• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Przedmioty uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

 

TECHNIKUM

zawód

przedmioty punktowane

Technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / technika*

Technik spedytor

język polski, matematyka

język obcy*, geografia/informatyka*,

Technik logistyk

język polski, matematyka

język obcy*, geografia/ informatyka *,

Technik informatyk

język polski, matematyka

język obcy*, informatyka,

Technik programista

język polski, matematyka

język obcy*, informatyka,

Technik mechatronik

język polski, matematyka

język obcy*, informatyka/ fizyka*,

Technik budownictwa

język polski, matematyka

język obcy*, fizyka / technika*

*wyższa ocena na świadectwie

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

zawód

przedmioty punktowane

Mechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / technika*

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

język polski, matematyka

język obcy*, fizyka / technika*

Operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / technika*

*wyższa ocena na świadectwie

 

Zobacz również:

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu