• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Szkolne Koło Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem

W dniu 1 lipca 2007r. odbyło się zebranie założycielskie szkolnego koła Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Grupa uczniów postanowiła reaktywować koło, które istniało w latach 1996-2005. Opiekunami zostali: mgr Aleksandra Matusiak i mgr Adam Kurzyński. Opracowano wspólne cele działania, do których należy:

 • szeroko pojęta współpraca z Państwowym Muzeum Oświęcim;
 • prezentacja ciekawych postaci obozowych na forum szkoły w formie wykładów i informacji na tablicy szkolnej;
 • spotkania z byłymi więźniami lub ludźmi niosącymi pomoc więźniom;
 • obchody rocznic obozowych;
 • uczestnictwo w sesjach naukowych, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez PMO-B, TOnO i inne ośrodki;

Po powstaniu koła zrealizowano wiele zadań, m. in.:

 • spotkanie z byłym więźniem 3 obozów / KL Auschwitz, KL Oranienburg, KL Buchenwald / Panem Czesławem Arkuszyńskim;
 • spotkanie z byłym więźniem Kazimierzem Piechowskim inicjatorem słynnej ucieczki z KL Auschwitz oraz bohaterem filmu „Uciekinier”;
 • zaangażowanie młodzieży podczas międzynarodowej konferencji poświęconej prawom człowieka /2008r./;
 • współpraca i pomoc bibliotece muzealnej znajdującej się na terenie byłego obozu Auschwitz /na bieżąco/;
 • w latach 2008-2010 współpraca i pomoc archiwum PMO-B;
 • zwiedzanie studyjne terenów byłego obozu Auschwitz i Birkenau /co semestr/ połączone z referatami młodzieży członków koła;
 • zwiedzanie i zapoznanie się z charakterem pracy archiwum obozowego /2007/;
 • założenie i redakcja tablic ogłoszeniowych SK TOnO popularyzujących działalność koła szkolnego oraz nawiązujących do ważniejszych rocznic historycznych /zwłaszcza obozowych/ oraz ciekawych postaci więźniów KL Auschwitz-Birkenau;
 • sporządzenie spisu książek o tematyce obozowej znajdujących się w bibliotece szkolnej i udostępnienie go szerokiemu ogółowi naszych uczniów /2008-2009/;
 • utrzymywanie i uzupełnianie na bieżąco kroniki koła SK TOnO /na bieżąco/;
 • przyjmowanie co roku w swoje szeregi nowych członków, połączone z uroczystym wręczeniem legitymacji TOnO;
 • upamiętnianie rocznicy śmierci zabitego w obozie patrona szkoły /akademie, konkursy, wyjścia do bloku nr 11/;
 • prezentacja na cotygodniowych spotkaniach sylwetek byłych więźniów i ich życiorysów /cały czas/;
 • przegląd filmów obozowych zorganizowany dla zainteresowanych uczniów naszej szkoły /2011r./;
 • udział w konferencjach, sesjach i spotkaniach organizowanych przez różne instytucje /Centrum Edukacji, Centrum Młodzieży, Centrum Żydowskie, Muzeum itp./.

W latach 2007-2011 do SK TOnO zapisało się 84 uczniów naszej szkoły. Do najbardziej oddanych działaczy należeli: Dagmara Kobylańska, Aleksandra Siuta, Marlena Wójcik, Renata Kozaczek, Marcelina Idzik, Ewelina Domagalik, Mateusz Banach, Monika Matlak, Barbara Niesyto.

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu