Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Skład i działania Samorządu Uczniowskiego 2013/2014

Rada Samorządu Uczniowskiego

POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 3 SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. por. STEFANA JASIEŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU
działająca w roku szkolnym 2013/2014

 Przewodniczący :

 • KAMIL BYKOWSKI

 Zastępcy :

 • MAGDALENA NOWAK,
 • MARIUSZ KRZEMIEŃ

Pomoc Samorządu:

 • ROKSANA JANOTA

Sekcja dekoracyjna:
zadania - przygotowywanie plakatów i ogłoszeń, pomoc w dekoracji szkoły podczas imprez okolicznościowych i akademii

 • Agnieszka Kilarska,
 • Arleta Giełdoń,
 • Iwona Caban,
 • Anita Pawlak,
 • Joanna Mrozik,
 • Marlena Majkut,
 • Roksana Kolasa,
 • Magdalena Opiłka
 • Ilona Kuwik
 • Barbara Socała
 • Klaudia Góral

Sekcja artystyczna:
zadania – udział w akademiach i imprezach szkolnych

 • Miłosz Lelko,
 • Marta Obstarczyk,
 • Kamil Strzelczyk,
 • Arkadiusz Nowak,
 • Gabriela Załuczkowska,
 • Aneta Dziubras,
 • Dagmara Korczyk,
 • Klaudia Akinis,
 • Beata Foks,
 • Agnieszka Bebak,
 • Dennis Pamuła,
 • Patrycja Iwanko,
 • Mariola Nowak,
 • Norman Tomaszewski,
 • Wiktor Pasiński,
 • Seweryn Stokłosa,
 • Adrian Forma
 • Anna Żaczek
 • Patrycja Pająk

 Sekcja informacyjna:
zadania – przekazywanie uczniom informacji

 • Paulina Potocka
 • Kamila Marczyńska
 • Aleksander Pilch

Sekcja sportowa:
zadania- pomoc w organizowaniu imprez sportowych w szkole

 • Piotr Dziędziel,
 • Aleksander Pilch,
 • Filip Rał,
 • Paweł Naglik,
 • Rafał Jaros,
 • Dennis Pamuła,
 • Łukasz Wolański

Sekcja „ Przedsiębiorców”
zadania: pomoc w prowadzeniu szkolnego „ Mini Przedsiębiorstwa”

 • Agnieszka Kuśnierczak,
 • Karolina Grzywa,
 • Arleta Giełdoń,
 • Grzegorz Korzeniowski

  Sekcja multimedialna :
zadania- wykonywanie zdjęć i filmowanie ważnych wydarzeń szkolnych, obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły

 • Kacper Gworek,
 • Dawid Kamecki,
 • Błażej Wójcik,
 • Szymon Gołba,
 • Damian Niemczyk,
 • Tomasz Przystał,
 • Tomasz Matla

                           
Członkowie Zespołu:

 • Adrian Chowaniec,
 • Marek Stuła
 • Dawid Skrzypczyk,
 • Miłosz Adamowicz
 • Rafał Waliczek
 • Mateusz Zięba

Dyżury Samorządu Uczniowskiego:

 • od poniedziałku do piątku,
 • na wszystkich przerwach,
 • w siedzibie samorządu na parterze.

                                                                                                                                               
ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1.Przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych:

 • Życzenia i kartki z okazji „ Dnia Edukacji Narodowej” (październik)
 • Szkolny Dzień Pierwszaka (listopad)
 • Wspólne kolędowanie (grudzień)
 • Pierwszy Dzień Wiosny (marzec)
 • Pożegnanie klas maturalnych (kwiecień)
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego (czerwiec)

2.Organizacja życia uczniowskiego w szkole:

 • Przygotowanie kiermaszu książek (wrzesień)
 • Przeprowadzenie szkolnej kampanii  i wyborów do „ nowej”  Rady SU (koniec września)
 • Przygotowanie sesji fotograficznej, podczas której uczniowie mają możliwość zrobienia zdjęć klasowych (listopad)
 • Szkolne Andrzejki (listopad)
 • Zorganizowanie korowodu Świętego Mikołaja  i wspólnego kolędowania (grudzień)
 • Losowanie „ Szczęśliwego Numerka” (cały rok)
 • Monitorowanie dyżurów w szatni (na bieżąco)
 • Monitorowanie dyżurów podczas egzaminów maturalnych
 • Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt i ludzi, np. WOŚP, „ Gorączka złota” (na bieżąco)
 • Wprowadzenie „ Szkolnego Dnia Zwariowanych Kostiumów”
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami klas w celach informacyjnych.
 • Pielęgnacja zieleni wokół szkoły.

 

 

Skład i działania Samorządu Uczniowskiego 2014/2015

Rada Samorządu Uczniowskiego

POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 3 SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. por. STEFANA JASIEŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU
działająca w roku szkolnym 2014/2015

 Przewodniczący :

 • KLAUDIA GÓRAL

 Zastępcy :

 • RAFAŁ DANIELCZYK,
 • PATRYK WOŹNIAK

Pomoc Samorządu:

 • GABRIELA ZAŁUCZKOWSKA,
 • MAGDALENA NOWAK,
 • KAMIL BYKOWSKI,
 • ALEKSANDER PILCH

samorzad-2014-2015

Sekcja dekoracyjna:
zadania - przygotowywanie plakatów i ogłoszeń, pomoc w dekoracji szkoły podczas imprez okolicznościowych i akademii

 • Roksana Żabińska
 • Joanna Mrozik
 • Karolina Leszczyńska
 • Marta Matusiak
 • Iwona Caban
 • Melania Kamińska
 • Klaudia Gierek
 • Angelika Bokota
 • Anna Żaczek
 • Magdalena Opiłka

Sekcja artystyczna:
zadania – udział w akademiach i imprezach szkolnych

 • Paulina Auguścik
 • Natalia Kuwik
 • Katarzyna Kowalska
 • Natalia Hoder
 • Kamil Strzelczyk
 • Daniel Migdał
 • Michał Sroka
 • Jakub Pilszak
 • Michał Krajzel
 • Piotr Bebak
 • Patryk Zwinczak
 • Dominika Kołodziejska
 • Magdalena Halska
 • Agnieszka Stokłosa
 • Dagmara Korczyk
 • Dawid Adamski
 • Marek Zięba
 • Szymon Chroszcz
 • Dominik Płonka
 • Kamil Bartuś
 • Kacper Policht
 • Mateusz Kosowski
 • Kacper Pędziwiatr

 Sekcja informacyjna:
zadania – przekazywanie uczniom informacji

 • Daria Szewczyk
 • Ewa Chowaniec

Sekcja sportowa:
zadania- pomoc w organizowaniu imprez sportowych w szkole

 • Piotr Dziędziel
 • Mateusz Kołodziej
 • Adam Szromek
 • Anita Pawlak

  Sekcja multimedialna :
zadania- wykonywanie zdjęć i filmowanie ważnych wydarzeń szkolnych, obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły

 • Szymon Gołba
 • Michał Zawisza
 • Dawid Kamecki
 • Kamil Kowalczyk
 • Patryk Dytkowicz
 • Kamil Płaza

                           
Członkowie Zespołu:

 • Dawid Skrzypczyk,
 • Miłosz Adamowicz
 • Paweł Frączek

                                                                                                                                               
ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

1.Przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych:

 • Życzenia i kartki z okazji „ Dnia Edukacji Narodowej" (październik)
 • Szkolny Dzień Pierwszaka ( październik)
 • Wspólne kolędowanie ( grudzień)
 • Pierwszy Dzień Wiosny (marzec)
 • Pożegnanie klas maturalnych ( kwiecień)
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego ( czerwiec)

2.Organizacja życia uczniowskiego w szkole:

 • Przygotowanie kiermaszu książek ( wrzesień)
 • Przeprowadzenie szkolnej kampanii i wyborów do „ nowej" Rady SU ( koniec września)
 • Przygotowanie sesji fotograficznej, podczas której uczniowie mają możliwość zrobienia zdjęć klasowych
 • Szkolne Andrzejki: babeczki z wróżbami, tematyczne „skarpetoparty" ( listopad)
 • Zorganizowanie korowodu Świętego Mikołaja i wspólnego kolędowania ( grudzień)
 • Zorganizowanie „ Poczty Walentynkowej" ( luty)
 • Losowanie „ Szczęśliwego Numerka" ( cały rok)
 • Monitorowanie dyżurów w szatni ( na bieżąco)
 • Monitorowanie dyżurów podczas egzaminów maturalnych
 • Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt i ludzi, np. WOŚP, ( na bieżąco)
 • Organizowanie „ Szkolnych Dni Zwariowanych Kostiumów"
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami klas w celach informacyjnych.
 • Pomoc w organizacji szkolnego radiowęzła.
 

