Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
  • logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

zdalne nauczanie

 

baner erasmus+

UWAGA MATURZYŚCI!

Świadectwa maturalne będą wydawane w szkole od 11 sierpnia 2020r. (wtorek) od godziny 9.00.

Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach - po świadectwa zgłaszają się wyłącznie osoby zdrowe, które na teren szkoły wchodzą w maseczce, dezynfekują ręce przy wejściu i kierują się do wyznaczonych sal, zachowując bezpieczny odstęp od innych.

Wnioski o egzamin poprawkowy należy składać w sekretariacie szkoły do 14 sierpnia 2020r. (piątek).

 

 

UWAGA!

Nabór na staże/praktyki zawodowe na sierpień

Można jeszcze składać wnioski o stypendium stażowe w wysokości 2 000 zł

Staże uczniowie załatwiają sobie sami - wymagane potwierdzenie firmy

Termin składania wniosków do sekretariatu szkoły do 27 lipca do 15.00

 

 

UWAGA! STAŻE ZAWODOWE


Rozpoczynają się staże/praktyki zawodowe w roku szkolnym 2020 z projektów unijnych. Dokładne informacje:

Stypendium stażowe 2000 zł

 

UWAGA

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że

szkoła jest zamknięta dla interesantów.

W przypadku konieczności załatwienia pilnej sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły

Grażyna Gawłowska

 

 

rece

KORONAWIRUS - informacje cz. 1

KORONAWIRUS - informacje cz. 2

KORONAWIRUS - ulotka

Projekt: Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego

mrpo zdp logo

IMG 4782W ramach projektu Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego pozyskał wyposażenie nowoczesnej pracowni metrologii – pomiarów elektrycznych i elektronicznych, sprzęt komputerowy oraz doposażenie pracowni logistyczno – spedycyjnej.
Nowa pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych umożliwi realizację zajęć praktycznych i teoretycznych w klasach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Posłuży również przy omawianiu treści związanych ze zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi na lekcjach fizyki w pozostałych klasach.

Głównym przeznaczeniem pracowni będzie jednak zapoznanie uczniów z technikami eksperymentalnymi, wykorzystującymi podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową w pomiarach obwodów elektrycznych i elektronicznych.

Uczniowie otrzymali do dyspozycji nowoczesny sprzęt m.in: oscyloskopy cyfrowe, dwukanałowe generatory funkcyjne i zasilacze laboratoryjne, autotransformatory, zestawy dekad: rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych oraz zestawy multimetrów cyfrowych i analogowych. Dzięki takiemu wyposażeniu w sposób praktyczny będą poznawać podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową, stosowaną zarówno w pomiarach wielkości elektrycznych jak i nieelektrycznych. Będą mieli okazję badać prawa związane z obwodami prądu stałego i zmiennego, w tym zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych, podstawy elektroniki półprzewodnikowej analogowej i cyfrowej. Zajęcia w pracowni obejmować będą również zagadnienia związane z opracowaniem wyników pomiarowych, szacowaniem niepewności pomiarowych, graficzną prezentacją wyników badań.

Dzięki projektowi dokonano również modyfikacji instalacji elektrycznej i sieciowej, przystosowując jedną z pracowni do wymagań pozyskanego sprzętu.

Nowoczesne komputery, w które została wyposażona jedna z pracowni informatycznych, pozwolą lepiej przygotować uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Komputery te wykorzystywane są również do realizacji zajęć przedmiotu uzupełniającego Tworzenie gier komputerowych - uczniowie, pracując na profesjonalnym oprogramowaniu, poznają tajniki tworzenia grafiki 3D i gier. Szybkie i wydajne drukarki laserowe wykorzystywane są do utrwalania efektów pracy np.: wydruki prac graficznych. Nowoczesny sprzęt sieciowy: routery bezprzewodowe, przełączniki (switche) zarządzalne oraz profesjonalne testery okablowania sieciowego wykorzystywane są w trakcie zajęć pracowni lokalnych sieci komputerowych oraz pracowni sieciowych systemów operacyjnych, które przygotowują uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikację E.13.Sprzęt ten jest również wykorzystywany podczas zajęć pracowni urządzeń techniki komputerowej, kształcących umiejętności zawodowe wymagane kwalifikacją E.12.
Z kolei terminal i drukarka etykiet, zakupione do pracowni logistyczno – spedycyjnej, służą do ćwiczenia umiejętności zaawansowanego skanowania, łączności bezprzewodowej, obsługi komunikacji głosowej, czytnika RFID oraz drukowania. Urządzenia te będą wykorzystywane podczas zajęć w pracowni magazynowej i transportowej, przygotowujących przyszłych spedytorów do egzaminów z kwalifikacji A.28 i A.29 a uczniów z klas technik logistyk do kwalifikacji A.30 i A.31. Praca z terminalem i drukarką etykiet wspiera m.in. pozyskane oprogramowanie magazynowe LoMAG. Oprogramowanie Emapa Transport+ oraz planszowa mapa drogowa wykorzystywane są do planowania tras transportowych i optymalizacji kosztów transportu. Palety, nadstawki paletowe oraz narożniki pozwalają pokazać uczniom podczas lekcji gospodarki zapasami i magazynem różne typy palet i zabezpieczeń stosowanych w procesie transportu i składowania ładunków. Natomiast na zajęciach pracowni magazynowej pomoce te będą wykorzystane do ćwiczeń z formowania jednostek ładunkowych.
Dzięki projektowi Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mogą uczyć się zawodu, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu.

Więcej zdjęć w galerii >>

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu