Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
UWAGA ZDAJĄCY EGZAMINY Z KWALIFIKACJI W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2019!
 
Komunikat o przyborach, z których zdający może korzystać w części pisemnej
Komunikat o przyborach, z których zdający może korzystać w części praktycznej

CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

małopolskieSrodkiUE

Powiat Oświęcimski realizuje zadania współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, których przedmiotem jest utworzenie i rozwój trzech Centrów Kompetencji Zawodowych w obszarach kształcenia zawodowego:

 • administracyjno – usługowej,
 • elektryczno – elektronicznej,
 • turystyczno – gastronomicznej.

Zadania CKZ będą realizowane w oparciu o placówki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej będzie funkcjonowało na bazie trzech szkół:

 1. Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu,
 2. Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
 3. Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej będzie realizowało swoje zadania w oparciu o dwie placówki, tj.:

 1. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
 2. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej swoje zadania zrealizuje dzięki współpracy:

 1. Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu oraz
 2. Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach.

Celem projektów jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic kształcących się w branżach administracyjno – usługowej, elektryczno – elektronicznej i turystyczno – gastronomicznej poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Realizacja projektów ma na celu wsparcie młodzieży i kadry szkół w zakresie stworzenia możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz wsparcie placówek edukacyjnych w zakresie rozwijania oferty w kierunku rozwoju i wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Planowane efekty realizacji projektów, to:

 1. Utworzenie trzech Centrów Kompetencji Zawodowych (realizujących zadania Centrów Kształcenia zawodowego i Ustawicznego) dla wybranych branż zawodowych.
 2. Partnerstwo – zarówno szkół, jak i środowiska pracodawców – na rzecz wspierania uczniów oraz kadry placówek kształcących w branżach uwzględnionych w projektach.
 3. Efekty wsparcia adresowanego bezpośrednio do uczestników projektów, tj. uczniów i nauczycieli:
 • uczniowie uczestniczący w pozaszkolnych formach kształcenia – 1.065 osób,
 • uczniowie, którzy uzyskali kwalifikacje / certyfikaty – 493 osoby,
 • nauczyciele z nabytymi kompetencjami – 104 osoby,
 • uczniowie uczestniczący w stażach u pracodawców – 316 osób.
 1. Ponadto w ramach projektów zostaną wykonane prace remontowe i adaptacyjne pracowni kształcenia zawodowego oraz doposażenie pięciu placówek wchodzących w skład poszczególnych Centrów Kompetencji Zawodowych w sprzęt techno – dydaktyczny zapewniający najwyższe standardy edukacyjne.                                                 

Zadania realizowane są w ramach następujących projektów:

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”

Beneficjent:     Powiat Oświęcimski 
 Wartość projektu:  2.469.581,75 zł.
 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  2.099144,49 zł.

 

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”

Beneficjent:     Powiat Oświęcimski 
 Wartość projektu: 2.187.978,50 zł.
 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1.859.781,72 zł.

 

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”

Beneficjent:     Powiat Oświęcimski 
 Wartość projektu: 2.103,488,00 zł.
 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1.787.964,80 zł.

  

TECHNIK PROGRAMISTA
nowy zawód od 1.09.2019!!!

E-LOGISTYK - nowa specjalność
w klasach technik logistyk od 1.09.2019!!!

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2019 PCKTiB w Oświęcimiu