• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

Zastępstwa

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 09.02.2018 r.

Piątek

 

Pan Sławomir Matejko

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

4

3a Ti

p. J. Grelak

lekcja biblioteczna

Pani Katarzyna Kowalska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

2a Ti/bu 1/2

p. H. Kalata

j. niem. – połączyć grupy

3

2 Z mz/mp

p. A. Zemła

zajęcia z pedagogiem

4

4 Tls

p. A. Herman

j. polski – zamiast ostatniej lekcji

5

3 Tbu/eo

p. E. Kozak

zajęcia z pedagogiem

6

2 Z mz/mp

p. J. Grelak

lekcja biblioteczna

7

1 mp/mz 1/2

-

grupa zwolniona

8

1 mp/mz 1/2

Pani Monika Dyjas

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

1b Tl 2/2

-

grupa przychodzi 1h później

 

2

4b Tl

p. S. Szwed - Klaja

połączyć z 4 a Tl

3

4b Tl

4

2 Ts 2/2

p. J. Potaczek

wf – połączyć grupy

5

2b Ti 2/2

p. J. Musiałowska

lekcja biblioteczna

6

1 Tp 1/2

p. M. Kadłubicka

j. niem. – połączyć grupy

Pan Zygmunt Zarębski

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00-14.55

III AZ

mont. zab.

p. Z. Kozioł

łączenie grup

ZASTĘPSTWA

w dniu 08.02.2018 r.

Czwartek

 

Pani Grażyna Gawłowska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

4a Tl

p. G. Bartula

matematyka – zastępstwo

4

4a Tl

p. G. Bartula

matematyka - zastępstwo

Pani Katarzyna Kowalska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

3 Ts 2/2

p. A. Dęsoł

połączyć grupy

4

1 mp/mz

 p. D. Adamaszek

 

wf - zastępstwo

5

4 Tls

p. J. Pieszko

zamiast ostatniej lekcji s. 002

6

4 Tls

p. A. Kurzyński

zamiast lekcji nr 2 w piątek

s. 006

7

2 LO 1/2

p. D. Maciejowska

zwolnić z ostatniej lekcji

Pani Magdalena Orkisz

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

2a Ti/bu

p. R. Etmanowicz

j. niem. - zastępstwo

5

3 mz

p. J. Ganobis

j. polski - zastępstwo

6

4 Teo

p. A. Gołdynia

matematyka - zastępstwo

7

1 mp/mz

p. J. Grelak

lekcja biblioteczna

8

1a Ti

ks. Musiał

zwolnić z ost. lekcji

Pan Sławomir Matejko

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

6

3 Z mz

p. R. Stańczyk

chemia - zastępstwo

 

7

3 Z mp

p. A. Zemła

zajęcia z pedagogiem

8

3 Z mp

p. Kadłubicka

j. niem. - zastępstwo

Pan Tomasz Klaja

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

3b Ti 1/2

p. I. Domagała

grupa ½ przychodzi na lekcję nr 4

2

3b Ti 1/2

3

3b Ti 1/2

4

3b Ti 2/2

p. M. Siemek

połączyć grupy

5

3b Ti 2/2

p. M. Moc

pr. - zastępstwo

6

3b Ti 2/2

p. I. Domagała

pr. - zastępstwo

7

3a Ti 2/2

p. M. Siemek

pr. - zastępstwo

8

3a Ti 2/2

p. M. Siemek

pr. - zastępstwo

9

3a Ti 2/2

p. I. Domagała

zwolnić gr. 1/2

Pani Anna Maziarz

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

4 Tm

p. J. Pieszko

zamiast

Pan Bartłomiej Kleszcz

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

1b Tl 1/2

p. D. Adamaszek

j. ros. – połączyć grupy

s. 104

3

2 LO

p. J. Kurzyńska

historia - zastępstwo

4

1a Tl

p. M. Główczyk

wok- zastępstwo

Pani Monika Dyjas

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

1b Tl 1/2

p. M. Dyjas

grupa przychodzi na lekcje nr 2

2

4 Tp 1/2

 p. D. Oleksy - Kurek

 

grupa przychodzi na lekcje nr 3

4

2 Ts 2/2

p. S. Szwed - Klaja

j. ang. – połączyć grupy

s. 107

5

1 Tp 1/2

p. Ziółkowska

j. ang. – połączyć grupy

s. 008

6

3 Tm

p. K. Gajda

urz. - zastępstwo

7

4 Tp 1/2

p. M. Stuglik

zwolnic z ostatniej lekcji

ZASTĘPSTWA

w dniu 07.02.2018 r.

Środa

 

Pani Grażyna Gawłowska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

1a Tl

p. D. Maciejowska

j. ang. – zastępstwo

4

4a Tl

-

 

klasa przychodzi na lekcje nr 5

 

Pani Katarzyna Kowalska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

7

2 Z mz/mp

p. P. Zieliński

wf – zastępstwo

8

2 Z mz/mp

 p. A. Gołdynia

 

lekcja wych. - zastępstwo

Pani Magdalena Orkisz

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8

1b Ti

p. A. Januszyk

biologia - zastępstwo

10

LOdD

p. A. Januszyk

biologia – zamiast ostatniej lekcji

Pani Renata Stańczyk

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

11

LOd D

p. A. Januszyk

biologia – zamiast lekcji nr 13

 

12

LOdD

-

klasa zwolniona

Pani Bożena Rybarz

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

6

3 Tl

p. M. Główczyk

j. polski – zamiast lekcji nr 1

 

7

3 Ts

-

klasa zwolniona

8

3 Ts

-

klasa zwolniona

Pani Izabela Domagała

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

2b Ti 2/2

p. A. Graca

inf. – połączyć grupy

6

2b Ti 2/2

p. A. Graca

inf. – połączyć grupy

7

2a Ti/bu 2/3

p. A. Graca

inf. – połączyć grupy

8

2a Ti/bu 2/3

p. A. Graca

inf. – połączyć grupy

9

2a Ti/bu 2/3

p. H. Kalata

j. niem. - zastępstwo

Pani Renata Etmanowicz - Całus

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

3 Tm 1/2

p. S. Szwed - Klaja

j. ang.  – zastępstwo

 

Pani Małgorzata Balon

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

1 Ts 2/2

p. P. Zieliński

wf – połączyć grupy

 

4

1 Ts 2/2

p. P. Zieliński

wf – połączyć grupy

 

5

1b Ti 2/2

p. Gorol

 inf. – połączyć grupy

 

6

1b Ti 2/2

p. Graboń

j. ang. – połączyć grupy

 

7

3 Tm 1/2

p. R. Radecki

prurzme – połączyć grupy

 

8

3 Tm 1/2

-

grupa zwolniona

Pan Zygmunt Zarębski

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

8.00 -12.00

3 TB

p. Bies

łączenie grup

 

Pani Monika Dyjas

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

4 Tp 1/2

p. S. Szwed - Klaja

j. ang. – połączyć grupy

 

4

2 Ts 2/2

p. S. Szwed - Klaja

j. ang. – połączyć grupy

5

3b Ti 1/2

p. J. Grelak

lekcja biblioteczna

6

3b Ti 1/2

P. J. Grelak

lekcja biblioteczna

7

4b Tl

p. K. Gorol

zwolnić klasę

8

1a Tl 1/2

p. D. Adamaszek

j. ros. – zamiast lekcji nr 1 w piątek

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 06.02.2018 r.

Wtorek

 

Wyjście klas maturalnych po lekcji nr 4

wraz z opiekunami (bez 4 Teo)

 

  1. 1 a Tl – przychodzi na lekcje nr 1 –

zamiast lekcji nr 7 w piątek

 

Pani Katarzyna Kowalska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

2 a Ti/bu 1/2

p. S. Matejko

wf- połączyć grupy

6

2 a Ti/bu 1/2

p. S. Matejko

wf – połączyć grupy

7

3 Tbu/eo

p. D. Adamaszek

wf – zamiast 4a Tl

8

3 Tbu/eo

p. D. Adamaszek

 

wf – zamiast 4a Tl

Pani Magdalena Orkisz

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

6

4 Teo

p. A. Januszyk

przyroda – zamiast 3b LO

7

1 Tm

-

klasa zwolniona

8

2a Ti/bu 1/2

-

grupa zwolniona

9

1a Tl

-

klasa zwolniona

Pani Katarzyna Gorol

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

3 Ts

p. E. Nartowicz

zamiast 4b Tl

 

8

2 Ts

-

klasa zwolniona

Pani Renata Etmanowicz- Całus

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

7

2 Ts 1/2

p. Kadłubicka

j. niem. – połączyć grupy

ZASTĘPSTWA

        w dniu 5 luty 2018 r.

( poniedziałek )

Pani Katarzyna Kowalska

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

1

2LO 1/2

p.Potaczek Jacek

Wych.fizyczne zastępstwo

2

2LO 1/2

p.Potaczek Jacek

Wych.fizyczne zastępstwo

3

3Tsp 2/2

p.Potaczek Jacek

Wych.fizyczne zastępstwo

4

3Tsp 2/2

p.Potaczek Jacek

Wych.fizyczne zastępstwo

Pani Magdalena Orkisz

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

5

2Zmz/mp 2/2

p.Kozak

Zajęcia z pedagogiem

6

1Tsped

p.Zemła

Wdż zastępstwo

7

1Tpoj

p.Kozak

Wdż zastępstwo

8

1bTlog

p.Stanisławski

Zwolnić klasę

Pani Małgorzata Główczyk

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

2

1bTlog

p.Momot

J.polski – zastępstwo

3

1bTlog

p.Momot

j.polski zastępstwo

4

3aTpoj

p.Saroski

Fizyka zamiast lekcji nr 8 w piątek 09.02.2018

 

ZASTĘPSTWA

        w dniu 2 luty 2018 r.

( piątek  )

Pani Katarzyna Kowalska

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

2

2aTinf/bud 1/2

p.Kalata Halina

j.niemiecki – połączyć grupy

3

2Zmz/mp

p.Zemła Aneta

Zajęcia z pedagogiem

4

4Tl/s

p.Herman Anna

j.polski zamiast lekcji ostatniej

5

3Tbu/eo

p.Matejko

Wych.fiz. zastępstwo

6

2Zmz/mp

p.Matejko

Wych.fiz. zastępstwo

7

1mp/mz 1/2

 Grupa zwolniona

 

 

8

1mp/mz 1/2

Pani Dorota Graboń

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

1

3 T log 1/2

Grupa przychodzi 1 godzinkę później

 

2

3bTinf 2/2

p.Ziółkowska

j.angielski zastępstwo

3

3bTinf 2/2

p.Kozak

Zajęcia z pedagogiem

4

3Tsp 1/2

p.Stuglik Marta

j.angielski –połączyć grupy

6

3bT poj

p.Kapcińska-Czerniak

Historia zamiast lekcji nr 1

ZASTĘPSTWA

        w dniu 1 luty 2018 r.

( czwartek  )

Pani Katarzyna Kowalska

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

2

3 T sped 2/2

p.Dęsoł Artur

Połączyć grupy

4

1 mp/mz 1/2

p.Adamaszek

Wych.fiz. zastępstwo

5

4 T l/s

p.Pieszko Jacek sala 002

Religia – zamiast ostatniej lekcji

6

4 T l/s

p.Kurzyński Adam sala 006

Historia zamiast 2 lekcji w piątek

7

2 LO 1/2

p.Maciejowska

Zwolnić z ostatniej lekcji

Pani Dorota Graboń

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

1

2 LO 2/2

Grupa 1 godzinkę później

 

2

1 T sp 2/2

Grupa 1 godzinkę później

 

3

3 T sp ½

p.Dęsoł

Połączyć grupy

4

3 T sp ½

p.Dęsoł

Połączyć grupy

5

3Tlog ½

p.Stanisławski

Połączyć grupy

6

3aT inf

p.Harańczyk

Matematyka zastępstwo

Pani Magdalena Orkisz

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

3

2aTinf/bud 1/2

p.Etmanowicz

j.niemiecki całość zastępstwo

5

3Zmz

p.Ganobis

j.polski zastępstwo

6

4Teo

p.Gołdynia

Matematyka zastępstwo

7

1mp/mz

p.Folga

Matematyka zastępstwo

8

1aTinf

Ks.Musiał

Klasa zwolniona

 

Pan Paweł Zieliński

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

1

1 b T log 2/2

p.Dyjas

Grupa przychodzi na lekcję nr 2

3

2 T poj ½

p.Balon

Wych.fizyczne zastępstwo

4

2 T poj ½

p.Potaczek

Wych.fizyczne zastępstwo

5

3aLO

p.Kapcińska-Czerniak

Klasa zwolniona

6

3aLO

p.Kapcińska-Czerniak

Klasa zwolniona

7

2Tm ½

p.Kućka

Klasa zwolniona

8

2Tm ½

p.Kućka

Klasa zwolniona

Pani Maciejowska Dominika

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

6

2 LO ½

p.Maciejowska

Grupa zwolniona

7

4 T inf

p.Folga

Zwolnić klasę

                                            

Pan Jan Gabryś

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

7

3 T log

p.Stanisławski

Klasa zwolniona

8

3 a T poj

p.Główczyk

Klasa zwolniona

ZASTĘPSTWA

        w dniu 31 stycznia 2018 r.

( środa  )

Pani Dorota Graoń

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

3

2 LO 2/2

p.Etmanowicz

j.niemiecki połączyć grupy

4

3 b T poj

p.Momot

j.polski zastępstwo

6

1 b T inf 1/2

p.Gandzel sala 001

Informatyka – zastępstwo w Sali 001

a p.Dęsoł udaje się do Sali 104

7

3 T log1/2

p.Rybarz

Grupa zwolniona

8

3 T log 1/2

Pan Krzysztof Saroski

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

7

2 T m

p.Kurzyńska

Klasa zwolniona

8

2 T m

p.Kurzyńska

Klasa zwolniona

9

3 a T poj

Ksa.Gabryś Jan

Klasa zwolniona

 

Pani Oleksy-Kurek Dorota

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

7

1 T sped

p.Ziółkowska

j.angielski – zastępstwo

Pani Rybarz Bożena

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

6

3 T log

p.Główczyk

j.polski zamiast lekcji nr 1

7

3 T sped

Ks.Gabryś

Klasa zwolniona

8

3 T sped

Ks.Gabryś

Klasa zwolniona

 

 

 

 

 

Pani Renata Stańczyk

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

11

3 LOdD

p.Januszyk

Biologia zamiast ostatniej lekcji

12

3LOdD

Klasa zwolniona

 

Pani Katarzyna Kowalska

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

7

2 Zmz/mp

p.Zieliński Paweł

Wych.fiz. zastępstwo

8

2mz/mp

p.Zieliński Paweł

Wych.fiz.-zastępstwo

Pani Magdalena Orkisz

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

8

1bTinf

p.Januszyk

Biologia zastępstwo

10

3LOdD

p.Januszyk

Biologia zamiast przedostatniej lekcji

Pani Celina Mikołajek

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

4

2 LO

p.Kozak Ewelina

Zajęcia z pedagogiem

5

2 T m

p.Musiałowska

Lekcja biblioteczna

 

ZASTĘPSTWA

        w dniu 30 stycznia 2018 r.

( wtorek )

Pani Katarzyna Kowalska

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

5

2 a T inf ½

p.Matejko Sławomir

Wych.fiz. połączyć grupy

6

2 a T inf ½

p.Matejko Sławomir

Wych.fizyczne – połączyć grupy

7

3 T bu/eo

p.Matejko Sławomir

Wych.fizyczne – połączyć grupy

8

3 T bu/eo

Klasa zwolniona

 

Pani Dorota Graboń

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

1

2 LO 2/2

Klasa przychodzi na lekcję nr 3

2

2 LO 2/2

 

3

3 T sp ½

p.Stanisławski Marek

Prorgrz – połączyć grupy

4

3 T sp ½

p.Dyjas Monika

j.angielski zastępstwo

6

1 T sp 2/2

p.Ziółkowska Ewelina

j.angielski połączyć grupy

7

3 a T inf

p.Kalata Halina

j.niemiecki zastępstwo

Pani Dorota Oleksy-Kurek

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

4

4 Teo

p.Gołdynia

Matematyka zamiast ostatniej lekcji

5

4aTlog

p.Gawłowska

Matematyka zastępstwo

6

4Tpoj

p.Folga Anna

Zamiast ostatniej lekcji

Pan Artur Dęsoł

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

6

3 T log ½

p.Adamaszek

Połączyć grupy

7

3 T log ½

p.Stanisławski

Połączyć grupy

Pani Renata Etmanowicz

nr

lek.

Klasa

nauczyciel

przedmiot / uwagi

6

4 T m

p.Maziarz Anna

Zastępstwo

7

2 T sp ½

p. Kadłubicka

Połączyć grupy

 

ZASTĘPSTWA

w dniu 29.01.2018 r.

Poniedziałek

 

Wyjście klas maturalnych od lekcji nr 5

wraz z opiekunami

Pani Katarzyna Kowalska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

2 LO 1/2

p. A. Januszyk

grupa ½ przychodzi 2h później

2

2 LO 1/2

3

3 Ts 2/2

p. J. Potaczek

wf - zastępstwo

 4

3 Ts 2/2

p. J. Potaczek

 

wf - zastępstwo

Pani Dorota Graboń

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

3b Ti 2/2

p. A. Herman

gr. 2/2 przychodzi 1 h później

3

2 LO 2/2

p. D. Maciejowska

j. ang. – połączyć grupy

4

3a Ti

p. M. Dyjas

j. ang. - zastępstwo

5

1b Ti 1/2

p. H. Kalata

j. niem. – zamiast 3b LO

Pani Renata Etmanowicz - Całus

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

3b LO 2/2

-

wyjście

 

6

1 Tm

p. M. Karch

urz. i syst. mech. – zamiast 4 Teo

7

2a Ti/bu 1/2

ks. Czarnota

zwolnić klasę

8

2 LO 1/2

p. Wiśniewski

zwolnić klasę

Pani Bożena Rybarz

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

1 mp/mz 2/2

p. M. Stuglik

j. ang. – zamiast

4 Teo

 

6

4 Tm

-

wyjście

7

3 Ts

p. J. Pieszko

religia – zamiast

4a Tl

Pani Marzena Liszka

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

1b Tl

p. A. Graca

inf. – zamiast 4 Ti

 

6

4a Tl

-

wyjście

7

1 Ts

p. A. Januszyk

biologia – zamiast 3b LO

8

4a Tl

-

wyjście

Pani Agnieszka Bębenkowska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

4 Tls

-

wyjście

6

1 mp/mz

p. A. Graca

inf. – zamiast 4 Ti

7

4 Tls

-

wyjście

Pani Katarzyna Gorol

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

3 Ts

p. E. Nartowicz

matematyka - zamiast 4b Tl

6

4b Tl

-

wyjście

7

4b Tl

-

wyjście

8

3a Ti

p. A. Herman

j. polski - zastępstwo

Pani Renata Stańczyk

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

14

3 LOdD

-

klasa zwolniona

15

3 LOdD

-

ZASTĘPSTWA

w dniu 26.01.2018 r.

Piątek

 

klasa 4b T log. – wyjście

klasa 3 T log. – po 4 lekcji wyjście

Pani Gawłowska Grażyna

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

3

1 a T log

p.Kurzyński Adam

historia zastępstwo

4

4 a T log

p.Folga Anna

matematyka zastępstwo

Pani Anna Maziarz

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

1 T m ½

p. Radecki Robert

zastępstwo montaż

3

1 T m ½

p.Kadłubicka

j.niemiecki zastępstwo

4

1 T m ½

p.Radecki

 zastępstwo montaż

Pani Katarzyna Kowalska

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

2

2a Ti/bu 1/2

p. H. Kalata

j. niem. – połączyć grupy

 

3

2 Z mz/mp

p.Radecki

zastępstwo

4

4 Tls

p. Herman

zamiast ostatniej lekcji

 5

3 Tbu/eo

p. E. Kozak

 

zajęcia z pedagogiem

6

2 Z mz/mp

p. A. Zemła

zajęcia z pedagogiem

7

1 mp/mz 1/2

-

klasa zwolniona

8

1 mp/mz 1/2

-

Pani Aleksandra Matusiak

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

1 b T inf

klasa przychodzi na lekcję nr 3

2

1 b T inf

 

3

3 Ts

p. A. Gandzel

geografia - zastępstwo

5

2 Tp

p. J. Pieszko

religia – zamiast

4 b Tl

6

2 Ts

p. B. Rybarz

przadzt. – zamiast 3 Tl

Pani Małgorzata Główczyk

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

1b T log.

p. M. Stanisławski

gosp. mag. – zamiast lekcji nr 3

 

Pani Dorota Graboń

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

1

3 Tl 1/2

-

grupa przychodzi 1h później

 

2

3b Ti 2/2

p. M. Dyjas

zamiast kl. 4b Tl

3

3b Ti 2/2

p. M. Dyjas

zamiast kl. 4b Tl

4

3 Ts 1/2

p. M. Stuglik

 

j. ang. – połączyć grupy

6

3b Tp

p. A. Momot

lekcja biblioteczna

Pan Maciej Buliński

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

2a Ti/ bu 2/3

p. I. Domagała

prac. utk – połączyć grupy

 

6

1b Ti

p. A. Trepiak

edb – zamiast

4 b  Tl

 

 

Pani Dorota Adamaszek

 

nr lek.

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot / uwagi

5

1a Tl 2/2

p. P. Zieliński

wf – połączyć grupy

 

6

1a Tl 2/2

7

4 Tp

-

klasa zwolniona

8

4 Tp

 
HPV 300x250px

ue baner2

promocja-zdrowia-2012

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
©2018 PCKTiB w Oświęcimiu