• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Cieśla

b stolarz

Zachęcamy gimnazjalistów do zapoznania się z nowymi możliwościami, jakie daje kształcenie w  powiatowych szkołach. Od nowego roku szkolnego rozpoczynamy kształcenie w nowych, atrakcyjnych zawodach.

CZYM ZAJMUJE SIĘ CIEŚLA

 • choć zawód ten wiąże się z obróbką drewna, to w odróżnieniu od stolarza czy meblarza pracuje w budownictwie,
 • do jego zadań należy wykonywanie m.in. konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźb dachowych, okien i drzwi,
 • cieśla nazywany jest czasem stolarzem budowlanym,
 • możliwości zatrudnienia – firmy budowlane.

Absolwent  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  cieśla  będzie   przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu,
 • wykonywania konstrukcji drewnianych,
 • wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych,
 • wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych,
 • wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz następujące kwalifikacje:

CIEŚLA

711501

K1

BUD.02.

Wykonywanie robót ciesielskich

ZAJECIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu