Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

Ostateczna lista drużyn i harmonogram rozgrywek

Z powodu braku kontaktu z niektórymi drużynami dokonaliśmy ostatecznej korekty w liście drużyn zakwalifikowanych do konkursu.

Prosimy wszystkie drużyny o stawienie się na 15 minut przed godziną rozgrywek.

Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.

os2012schemat3a

 

Zasady Rozgrywek

Udostępniamy zasady rozgrywek. Zachęcamy drużyny do zapoznania się z nimi, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień podczas konkursu.

 

Domyślny konfig gracza

unbindall
bind "TAB" "+showscores"
bind "ENTER" "+attack"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+jump"
bind "'" "+moveup"
bind "+" "sizeup"
bind "," "buyammo1"
bind "-" "sizedown"
bind "." "buyammo2"
bind "/" "+movedown"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind ";" "+mlook"
bind "=" "sizeup"
bind "[" "invprev"
bind "]" "invnext"
bind "`" "toggleconsole"
bind "a" "+moveleft"
bind "b" "buy"
bind "c" "radio3"
bind "d" "+moveright"
bind "e" "+use"
bind "f" "impulse 100"
bind "g" "drop"
bind "h" "+commandmenu"
bind "i" "showbriefing"
bind "j" "cheer"
bind "k" "+voicerecord"
bind "m" "chooseteam"
bind "n" "nightvision"
bind "o" "buyequip"
bind "q" "lastinv"
bind "r" "+reload"
bind "s" "+back"
bind "t" "impulse 201"
bind "u" "messagemode2"
bind "w" "+forward"
bind "x" "radio2"
bind "y" "messagemode"
bind "z" "radio1"
bind "~" "toggleconsole"
bind "UPARROW" "+forward"
bind "DOWNARROW" "+back"
bind "LEFTARROW" "+left"
bind "RIGHTARROW" "+right"
bind "ALT" "+strafe"
bind "CTRL" "+duck"
bind "SHIFT" "+speed"
bind "F1" "autobuy"
bind "F2" "rebuy"
bind "F5" "snapshot"
bind "F6" "save quick"
bind "F7" "load quick"
bind "F10" "quit prompt"
bind "INS" "+klook"
bind "PGDN" "+lookdown"
bind "PGUP" "+lookup"
bind "END" "centerview"
bind "MWHEELDOWN" "invnext"
bind "MWHEELUP" "invprev"
bind "MOUSE1" "+attack"
bind "MOUSE2" "+attack2"
bind "PAUSE" "pause"
_cl_autowepswitch "1"
_snd_mixahead "0.1"
ati_npatch "1.0"
ati_subdiv "2.0"
bgmvolume "1.000000"
bottomcolor "6"
brightness "1.000000"
cl_allowdownload "1"
cl_allowupload "1"
cl_backspeed "400"
cl_cmdbackup "2"
cl_cmdrate "30"
cl_corpsestay "600"
cl_crosshair_color "50 250 50"
cl_crosshair_size "auto"
cl_crosshair_translucent "1"
cl_dlmax "128"
cl_download_ingame "1"
cl_dynamiccrosshair "1"
cl_forwardspeed "400"
cl_himodels "0"
cl_idealpitchscale "0.8"
cl_lc "1"
cl_logocolor "#Valve_Orange"
cl_logofile "lambda"
cl_lw "1"
cl_minmodels "0"
cl_radartype "0"
cl_righthand "1"
cl_shadows "1"
cl_timeout "300"
cl_updaterate "20"
cl_vsmoothing "0.05"
cl_weather "1"
con_color "255 180 30"
console "1.000000"
crosshair "1.000000"
fastsprites "0"
fps_max "72.0"
fps_modem "0.0"
gamma "2.500000"
gl_dither "1"
gl_flipmatrix "0"
gl_fog "1"
gl_monolights "0"
gl_overbright "0"
gl_polyoffset "0.1"
hisound "1"
hpk_maxsize "4"
hud_capturemouse "1"
hud_centerid "0"
hud_draw "1"
hud_fastswitch "0"
hud_saytext_internal "1"
hud_takesshots "0"
joystick "0"
lookspring "0.000000"
lookstrafe "0.000000"
m_filter "0"
m_forward "1"
m_pitch "0.022"
m_side "0.8"
m_yaw "0.022"
model "gordon"
MP3FadeTime "2.0"
MP3Volume "0.800000"
mp_decals "300"
name "Player"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "5"
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_detailtextures "0"
s_a3d "0"
s_automax_distance "30.0"
s_automin_distance "2.0"
s_bloat "2.0"
s_distance "60"
s_doppler "0.0"
s_eax "0"
s_leafnum "0"
s_max_distance "1000.0"
s_min_distance "8.0"
s_numpolys "200"
s_polykeep "1000000000"
s_polysize "10000000"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.4"
s_rolloff "1.0"
s_verbwet "0.25"
sensitivity "3.000000"
skin ""
spec_autodirector_internal "1"
spec_drawcone_internal "1"
spec_drawnames_internal "1"
spec_drawstatus_internal "1"
spec_mode_internal "4"
spec_pip "0"
suitvolume "0.250000"
sv_aim "1"
sv_voiceenable "1"
team ""
topcolor "30"
viewsize "120.000000"
voice_enable "1"
voice_forcemicrecord "1"
voice_modenable "1"
voice_scale "0.750000"
volume "0.800000"
+mlook
+jlook

cl_movespeedkey 0.52
cl_pitchspeed 225
cl_showevents 0
cl_pmanstats 0
cl_lc 1
cl_lw 1
d_spriteskip 0
gl_max_size 128
gl_monolights 0
gl_picmip 0
gl_polyoffset 0.1
s_show 0
s_a3d 0
lightgamma 2.5
texgamma 2.0
cl_bob 0.01
cl_bobcycle 0.8
cl_bobup 0.5

rate 25000 - 25000
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
ex_interp 0.01

 

 

Domyślny konfig gracza

unbindall
bind "TAB" "+showscores"
bind "ENTER" "+attack"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+jump"
bind "'" "+moveup"
bind "+" "sizeup"
bind "," "buyammo1"
bind "-" "sizedown"
bind "." "buyammo2"
bind "/" "+movedown"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind ";" "+mlook"
bind "=" "sizeup"
bind "[" "invprev"
bind "]" "invnext"
bind "`" "toggleconsole"
bind "a" "+moveleft"
bind "b" "buy"
bind "c" "radio3"
bind "d" "+moveright"
bind "e" "+use"
bind "f" "impulse 100"
bind "g" "drop"
bind "h" "+commandmenu"
bind "i" "showbriefing"
bind "j" "cheer"
bind "k" "+voicerecord"
bind "m" "chooseteam"
bind "n" "nightvision"
bind "o" "buyequip"
bind "q" "lastinv"
bind "r" "+reload"
bind "s" "+back"
bind "t" "impulse 201"
bind "u" "messagemode2"
bind "w" "+forward"
bind "x" "radio2"
bind "y" "messagemode"
bind "z" "radio1"
bind "~" "toggleconsole"
bind "UPARROW" "+forward"
bind "DOWNARROW" "+back"
bind "LEFTARROW" "+left"
bind "RIGHTARROW" "+right"
bind "ALT" "+strafe"
bind "CTRL" "+duck"
bind "SHIFT" "+speed"
bind "F1" "autobuy"
bind "F2" "rebuy"
bind "F5" "snapshot"
bind "F6" "save quick"
bind "F7" "load quick"
bind "F10" "quit prompt"
bind "INS" "+klook"
bind "PGDN" "+lookdown"
bind "PGUP" "+lookup"
bind "END" "centerview"
bind "MWHEELDOWN" "invnext"
bind "MWHEELUP" "invprev"
bind "MOUSE1" "+attack"
bind "MOUSE2" "+attack2"
bind "PAUSE" "pause"
_cl_autowepswitch "1"
_snd_mixahead "0.1"
ati_npatch "1.0"
ati_subdiv "2.0"
bgmvolume "1.000000"
bottomcolor "6"
brightness "1.000000"
cl_allowdownload "1"
cl_allowupload "1"
cl_backspeed "400"
cl_cmdbackup "2"
cl_cmdrate "30"
cl_corpsestay "600"
cl_crosshair_color "50 250 50"
cl_crosshair_size "auto"
cl_crosshair_translucent "1"
cl_dlmax "128"
cl_download_ingame "1"
cl_dynamiccrosshair "1"
cl_forwardspeed "400"
cl_himodels "0"
cl_idealpitchscale "0.8"
cl_lc "1"
cl_logocolor "#Valve_Orange"
cl_logofile "lambda"
cl_lw "1"
cl_minmodels "0"
cl_radartype "0"
cl_righthand "1"
cl_shadows "1"
cl_timeout "300"
cl_updaterate "20"
cl_vsmoothing "0.05"
cl_weather "1"
con_color "255 180 30"
console "1.000000"
crosshair "1.000000"
fastsprites "0"
fps_max "72.0"
fps_modem "0.0"
gamma "2.500000"
gl_dither "1"
gl_flipmatrix "0"
gl_fog "1"
gl_monolights "0"
gl_overbright "0"
gl_polyoffset "0.1"
hisound "1"
hpk_maxsize "4"
hud_capturemouse "1"
hud_centerid "0"
hud_draw "1"
hud_fastswitch "0"
hud_saytext_internal "1"
hud_takesshots "0"
joystick "0"
lookspring "0.000000"
lookstrafe "0.000000"
m_filter "0"
m_forward "1"
m_pitch "0.022"
m_side "0.8"
m_yaw "0.022"
model "gordon"
MP3FadeTime "2.0"
MP3Volume "0.800000"
mp_decals "300"
name "Player"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "5"
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_detailtextures "0"
s_a3d "0"
s_automax_distance "30.0"
s_automin_distance "2.0"
s_bloat "2.0"
s_distance "60"
s_doppler "0.0"
s_eax "0"
s_leafnum "0"
s_max_distance "1000.0"
s_min_distance "8.0"
s_numpolys "200"
s_polykeep "1000000000"
s_polysize "10000000"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.4"
s_rolloff "1.0"
s_verbwet "0.25"
sensitivity "3.000000"
skin ""
spec_autodirector_internal "1"
spec_drawcone_internal "1"
spec_drawnames_internal "1"
spec_drawstatus_internal "1"
spec_mode_internal "4"
spec_pip "0"
suitvolume "0.250000"
sv_aim "1"
sv_voiceenable "1"
team ""
topcolor "30"
viewsize "120.000000"
voice_enable "1"
voice_forcemicrecord "1"
voice_modenable "1"
voice_scale "0.750000"
volume "0.800000"
+mlook
+jlook

cl_movespeedkey 0.52
cl_pitchspeed 225
cl_showevents 0
cl_pmanstats 0
cl_lc 1
cl_lw 1
d_spriteskip 0
gl_max_size 128
gl_monolights 0
gl_picmip 0
gl_polyoffset 0.1
s_show 0
s_a3d 0
lightgamma 2.5
texgamma 2.0
cl_bob 0.01
cl_bobcycle 0.8
cl_bobup 0.5

rate 25000 - 25000
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
ex_interp 0.01

 

 