Skład i działania Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

Rada Samorządu Uczniowskiego POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 3 SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. por. STEFANA JASIEŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU działająca w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca:

 • KAROLINA BANASIK

Zastępcy:

 • MARTYNA JANCZAREK
 • SANDRA GÓRECKA

Pomoc Samorządu:

 • Klaudia Góral
 • Aleksandra Banach

samorzad 2016 2017

Sekcja dekoracyjna:

zadania - przygotowywanie plakatów i ogłoszeń, pomoc w dekoracji szkoły podczas imprez okolicznościowych i akademii

 • Aleksandra Banach
 • Aneta Cudak
 • Sabina Kasperek
 • Natalia Wanat
 • Izabela Trybuś
 • Łucja Piegzik
 • Patrycja Głąb

Sekcja artystyczna:

zadania – udział w akademiach i imprezach szkolnych

 • Agnieszka Okulanis
 • Szymon Chroszcz
 • Adam Szromek
 • Justyna Żurawska
 • Julia Heród
 • Wiktoria Niemiec
 • Klaudia Gierek
 • Izabela Trybuś
 • Dominik Płonka
 • Adam Szpitalny
 • Michał Chylaszek
 • Kamil Kluza
 • Sebastian Górny
 • Jarosław Lach
 • Łukasz Rudzielewicz
 • Kornelia Halska
 • Sandra Watoła
 • Konrad Zięba
 • Marcel Pytlewski
 • Michał Michalik
 • Jakub Kołodziej
 • Krzysztof Ryś
 • Anna Salawa
 • Anna Zbucka
 • Mateusz Małecki
 • Wiktor Mazgaj

Sekcja informacyjna:

zadania – przekazywanie uczniom informacji

 • Karolina Wierzba
 • Aleksandra Szafrańska
 • Aleksandra Sworzeń

Sekcja sportowa:

zadania- pomoc w organizowaniu imprez sportowych w szkole

 • Patryk Malik
 • Patryk Migdał
 • Wojciech Tadeusz
 • Anna Pawłowska
 • Julia Kwiatkowska

Sekcja multimedialna:

zadania- wykonywanie zdjęć i filmowanie ważnych wydarzeń szkolnych, obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły

 • Michał Wiśniewski
 • Daniel Kawiorski
 • Marcin Folga
 • Tomasz Skalski
 • Mateusz Kołodziej
 • Michał Wasilewski
 • Wiktor Tokarz
 • Adam Partyka
 • Andrzej Gałgan
 • Monika Zając
 • Paulina Jankowska

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Zadania

Termin

I

Przygotowanie imprez szkolnych

1.

Oficjalne przyjęcie klas pierwszych: otrzęsiny

Październik

2.

Wspólne kolędowanie

Grudzień

3.

Pierwszy dzień wiosny

Wybór Miss i Mistera Szkoły

Marzec

4.

Pożegnanie klas maturalnych

Kwiecień

5.

Piknik plenerowy z okazji

1 czerwca

1 Czerwiec

6.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

II

Organizacja życia uczniowskiego w szkole

1.

Przeprowadzenie sesji fotograficznej – zdjęcia klasowe

Listopad

2.

Zorganizowanie szkolnych Andrzejek , wróżby , babeczki z losami

Listopad

3.

Organizacja korowodu św. Mikołaja

6 Grudzień

4.

Poczta walentynkowa

14 Luty

5.

Kiermasz ciast i słodkości

Luty-marzec

6.

Losowanie szczęśliwego numerka

Cały rok

7.

Dzień solenizanta

Cały rok

8.

Mecz uczniowie kontra nauczyciele

Czerwiec

9.

Monitorowanie dyżurów podczas egzaminów maturalnych i z kwalifikacji zawodowych

Według potrzeb

10.

Udział w akcjach charytatywnych typu : WOŚP

Na bieżąco

11.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami klas

Na bieżąco

12.

Pomoc w „Dniu otwartym szkoły” ,

w promocji szkoły

Według potrzeb

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Zadania

Termin

I

Przygotowanie imprez szkolnych

1.

Oficjalne przyjęcie klas pierwszych: otrzęsiny

Październik

2.

Wspólne kolędowanie

Grudzień

3.

Pierwszy dzień wiosny

Wybór Miss i Mistera Szkoły

Marzec

4.

Pożegnanie klas maturalnych

Kwiecień

5.

Piknik plenerowy z okazji

1 czerwca

1 Czerwiec

6.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

II

Organizacja życia uczniowskiego w szkole

1.

Przeprowadzenie sesji fotograficznej – zdjęcia klasowe

Listopad

2.

Zorganizowanie szkolnych Andrzejek , wróżby , babeczki z losami

Listopad

3.

Organizacja korowodu św. Mikołaja

6 Grudzień

4.

Poczta walentynkowa

14 Luty

5.

Kiermasz ciast i słodkości

Luty-marzec

6.

Losowanie szczęśliwego numerka

Cały rok

7.

Dzień solenizanta

Cały rok

8.

Mecz uczniowie kontra nauczyciele

Czerwiec

9.

Monitorowanie dyżurów podczas egzaminów maturalnych i z kwalifikacji zawodowych

Według potrzeb

10.

Udział w akcjach charytatywnych typu : WOŚP

Na bieżąco

11.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami klas

Na bieżąco

12.

Pomoc w „Dniu otwartym szkoły” ,

w promocji szkoły

Według potrzeb

 

Skład i działania Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Rada Samorządu Uczniowskiego

POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO  W OŚWIĘCIMIU
działająca w roku szkolnym 2017/2018

 Przewodniczący :

 • KONRAD ZIĘBA

 Zastępcy :

 • MONIKA ZAJĄC
 • MARTYNA JANCZAREK

Pomoc Samorządu:

 • Karolina Banasik
 • Aleksandra Banach
 • Natalia Rokicka

Sekcja dekoracyjna:

zadania - przygotowywanie plakatów i ogłoszeń, pomoc w dekoracji szkoły podczas imprez okolicznościowych i akademii

 • Ewelina Michalik
 • Agnieszka Książek
 • Wiktoria Szatan
 • Julia Kuczyńska
 • Julia Kizner
 • Agnieszka Grzesło
 • Katarzyna Włodarska

Sekcja artystyczna:

zadania – udział w akademiach i imprezach szkolnych

 • Justyna Żurawska
 • Izabela Trybuś
 • Dominik Płonka
 • Adam Szpitalny
 • Michał Chylaszek
 • Sebastian Górny
 • Łukasz Rudzielewicz
 • Tomasz Tarnowski
 • Sandra Watoła
 • Konrad Zięba
 • Marcel Pytlewski
 • Michał Michalik
 • Jakub Kołodziej
 • Krzysztof Ryś
 • Anna Salawa
 • Anna Zbucka
 • Mateusz Małecki
 • Wiktor Mazgaj
 • Patrycja Kuchnik
 • Anita Cudak
 • Jakub Szary
 • Kacper Donecki
 • Wadim Zamarlik
 • Filip Mandziej

   Sekcja informacyjna:

  zadania – przekazywanie uczniom informacji

 • Dominik Płonka
 • Kacper Pędziwiatr
 • Aleksandra Banach
 • Patrycja Głąb

Sekcja sportowa:

zadania- pomoc w organizowaniu imprez sportowych w szkole

 • Patryk Malik
 • Patryk Migdał
 • Wojciech Tadeusz

 Sekcja multimedialna :

zadania- wykonywanie zdjęć i filmowanie ważnych wydarzeń szkolnych, obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły

 • Michał Wiśniewski
 • Marcin Folga
 • Tomasz Skalski
 • Mateusz Kołodziej
 • Michał Wasilewski
 • Wiktor Tokarz
 • Adam Partyka
 • Krzysztof Trojanowski
 • Monika Zając
 • Paulina Jankowska
 • Andrzej Likus
 • Marcel Wójcik

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

Zadania

Termin

I

Przygotowanie imprez szkolnych

 

1.

Oficjalne przyjęcie klas pierwszych: otrzęsiny

Październik

2.

Wspólne kolędowanie

Grudzień/

styczeń

3.

Pierwszy dzień wiosny

Wybór Miss i Mistera Szkoły

Marzec

4.

Pożegnanie klas maturalnych

Kwiecień

5.

Piknik plenerowy z okazji „ Dnia Dziecka”

1 Czerwiec

6.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

II

Organizacja życia uczniowskiego w szkole

 

1.

Przeprowadzenie sesji fotograficznej – zdjęcia klasowe

Listopad

2.

Zorganizowanie Szkolnych Andrzejek: wróżby , babeczki z losami, zabawa andrzejkowa

Listopad

3.

Organizacja korowodu św. Mikołaja

6 Grudzień

4.

Poczta Walentynowa, dyskoteka

Luty

5.

Dzień piżamowy

Styczeń

6.

Losowanie szczęśliwego numerka

Cały rok

7.

Dzień solenizanta

Cały rok

8.

Ustalenie „ Dni Zwariowanych Kostiumów”

2x w semestrze

9.

Monitorowanie dyżurów podczas egzaminów maturalnych i z kwalifikacji zawodowych

Według potrzeb

10.

Udział w akcjach charytatywnych typu : WOŚP

Na bieżąco

11.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami klas

Na bieżąco

12.

Pomoc w „Dniu otwartym szkoły”, w promocji szkoły

Według potrzeb

 

Skład i działania Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Rada Samorządu Uczniowskiego

POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO  W OŚWIĘCIMIU

działająca w roku szkolnym 2019/2020

 Przewodniczący :

 • KONRAD ZIĘBA

 Zastępcy :

 • Wiktoria Mazgaj
 • Sandra Piegzik

su2019 2020

 

 

Skład i działania Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Rada Samorządu Uczniowskiego

POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO  W OŚWIĘCIMIU

działająca w roku szkolnym 2021/2022

 Przewodniczący :

 • MACIEJ GZELA

 Zastępcy :

 • Jakub Kuczkowski
 • Patrycja Kluska

 

 

 

Skład i działania Samorządu Uczniowskiego 2012/2013

Rada Samorządu Uczniowskiego

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. por. STEFANA JASIEŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU
działająca w roku szkolnym 2012/2013

Przewodniczący :

 • JAKUB STANKIEWICZ

Zastępcy :

 • ROKSANA JANOTA,
 • ARKADIUSZ NOWAK


samorzad 2012 2013

Pomoc Samorządu:

 • ANNA WESECKA

Sekcja dekoracyjna:
zadania - przygotowywanie plakatów i ogłoszeń, pomoc w dekoracji szkoły podczas imprez okolicznościowych i akademii

 • Szumieł Martyna,
 • Bajno Natalia,
 • Kiepura Aleksandra,
 • Kilarska Agnieszka,
 • Bocheńska Izabella

 

Sekcja artystyczna:
zadania – udział w akademiach i imprezach szkolnych

 • Dominika Hutny,
 • Marta Obstarczyk,
 • Jakub Pawłowski,
 • Sebastian Nowak,
 • Kamil Strzelczyk,
 • Miłosz Adamowicz,
 • Dawid Skrzypczyk,
 • Korzeniowska Żaneta,
 • Kamil Kowalczyk,
 • Patrycja Gruca,
 • Miłosz Lelko,
 • Rafał Waliczek

 

Sekcja informacyjna:
zadania - przekazywanie informacji uczniom dotyczących pracy samorządu i życia szkoły

 • Paulina Potocka
 • Kamila Marczyńska

 

Sekcja multimedialna :
zadania- wykonywanie zdjęć i filmowanie ważnych wydarzeń szkolnych, obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły

 • Kacper Gworek,
 • Dawid Kamecki,
 • Błażej Wójcik,
 • Zięba Mateusz,
 • Paulina Bocian,
 • Kamila Biel

Dyżury Samorządu Uczniowskiego:

  • od poniedziałku do piątku,
  • na wszystkich przerwach,
  • w siedzibie samorządu na parterze.

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 • Przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych:
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i powitanie klas pierwszych
  • Życzenia z okazji „ Dnia Edukacji Narodowej” ( październik)
  • Szkolny Dzień Pierwszaka ( październik)
  • Wspólne kolędowanie ( grudzień)
  • Pierwszy Dzień Wiosny (marzec)
  • Pożegnanie klas maturalnych ( kwiecień)
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego ( czerwiec)
 • Organizacja życia uczniowskiego w szkole:
 • Przygotowanie kiermaszu książek ( wrzesień)
 • Przeprowadzenie szkolnej kampanii, debaty przedwyborczej i wyborów do „ nowej” Rady SU ( koniec września)
 • Przygotowanie sesji fotograficznej, podczas której uczniowie mają możliwość zrobienia zdjęć klasowych ( listopad)
 • Zorganizowanie korowodu Świętego Mikołaja, rozdającego cukierki grzecznym uczniom ( grudzień)
 • Zorganizowanie Poczty Walentynkowej ( luty)
 • Losowanie „ Szczęśliwego Numerka” ( cały rok)
 • Monitorowanie dyżurów w szatni ( na bieżąco)
 • Monitorowanie dyżurów podczas egzaminów maturalnych
 • Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt i ludzi, np. WOŚP, „ Gorączka złota” ( na bieżąco)

 

 

 

Skład i działania Samorządu Szkolnego 2011/2012

Rada Samorządu Uczniowskiego

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. por. STEFANA JASIEŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU
działająca w roku szkolnym 2011/2012

 

Przewodniczący :

 • JAKUB STANKIEWICZ

Zastępcy :

 • ANNA WESECKA,
 • MATEUSZ KUCKI

sam2012 01

Pomoc Samorządu:

 • Daria Wójcik
 • Martyna Pilch

Sekcja dekoracyjna:
zadania - przygotowywanie plakatów i ogłoszeń, pomoc w dekoracji szkoły podczas imprez okolicznościowych i akademii

 • Martyna Szumieł
 • Wioletta Ściera
 • Agnieszka Socała
 • Aneta Moś
 • Roksana Kolonko
 • Patrycja Hornig
 • Klaudia Zemlik
 • Justyna Hałat
 • Rita Klicner
 • Estera Mastalerz

Sekcja artystyczna:
zadania – udział w akademiach i imprezach szkolnych

 • Konrad Dejko
 • Dominika Hutny
 • Marta Obstarczyk
 • Martyna Kula
 • Jakub Pawelski

Sekcja informacyjna:
zadania - przekazywanie informacji uczniom dotyczących pracy samorządu i życia szkoły

 • Paulina Potocka
 • Kamila Marczyńska

 

Sekcja sportowa:
zadania – pomoc w organizacji imprez sportowych

 • Kinga Ptaszek
 • Gabriela Matlak
 • Joanna Dziubany
 • Sebastian Mysłajek
 • Dawid Niesyto
 • Dawid Kulka

 

Sekcja multimedialna :
zadania- wykonywanie zdjęć i filmowanie ważnych wydarzeń szkolnych, obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły

 • Tomasz Grabowski
 • Kacper Gworek
 • Kamil Bała
 • Piotr Zaliński
 • Paulina Bocian
 • Kamila Biel

Kronika:

 • Klaudia Saduś
 • Magdalena Borkowska

sam2012 02

Dyżury Samorządu Uczniowskiego:

  • od poniedziałku do piątku,
  • na wszystkich przerwach,
  • w siedzibie samorządu na parterze.

 

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

 • Przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych:
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego ( 1 września)
  • Przygotowanie kartek z życzeniami z okazji „ Dnia Edukacji Narodowej” ( październik)
  • Szkolny Dzień Pierwszaka ( październik)
  • Wspólne kolędowanie ( grudzień)
  • Pierwszy Dzień Wiosny (marzec)
  • Pożegnanie klas maturalnych ( kwiecień)
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego ( czerwiec)
 • Organizacja życia uczniowskiego w szkole:
 • Przygotowanie kiermaszu książek ( wrzesień)
 • Przeprowadzenie szkolnej kampanii, debaty przedwyborczej i wyborów do „ nowej” Rady SU (koniec września)
 • Przygotowanie sesji fotograficznej, podczas której uczniowie mają możliwość zrobienia zdjęć klasowych ( październik)
 • Zorganizowanie korowodu Świętego Mikołaja, rozdającego cukierki grzecznym uczniom ( grudzień)
 • Losowanie „ Szczęśliwego Numerka” ( cały rok)
 • Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt i ludzi, np. WOŚP, „ Gorączka złota” ( na bieżąco)

 

 

 

Skład i działania Samorządu Szkolnego 2010/2011

Rada Samorządu Uczniowskiego

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. por. STEFANA JASIEŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU
działająca w roku szkolnym 2010/2011

Przewodniczący :

 • Radosław Rusin

Zastępca :

 • Mateusz Kucki

Sekcja dekoracyjna:
zadania - przygotowywanie plakatów i ogłoszeń, pomoc w dekoracji szkoły podczas imprez okolicznościowych i akademii

 • Justyna Kordyl
 • Mariola Chorążak
 • Marta Obstarczyk
 • Anna Wesecka
 • Małgorzata Mucha
 • Klaudia Zemlik
 • Justyna Hałat
 • Rita Klicner
 • Estera Mastalerz

Sekcja informacyjna:
zadania - przekazywanie informacji uczniom dotyczących pracy samorządu i życia szkoły

 • Paulina Potocka
 • Dominika Hutny

Sekcja sportowa:
zadania – pomoc w organizacji imprez sportowych

 • Piotr Zaliński
 • Sebastian Mysłajek
 • Dawid Niesyto
 • Dawid Kulka
 • Kamil Wilk
 • Mateusz Nowak

Sekcja multimedialna :
zadania- wykonywanie zdjęć i filmowanie ważnych wydarzeń szkolnych, obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły

 • Tomasz Grabowski
 • Jakub Stankiewicz

samorzad20102011

Dyżury Samorządu Uczniowskiego:

 • od poniedziałku do piątku,
 • na wszystkich przerwach,
 • w siedzibie samorządu na parterze.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 1. Kiermasz książek, dzięki któremu uczniowie mogli nabyć podręczniki po niskich cenach. ( początek października)
 2. 13.10.10 życzenia i kwiaty dla nauczycieli i obsługi szkoły z okazji "Dnia Edukacji Narodowej".
 3. Przeprowadzenie Szkolnej Kampanii i Debaty Przedwyborczej do "nowego" SU.
 4. 06.12.10 „ Szkolne Mikołajki”. Korowód świętego Mikołaja chodził po klasach i rozdawał cukierki grzecznym uczniom.
 5. Przygotowano sesje fotograficzną, podczas której uczniowie mieli możliwość zrobienia zdjęć klasowych.
 6. 22.12.10 Konkurs stroików świątecznych i kolęd.
 7. 14.02.11 Zorganizowanie Poczty Walentynkowej i Koncertu Walentynkowego, podczas którego wytypowano najoryginalniejszą Walentynkę oraz najlepiej przebraną parę z „Pierwszych stron gazet”
 8. Opracowanie regulaminu „ Szczęśliwego numerka”( styczeń)
 9. Losowanie „ Szczęśliwego numerka” od dnia 15.02.11
 10. Przygotowanie „ Pierwszego Dnia Wiosny” (21.03.11)
 11. Pożegnanie klas maturalnych.
 12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

AKCJE CHARYTATYWNE PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011:

 1. W okresie przedświątecznym zorganizowano zbiórkę żywności oraz pieniędzy w ramach akcji „ Świąteczna paczka”.
 2. W pierwszym tygodniu stycznia samorząd zbierał pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 3. 18 wolontariuszy ze szkoły, tj.: Patrycja Włodarczyk, Marzena Kurek, Jessica Klekot, Urszula Pudełko, Katarzyna Łoskot, Beata Gałgan, Dominika Hutny, Paulina Potocka, Marta Obstarczyk, Piotr Hojka, Mateusz Luranc, Paulina Rokicka, Angelika Piecuch, Angelika Suślik, Klaudia Stachura, Gabriela Matlak, Kinga Ptaszek, Magdalena Dziech wzięło 9 stycznia czynny udział w WOŚP kwestując na terenie Oświęcimia (Zasole 1).
 4. Zbiórka pieniędzy dla rodziny poszkodowanej w pożarze.
 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu