12.00

22 sierpnia 2019 r. godz.12.00

TECHNIK PROGRAMISTA
nowy zawód od 1.09.2019!!!

E-LOGISTYK - nowa specjalność
w klasach technik logistyk od 1.09.2019!!!

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2019 PCKTiB w Oświęcimiu