Zasady Rozgrywek

 1. Drużyny zostaną podzielone na 8 grup. Losowanie przydziału drużyn do poszczególnych grup odbędzie się w piątek 10.02.2012r przez organizatorów turnieju.
 2. Z każdej grupy do finału awansuje 1 najlepsza drużyna.
 3. Drużyny będą rywalizować między sobą grając w grupach 4 drużynowych, prowadząc rozgrywki „każdy z każdym”, czyli każda drużyna w eliminacjach rozegra 3 pojedynki.
 4. Pojedynki w grupach będą rozgrywane w systemie MR12 w dwóch rundach: 1 runda CT i 1 runda TT. Drużyną wygrywającą jest ta która sumarycznie uzyska większa ilość punktów z dwóch rund.
 5. Przed rozpoczęciem pojedynku będzie rozgrywana 1 runda nożowa, która zdecyduje o prawie wyboru strony (CT lub TT).
 6. Mapa na której będzie rozgrywany dany pojedynek będzie wybierana drogą eliminacji (drużyny naprzemiennie odrzucają mapę na której nie chcą grać) przez kapitanów drużyn, spośród map, wybranych do rozgrywek.
 7. Mapy wybrane do rozgrywek to;
  • de_dust2,
  • de_inferno,
  • de_nuke,
  • de_train,
  • de_tuscan,
  • de_mirage,
  • de_forge.
 8. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2pkt za porażkę 0pkt. W przypadku identycznej ilości punktów zdobytych po dwóch rundach (CT i TT) drużyny otrzymają po 1pkt. Z pojedynków w każdej grupie sporządzona zostanie tabela gdzie o kolejności decydować będą kolejno:
  • ilość punktów,
  • różnica między punktami zdobytymi, a straconymi,
  • ilość punktów zdobytych.
 9. W przypadku gdyby dwie pierwsze drużyny w tabeli po zakończeniu rozgrywek będą miały identyczną zdobycz punktową, identyczną różnicę między punktami zdobytymi, a straconymi oraz identyczną ilość punktów zdobytych, rozegrana zostanie dogrywka w systemie MR5 w dwóch rundach CT i TT.
 10. Do finału rozgrywek awansuje 8 najlepszych drużyn z rozgrywek grupowych. W finale drużyny będą grać systemem pucharowym tzn.: 4 ćwierćfinały, 2 półfinały, finał. Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się bezpośrednio przed turniejem finałowym w obecności wszystkich finalistów. Finał planowany jest na dzień: 7.03.2012r.
 11. Istnieje możliwość przyniesienia własnych urządzeń do gry:
  1. klawiatura,
  2. myszka,
  3. słuchawki,
  4. mikrofon.
 12. Organizatorzy zapewniają tylko możliwość skorzystania ze sprzętu szkolnego. Nie gwarantują zapewnienia każdemu graczowi słuchawek i mikrofonu.
 13. Podczas gry możliwa będzie komunikacja głosowa za pomocą oprogramowania:
  1. Team Speak,
  2. Ventrilo.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za konfigurację klientów komunikacji głosowej.
 15. Istnieje możliwość skorzystania z własnych plików konfiguracyjnych. Pliki takie powinny zostać przesłane do organizatorów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.02.2011. Email powinien mieć temat NAZWA DRUŻYNY - KONFIG. Pliki konfiguracyjne zostaną udotępnione grającym podczas rozgrywek.
 16. Niedozwolone jest zastępowanie domyślnego pliku konfiguracyjnego. Gracze mogą jedynie wczytać własny plik komendą EXEC. [Zawartość domyślnego pliku konfiguracyjnego]
 17. Zmienianie poniższych komend jest niedozwolone:
  cl_movespeedkey 0.52
  cl_pitchspeed 225
  cl_showevents 0
  cl_pmanstats 0
  cl_lc 1
  cl_lw 1
  d_spriteskip 0
  gl_max_size >= (większe lub równe) 128
  gl_monolights 0
  gl_picmip 0
  gl_polyoffset 0.1 lub 4
  s_show 0
  s_a3d 0
  lightgamma 2.5
  texgamma 2.0
  cl_bob 0.01
  cl_bobcycle 0.8
  cl_bobup 0.5
  cl_showerror 0

  Dozwolone komendy rate:
  rate 20000 - 25000
  cl_cmdrate 80 - 101
  cl_updaterate 80 - 101
  ex_interp 0.01 – 0.03
 18. Inne ustawienia:
  • ustawienia video - głębia koloru - najwyższa (32 bit) jest wymagana
  • używanie A3D jest nielegalne
 19. Niedozwolone działania:
  • Używanie tarcz jest zakazane.
  • Zabronione lokalizacje w mapach można znaleźć pod linkiem http://www.esl.eu/pl/faq/2549/
  • Rzucanie granatami pod ściany jest zabronione (flashbug). Rzucanie granatów powyżej ścian oraz na dachy jest dozwolone. Tak zwane "zjeżdżanie z pochylni" na respie TT na mapie de_dust2 jest niedozwolone.
  • Celowe używanie komendy 'kill' w konsoli jest zabronione. Celowe zabijanie swoich zawodników z drużyny jest również zabronione.
  • Podkładanie bomby w niedostępnych miejscach jest zabronione.
   Nie dotyczy to miejsc, do których można dostać się z pomocą kolegów z drużyny. "Cicha bomba" w jakimkolwiek miejscu jest zabroniona.
  • Przechodzenie przez ściany, podłogi czy dachy oraz "chodzenie po niebie" jest zabronione.
  • Podsadzanie: Podsadzanie się za pomocą gracza z drużyny jest legalne. Jednakże pozycje gdzie widać przez textury mapy, ściany, podłogi są zabronione.
  • Używanie flashbugów jest zabronione.
  • Rzucanie granatów pod ściany jest zabronione.
  • "Pływanie po mapie" jest zabronione.
  • Chodzenie po pixelach (miejsca gdzie krawędzie są niewidoczne) jest zabronione.
  • Spoglądanie poniżej skrzynek (np. z AWP) jest zabronione.
  • Rozbrajanie z pomocą innych dźwięków jest zabronione.
  • Wulgarne wyrażanie się (włącznie z chatem) i inne niesportowe zachowania.
  • Lista niedozwolonych skryptów obejmuje w szczególności:
   • BunnyHop Scripts
   • noRecoil Scripts
   • turn Scripts
   • russian duck Scripts
 20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu szczegółowego, w szczególności poprzez:
  1. dopuszczenie najnowszych poprawek / wersji gry;
  2. zmianę ustawieo i opcji w grze wymagających użycia najnowszej poprawki / wersji;
  3. zastosowanie nowego programu do ochrony, w tym przed cheatami;
  4. zmianę ustawienia gry lub wytycznych działań.
 21. Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu szczegółowego za pośrednictwem Strony Internetowej konkursu, poczty elektronicznej innych dostępnych metod kontaktu z drużynami.
 

Zasady Rozgrywek

Eliminacje odbywać się będą w dwie soboty 16.03.2013 oraz 23.03.2013.

Drużyny zostaną podzielone na 5 grup. Losowanie przydziału drużyn do poszczególnych grup odbędzie się w poniedziałek 11.03.2013r przez organizatorów turnieju.

Z każdej grupy do finału awansuje 1 najlepsza drużyna.

Drużyny będą rywalizować między sobą grając w grupach 4 drużynowych, prowadząc rozgrywki „każdy z każdym”, czyli każda drużyna w eliminacjach rozegra 3 pojedynki.

Pojedynki w grupach będą rozgrywane w systemie MR15 w dwóch rundach: 1 runda CT i 1 runda TT. Drużyną wygrywającą jest ta która sumarycznie uzyska większa ilość punktów z dwóch rund.

Przed rozpoczęciem pojedynku będzie rozgrywana 1 runda nożowa, która zdecyduje o prawie wyboru strony (CT lub TT).

Mapa na której będzie rozgrywany dany pojedynek będzie wybierana drogą eliminacji (drużyny naprzemiennie odrzucają mapę na której nie chcą grać) przez kapitanów drużyn, spośród map, wybranych do rozgrywek.

Mapy wybrane do rozgrywek to:

 1. de_dust2,
 2. de_inferno,
 3. de_nuke,
 4. de_train,
 5. de_tuscan,
 6. de_mirage,
 7. de_forge.

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2pkt za porażkę 0pkt. W przypadku identycznej ilości punktów zdobytych po dwóch rundach (CT i TT) drużyny otrzymają po 1pkt. Z pojedynków w każdej grupie sporządzona zostanie tabela gdzie o kolejności decydować będą kolejno:

 1. ilość punktów,
 2. różnica między punktami zdobytymi, a straconymi,
 3. ilość punktów zdobytych.

W przypadku gdyby dwie pierwsze drużyny w tabeli po zakończeniu rozgrywek będą miały identyczną zdobycz punktową, identyczną różnicę między punktami zdobytymi, a straconymi oraz identyczną ilość punktów zdobytych, rozegrana zostanie dogrywka w systemie MR5 w dwóch rundach CT i TT.

Do finału rozgrywek awansuje 5 najlepszych drużyn z rozgrywek grupowych. Do finału trafi też jedna z drużyn, które zajęły drugie miejsce w rozgrywkach eliminacyjnych i uzyska największą liczbę punktów wyliczoną na podstawie różnicy liczby rund wygranych i przegranych.

W finale drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. W grupach odbędą się pojedynki każdy z każdym. Zwyciezcy w poszczególnych grupach rozegrają pojedynek finałowy. Finał planowany jest na dzień: 27.03.2013r.

Istnieje możliwość przyniesienia własnych urządzeń do gry:

 1. klawiatura,
 2. myszka,
 3. słuchawki,
 4. mikrofon.

Organizatorzy zapewniają tylko możliwość skorzystania ze sprzętu szkolnego. Nie gwarantują zapewnienia każdemu graczowi słuchawek i mikrofonu.

Podczas gry możliwa będzie komunikacja głosowa za pomocą oprogramowania:

 1. Team Speak,
 2. Ventrilo.

Organizatorzy nie odpowiadają za konfigurację klientów komunikacji głosowej.

Istnieje możliwość skorzystania z własnych plików konfiguracyjnych. Pliki takie powinny zostać przesłane do organizatorów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.03.2013. Email powinien mieć temat NAZWA DRUŻYNY - KONFIG. Pliki konfiguracyjne zostaną udotępnione grającym podczas rozgrywek.

Niedozwolone jest zastępowanie domyślnego pliku konfiguracyjnego. Gracze mogą jedynie wczytać własny plik komendą EXEC. [Zawartość domyślnego pliku konfiguracyjnego]

Zmienianie poniższych komend jest niedozwolone:
cl_movespeedkey 0.52
cl_pitchspeed 225
cl_showevents 0
cl_pmanstats 0
cl_lc 1
cl_lw 1
d_spriteskip 0
gl_max_size >= (większe lub równe) 128
gl_monolights 0
gl_picmip 0
gl_polyoffset 0.1 lub 4
s_show 0
s_a3d 0
lightgamma 2.5
texgamma 2.0
cl_bob 0.01
cl_bobcycle 0.8
cl_bobup 0.5
cl_showerror 0

Dozwolone komendy rate:
rate 20000 - 25000
cl_cmdrate 80 - 101
cl_updaterate 80 - 101
ex_interp 0.01

Inne ustawienia:

 1. ustawienia video - głębia koloru - najwyższa (32 bit) jest wymagana
 2. używanie A3D jest nielegalne

Niedozwolone działania:

 1. Używanie tarcz jest zakazane.
 2. Zabronione lokalizacje w mapach można znaleźć pod linkiem http://www.esl.eu/pl/faq/2549/
 3. Rzucanie granatami pod ściany jest zabronione (flashbug). Rzucanie granatów powyżej ścian oraz na dachy jest dozwolone. Tak zwane "zjeżdżanie z pochylni" na respie TT na mapie de_dust2 jest niedozwolone.
 4. Celowe używanie komendy 'kill' w konsoli jest zabronione. Celowe zabijanie swoich zawodników z drużyny jest również zabronione.
 5. Podkładanie bomby w niedostępnych miejscach jest zabronione.
  Nie dotyczy to miejsc, do których można dostać się z pomocą kolegów z drużyny. "Cicha bomba" w jakimkolwiek miejscu jest zabroniona.
 6. Przechodzenie przez ściany, podłogi czy dachy oraz "chodzenie po niebie" jest zabronione.
 7. Podsadzanie: Podsadzanie się za pomocą gracza z drużyny jest legalne. Jednakże pozycje gdzie widać przez textury mapy, ściany, podłogi są zabronione.
 8. Używanie flashbugów jest zabronione.
 9. Rzucanie granatów pod ściany jest zabronione.
 10. "Pływanie po mapie" jest zabronione.
 11. Chodzenie po pixelach (miejsca gdzie krawędzie są niewidoczne) jest zabronione.
 12. Spoglądanie poniżej skrzynek (np. z AWP) jest zabronione.
 13. Rozbrajanie z pomocą innych dźwięków jest zabronione.
 14. Wulgarne wyrażanie się (włącznie z chatem) i inne niesportowe zachowania.
 15. Lista niedozwolonych skryptów obejmuje w szczególności:
  • BunnyHop Scripts
  • noRecoil Scripts
  • turn Scripts
  • russian duck Scripts

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu szczegółowego, w szczególności poprzez:

 1. dopuszczenie najnowszych poprawek / wersji gry;
 2. zmianę ustawień i opcji w grze wymagających użycia najnowszej poprawki / wersji;
 3. zastosowanie nowego programu do ochrony, w tym przed cheatami;
 4. zmianę ustawienia gry lub wytycznych działań.

Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu szczegółowego za pośrednictwem Strony Internetowej konkursu, poczty elektronicznej innych dostępnych metod kontaktu z drużynami.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie

Z racji dużego zainteresowania i wydłużającej się listy drużyn rezerwowych wysłaliśmy do wszystkich zgłoszonych drużyn emaile z prośbą o potwierdzenie udziału. Prosimy o odpowiedź zwrotną najpóźniej do 10 lutego.

Niektóre drużyny nie wypełniły poprawnie kart zgłoszeniowych. Niedostarczenie brakujących informacji do 10 lutego może skutkować usunięciem z listy uczestników.

 

Lista zgłoszonych drużyn

 1. Dinozaury
 2. My>Acta
 3. Cookie Monsters
 4. Reborned
 5. Cukier Kawa Kontratakuje
 6. Młócing Team
 7. Belive Frag
 8. Profesjonality
 9. Napinacze Gejming
 10. A.C.T.A
 11. Pomówienia i Kalumnie-PiK
 12. WOOPOR MAKERS
 13. Rozrewolwerowani Rewolwerowcy z Giblartaru
 14. Fapusta Team
 15. No Remorse
 16. Parobki
 17. Pasibrzuchy
 18. FAKE
 19. Kentacky
 20. AGDML
 21. teamROSA
 22. FC Atos
 23. Gramy Dla Zabawy
 24. EYJAFJALLAJOKULL
 25. Nie Dla A.C.T.A
 26. Fart Off
 27. Masarnia
 28. Go go madyna!
 29. Boom Headshot
 30. ADHD
 31. Zalas Gaming
 32. Dead Warior
Drużyny rezerwowe:
 1. Mewlone
 2. Elita z Bielan
 3. KOXU TEAM
 4. U-BOTY
 5. Chłopaczki
 6. RESPECT
 7. KOXU TEAM
 8. Top10Polsat
 

Lista zgłoszonych drużyn

 1. [ZłySen]
 2. 2K
 3. Czikago
 4. Fake
 5. Game Respect
 6. Globet Graca
 7. Gramy-Tydzień.pl
 8. Kentacky
 9. Napinacze Gejming
 10. Nie Wiem
 11. Padding Team
 12. Paralitycy
 13. Pędzące Flamingi
 14. Stara Gwardia
 15. Sum Albinos
 16. Taka Sytuacja
 17. Top Mid Bot
 18. Węglowodany
 19. White Myges End Trolololo
 20. Zielona Armia
 

Okres rejestracji drużyn przedłużony do 7 lutego

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli zgłosić swojej drużyny do konkursu. Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu okresu rejestracji drużyn do 7 lutego 2012.

Pragniemy poinformować, że do dnia 10 lutego zostaną ogłoszone schemat i zasady rozgrywek.

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu