Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Kryteria - świadectwo

Maksymalna liczba punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

wynik z matematyki

18 pkt

wynik z I przedmiotu*

18 pkt

wynik z II przedmiotu*

18 pkt

max

100 pkt

Kryteria - egzamin
ósmoklasisty

wyniki z egzaminu ósmoklasisty w %

punkty
w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100%

x 0,3 = 30 pkt

max

 

100 pkt

Razem

200 pkt

* oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Zobacz również:

 

Cieśla

b stolarz

Zachęcamy gimnazjalistów do zapoznania się z nowymi możliwościami, jakie daje kształcenie w  powiatowych szkołach. Od nowego roku szkolnego rozpoczynamy kształcenie w nowych, atrakcyjnych zawodach.

CZYM ZAJMUJE SIĘ CIEŚLA

 • choć zawód ten wiąże się z obróbką drewna, to w odróżnieniu od stolarza czy meblarza pracuje w budownictwie,
 • do jego zadań należy wykonywanie m.in. konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźb dachowych, okien i drzwi,
 • cieśla nazywany jest czasem stolarzem budowlanym,
 • możliwości zatrudnienia – firmy budowlane.

Absolwent  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  cieśla  będzie   przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu,
 • wykonywania konstrukcji drewnianych,
 • wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych,
 • wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych,
 • wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz następujące kwalifikacje:

CIEŚLA

711501

K1

BUD.02.

Wykonywanie robót ciesielskich

ZAJECIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 

Oferta Edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Nauka w naszej szkole zapewni ci:

 • rzetelne przygotowanie  do matury, do  egzaminów zawodowych  oraz na studia wyższe.
 • naukę w dobrze wyposażonych pracowniach i gabinetach,
 • w technikum zdobycie atrakcyjnego zawodu,
 • kontakt z uczelniami wyższymi, z którymi współpracuje nasza szkoła (Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Logistyki),
 • życzliwą atmosferę, możliwość rozwijania zainteresowań podczas szerokiej oferty zajęć, kółek i warsztatów,
 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji, dzięki programom unijnym, w których uczestniczy szkoła,
 • udział w licznych wycieczkach naukowych i turystycznych,
 • możliwość korzystania z Internetu w jednej z 6 pracowni komputerowych oraz w centrum multimedialnym.

Zobacz naszą ulotkę!

 pcktib ulotka 2022 2023a  pcktib ulotka 2022 2023b

Kierunki, w których kształcimy:

TECHNIKUM 5-letnie

ti3 technik informatyk
(e-sport i tworzenie gier komputerowych / multimedia i grafika komputerowa
AR 304229964.jpgMaxW1000imageversionMainTopic1 technik programista
tl1 technik logistyk
(policyjna / porty i terminale)
tps2 technik pojazdów samochodowych
ts1

technik spedytor
(transport i spedycja usług medycznych)

tmt3 technik mechatronik

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

bmp

 mechanik pojazdów samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

bmp  technik pojazdów samochodowych
 

Przedmioty uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/20 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

zawód

przedmioty punktowane

Technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / zajęcia techniczne*

Technik spedytor

język polski, matematyka

język obcy*, geografia/wos*,

Technik logistyk

język polski, matematyka

język obcy*, geografia/ informatyka *,

Technik informatyk

Technik programista

język polski, matematyka

język obcy*, informatyka,

Technik mechatronik

język polski, matematyka

język obcy*, informatyka/ fizyka*,

Technik budownictwa

język polski, matematyka

język obcy*, fizyka / zajęcia techniczne*

*wyższa ocena na świadectwie

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

zawód

przedmioty punktowane

Elektromechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / zajęcia techniczne*,

Mechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / zajęcia techniczne*

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

język polski, matematyka

język obcy*, fizyka / zajęcia techniczne*

cieśla

język polski, matematyka

język obcy*,

fizyka / zajęcia techniczne*

*wyższa ocena na świadectwie

Zobacz również

 

Przedmioty uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/20 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

TECHNIKUM

zawód

przedmioty punktowane

Technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / technika*

Technik spedytor

język polski, matematyka

język obcy*, geografia/wos*,

Technik logistyk

język polski, matematyka

język obcy*, geografia/ informatyka *,

Technik informatyk

Technik programista

język polski, matematyka

język obcy*, informatyka,

Technik mechatronik

język polski, matematyka

język obcy*, informatyka/ fizyka*,

Technik budownictwa

język polski, matematyka

język obcy*, fizyka / technika*

*wyższa ocena na świadectwie

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

zawód

przedmioty punktowane

Elektromechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / technika*,

Mechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka,

fizyka / technika*

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

język polski, matematyka

język obcy*, fizyka / technika*

cieśla

język polski, matematyka

język obcy*,

fizyka / technika*

*wyższa ocena na świadectwie

Zobacz również

 

Przedmioty uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Przedmioty uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

 

TECHNIKUM

zawód

przedmioty punktowane

Technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka, technika

Technik spedytor

język polski, matematyka

język angielski, geografia

Technik logistyk

język polski, matematyka

język angielski, geografia

Technik informatyk

język polski, matematyka

język angielski, informatyka

Technik programista

język polski, matematyka

język angielski, informatyka

Technik mechatronik

język polski, matematyka

język angielski, informatyka

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

zawód

przedmioty punktowane

Mechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

informatyka, technika

 

Zobacz również:

 

Stolarz

b stolarz

Nauczysz się wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Po ukończeniu szkoły zatrudnienie możesz znaleźć w stolarniach, fabrykach mebli, firmach budowlanych budownictwa lub otworzyć własny zakład stolarski. Możesz również kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikację:

 • AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 ZAJECIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

b mzabudowy

Nauczysz montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych.

Zatrudnienie możesz znaleźć w firmach wykonujących usługi dla budownictwa lub podjąć własną działalność polegającą na świadczeniu usług wykończeniowych. Możesz również kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikację:

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

712905

K 1

BUD.11.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

ZAJECIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 

Mechanik pojazdów samochodowych

b mpoj

Nauczysz się diagnozowania, obsługi oraz naprawy pojazdów samochodowych.

W ramach programu nauczania – kurs prawa jazdy kat. B. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę lub kontynuować kształcenie w branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikację:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

723103

K 1

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

ZAJECIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

b mpoj

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikację:

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

741203

K1

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

 

ZAJECIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu