Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
  • logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

OGŁOSZENIE

Uwaga STAŻE UNIJNE

dokumentacja stażowa
od 23.06.2021r. będzie rozpatrywana
w godz. 11.00 – 12.00
w sali nr 200 na poziomie D

tel. wewn. 32

UWAGA!!

w terminie od 12-23 lipca 2021r.i od 9-13 sierpnia 2021r. staże nie będą rozpatrywane

Uwaga zdający egzaminy z kwalifikacji w sesji letniej 2021!

Schemat wejścia na egzaminy, obowiązujący wszystkich zdających  w dniach:

 

UWAGA ZDAJĄCY EGZAMIN Z KWALIFIKACJI W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2021

Egzaminy odbędą zgodnie z  Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS.

Każdy zdający ma obowiązek zapoznania się z Wytycznymi dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (epkwz) w sesji letniej 2021

 

Uwaga zdający egzaminy z kwalifikacji w sesji czerwiec - lipiec 2021!

PIERWSZY KURS KASJERA SPRZEDAWCY DLA LOGISTYKÓW ZAKOŃCZONY

1aW szkolnym kursie kasjera sprzedawcy uczestniczyło 10 uczniów z klas logistycznych. Nauczyli się praktycznego zarządzania magazynem handlowym, sprzedaży i obsługi kasjerskiej, wykorzystując sprzęt i oprogramowanie, które jest obecnie używane w największych sieciach handlowych. 

Placówka  pozyskała oprogramowanie i sprzęt z projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej i elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”. 

Obecnie trwają zapisy na następne grupy szkoleniowe. 

Serdecznie zapraszamy.


 

SPEDYTORZY OZETÓW UCZĄ SIĘ W WIRTUALNYCH LABORATORIACH WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU

logoGrupa uczniów z klasy czwartej technik spedytor  rozpoczęła zajęcia w wirtualnych laboratoriach logistyczno-spedycyjno-magazynowych. W oparciu o wykorzystywany w największych firmach logistycznych system Epicor  iScala, uczniowie zdalnie ćwiczą praktyczne narzędzia systemu logistycznego klasy ERP.

Od kilku lat szkoła korzysta z usług wirtualnych laboratoriów. W tym roku szkolnym dostęp do tej usługi jest finansowany w ramach projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej i elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”.  Zajęcia prowadzone są w ramach Koła Aktywności Zawodowej. Uczniowie po ukończonych zajęciach otrzymają certyfikaty ukończonego szkolenia.

 

CHMURA EDUKACYJNA RÓWNIEŻ DLA NAUCZYCIELI

20201205 2Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna to nie tylko zajęcia on-line, warsztaty weekendowe i tydzień naukowy dla uczniów. 2 nauczycieli przedmiotów informatycznych - Maciej Buliński i Jerzy Majczak rozpoczęło właśnie zorganizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kurs "Doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych", dzięki któremu poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TiK) w dydaktyce.

Pierwszy moduł przeprowadzony został w formie zajęć on-line na platormie Cisco Meeting Application (CMA) i dotyczył wykorzystania narzędzi chmurowych w zdalnym nauczaniu, zastosowania metod aktywizujących - metody projektu (PBL / problem-based learning), metody WebQuest czy gamifikacji, a zakończył się wykładem o cyberbezpieczeństwie.

W module drugim uczestnicy kursu samodzielnie poszerzać będą wiedzę i umiejętności ze swojego obszaru (elektryczno-elektronicznego) za pośrednictwem platformy typu MOOC (Massive Open Online Courses).

Kurs dla nauczycieli, podobnie jak kursy dla uczniów, rozpoczął się i zakończy testem badającym przyrost wiedzy i umiejętności uczestników.

 

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego

W dniach 12.10 i 16.10 odbył się dwuetapowy Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego.  Do drugiego etapu zakwalifikowało się 10 osób z najlepszym wynikiem: 

Gabriel Gorczyca 2a Tl, Bartosz Lubiak 3 Tm, Mirella Nycz 2aTl, Mateusz Piasecki 2 Tpro/8, Filip Chowaniak, 2 Tm/8, Nikodem Idzik 3a Tl, Jakub Stokłosa 2 Tm/8, Michał Bartula 2 Tm/8, Jacek Sitek 2 Tm/8, Maciej Gzela 3 Tm.

W drugiej części konkursu uczniowie zmierzyli się z językiem angielskim na poziomie rozszerzonym.  Rozwiązywali zadania ze słuchania i czytania, a także musieli się wykazać umiejętnością posługiwania się środkami językowymi.
Konkurs wygrał Mateusz Piasecki z klasy 2 T pro/8, miejsce drugie uzyskał Jakub Stokłosa z klasy 2 Tm/8, miejsce trzecie zajął Michał Bartula z klasy 2 Tm/8.

Gratulacje!

 

STYPENDIA NAUKOWE DLA NAJLEPSZYCH W SWOJEJ BRANŻY

dsc02287STYPENDIA NAUKOWE DLA NAJLEPSZYCH W SWOJEJ BRANŻY
16 października 2020r. dyrektor szkoły Grażyna Gawłowska uroczyście wręczyła uczniom
szczególnie wyróżniającym się w zakresie przedmiotów zawodowych decyzje o przyznaniu im za
rok szkolny 2019/20 stypendium naukowego na okres 10 miesięcy. W branży elektryczno –
elektronicznej otrzymało je czterech uczniów (najwyższa średnia z przedmiotów zawodowych
5,25), natomiast w branży administracyjno – usługowej trzech (najwyższa średnia 5,57).

Nagrodzeni uczniowie to:

branża elektryczno – elektroniczna
Natalia Żurek 4Tm - 5,25
Wojciech Domżał 2Ti - 5,16
Kacper Wójcik 4Tm - 5,12
Michał Mańka 5,00 - 5,00

branża administracyjno - usługowa
Filip Kądzior 4aTl - 5,57
Izabela Drabczyk 3bTl - 5,33
Natalia Pietroń 2bTl/8 5,28

Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego realizuje dwa projekty: „Utworzenie i rozwój
Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu
Oświęcimskiego” i „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży
administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego”. Projekty te są realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu przewidywane są następujące formy wsparcia:
a) kursy i szkolenia dla uczniów/uczennic,
b) staże i praktyki zawodowe dla uczniów/uczennic u pracodawców,
c) wizyty zawodoznawcze,
d) dokształcanie i doskonalenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
e) stypendia naukowe,
f) doradztwo zawodowe.

 

SPORTOWA JESIEŃ W OZETACH

SPORTOWA JESIEŃ W OZETACH

29 września 2020r. na Kamieńcu odbyły się zawody Powiatowej Licealiady  
w kolarstwie MTB
Wśród dziewcząt III miejsca zajęła Natalia Klimek , a w zmaganiach chłopców na IV
miejscu uplasował się Krystian Łukowicz. Zawody te były również Mistrzostwami
Szkoły, w których w grupie dziewcząt Natalia Klimek zajęła I miejsce. W grupie
chłopców pierwszy był Krystian Łukowicz, II miejsce zajął Bartosz Chojniak, a III
Kacper Krupa .

MAŁOPOLSKA  LICEALIADA   KOLARSTWO  MTB rozegrała się w Sieprawiu 29
września 2020r.
W zawodach wystartowali Krystian Łukowicz i  Bartosz Chojniak , którzy wywalczyli
awans w zawodach powiatowych.
Powiatowa   Licealiada Sztafetowe Biegi Przełajowe   odbyła się   2
października 2020r. na bocznych boiskach MOSiRu Oświęcim.

Wyniki  dziewcząt:
II  miejsce - PCKTiB  Oświęcim  w składzie: Magda Garwacka, Oliwia Gregorczyk,
Natalia Klimek, Patrycja Pinacy, Daria Kotlarz, Natalia Pietroń, Bernadeta
Hrapkiewicz, Karolina Palka, Zuzanna Patyk.
Wyniki  chłopców: 
II  miejsce -  PCKTiB Oświęcim  w składzie: Wojciech Łoziński, Mateusz Foks, 
Mateusz Ciereszko, Sebastian Narza, Bartłomiej Kawczak, Kamil Faron, Mikołaj
Jopek.

Gratulujemy!

 

UWAGA KONKURS !!!

bram stokers dracula2
 
 
 
30 października (piątek) o godz. 9.00 odbędzie się wampiryczny konkurs:
Dracula - oko w oko z oryginałem.
Ilość osób biorących udział w konkursie jest ograniczona.
Śmiałkowie proszeni są o 
zgłoszenia do 25 października 2020 r. do p. K. Senkowskiej.
Szczegółowe informacje oraz zapisy w sali 210.
 

NOWOCZESNA PRACOWNIA DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW!!

20200930 120103107 to kolejna nowa pracownia logistyczno - spedycyjna, sfinansowana w całości ze środków unijnych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Została wyposażona min. w nowe meble, laptopy dla uczniów oraz nauczyciela, projektor i niezbędne programy edukacyjne.
W pracowni są prowadzone zajęcia z przedmiotów zawodowych branży TSL.

 

NAUCZYCIELE OZETÓW TAKŻE SIĘ SZKOLĄ

img 3487Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Oświęcimskiego to nie tylko kursy, staże i wycieczki dla uczniów. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych branży administracyjno-usługowej oraz 10 nauczycieli z branży elektryczno-elektronicznej rozpoczęło właśnie kursy, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę i umiejętności.

Nauczyciele przedmiotów logistycznych z Ozetów rozpoczęli w ubiegłą sobotę dziesięciogodzinny kurs "Excel w logistyce", dzięki któremu poznają zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, pomocne w branży logistyczno-spedycyjnej. Z kolei informatycy i mechatronicy biorą udział w 35-godzinnym kursie "Obsługa i konserwacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV", który umożliwi, po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskanie tzw. uprawnień SEP, bardzo przydatnych zarówno w szkole jak i w życiu codziennym.

Uczniów i nauczycieli zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się aktualne informacje o różnych formach wsparcia, przygotowanych w ramach projektu CKZ.

Więcej zdjęć w GALERII.

 

Spedytorzy z OZETÓW Idą z duchem czasu

Sposób uczenia  w zawodzie technik spedytor  bezustannie się zmienia, bo takie są obecnie oczekiwania rynku pracy i  tego wymagają uczniowie, chcący rozwijać swoje umiejętności i zawodowe pasje.

Uczniowie  kształcący się w OZETACH w klasach technik spedytor już od tego roku uczą się zawodu, korzystając z najlepszego programu do analizy czasu pracy kierowcy. Pracownia logistyczna została wyposażona bowiem w nowoczesne oprogramowanie Tachospeed. 

Resized 20200903 112005Resized 20200903 112047

 

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2021 PCKTiB w Oświęcimiu