Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

ZAJĘCIA ON-LINE 2022/2023 - WYNIKI NABORU

MCHELista uczniów zakwalifikowanych (w kolejności alfabetycznej) na "ZAJĘCIA ON-LINE" w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023:

 1. BEDNARCZYK Wiktor
 2. CAŁUS Michał
 3. CHORĄŻY Igor
 4. GNIADEK Remigiusz
 5. KNAPIK Jan
 6. KRYSKA Wiktor
 7. KRYWULT Piotr
 8. MATEJA Patryk
 9. MICHOŃ Patryk
 10. NYDEREK Szymon
 11. PŁOTNICKI Konrad
 12. PTAK Szymon
 13. ROMANEK Dominik
 14. SZYMONIK Nikola
 15. WARDAK Paweł
 16. WIDZYK Aron

 

stopka

 

NABÓR NA ZAJĘCIA ON-LINE 2022/2023

MCHEPowiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna" ogłasza nabór na zajęcia on-line w obszarze mechaniczno-mechatronicznym dla klas technik mechatronik.

Wnioski należy składać do piątku, 23.09.2022, do godz. 10.00.

Kandydat zobowiązany jest zgłosić się z wnioskiem do p. M. Bulińskiego (s. 218).

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4: Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 7: Oświadczenie o wyrażeniu zgody/ braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu

 

stopka

 

Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Baner EU

Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

Nr projektu: RPMP.04.03.02-12-0004/20

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Całkowity koszt projektu: 2.021.291,40 PLN

Kwota dofinansowania: 974.153,79 PLN

Data podpisania umowy / aneksu nr 2 o dofinansowanie: 6 listopada 2020r. / 06.12.2021r.

Okres realizacji: 08.2020 – 10.2021

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie ilości energii potrzebnej do funkcjonowania placówki.

Zadanie polegało na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Zakres zadania obejmował m.in.:

 • roboty w zakresie termomodernizacji: docieplenie ścian budynku, w tym ścian fundamentowych, docieplenie dachu z izolacją, wymiana parapetów oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, roboty wykończeniowe (malarskie, posadzkarskie, licowanie ścian), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • przebudowa instalacji odgromowej;
 • budowa instalacji wentylacji hybrydowej (zastosowanie urządzeń wspomagających instalację grawitacyjną w budynku);
 • wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.
 

NABÓR NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

MCHEPowiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu informuje, że w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna" rusza nabór na szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do wicedyrektora - p. M. Bulińskiego, do piątku 04.02.2022 r.

Regulamin, program oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

REGULAMIN
PROGRAM
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

stopka

 

ZAJĘCIA ON-LINE 2021/2022 - WYNIKI NABORU

MCHELista uczniów zakwalifikowanych (w kolejności alfabetycznej) na "ZAJĘCIA ON-LINE" w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w roku szkolnym 2021/2022:

 1. CHMURSKI Victor,
 2. CZAJKA Karol,
 3. GABRYŚ Bartosz,
 4. GAŁUSZKA Paweł,
 5. GUZIK Robert,
 6. HAJDER Łukasz,
 7. KABOCIK Igor,
 8. KĘSKA Wojciech,
 9. PAWŁOWICZ Patryk,
 10. PIWOWARCZYK Michał,
 11. POCIELEJ Marcin,
 12. SZEN Bartosz,
 13. ZAJĄC Michał.

stopka

 

NABÓR NA ZAJĘCIA ON-LINE 2021/2022

MCHEPowiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna" ogłasza nabór na zajęcia on-line w obszarze mechaniczno-mechatronicznym dla klas technik mechatronik.

Wnioski należy składać do piątku, 01.10.2021, do godz. 10.00.

Kandydat zobowiązany jest zgłosić się z wnioskiem do wicedyrektora - p. M. Bulińskiego.

Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4: Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 7: Oświadczenie o wyrażeniu zgody/ braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu

 

stopka

 

CHMURA EDUKACYJNA RÓWNIEŻ DLA NAUCZYCIELI

20201205 2Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna to nie tylko zajęcia on-line, warsztaty weekendowe i tydzień naukowy dla uczniów. 2 nauczycieli przedmiotów informatycznych - Maciej Buliński i Jerzy Majczak rozpoczęło właśnie zorganizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kurs "Doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych", dzięki któremu poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TiK) w dydaktyce.

Pierwszy moduł przeprowadzony został w formie zajęć on-line na platormie Cisco Meeting Application (CMA) i dotyczył wykorzystania narzędzi chmurowych w zdalnym nauczaniu, zastosowania metod aktywizujących - metody projektu (PBL / problem-based learning), metody WebQuest czy gamifikacji, a zakończył się wykładem o cyberbezpieczeństwie.

W module drugim uczestnicy kursu samodzielnie poszerzać będą wiedzę i umiejętności ze swojego obszaru (elektryczno-elektronicznego) za pośrednictwem platformy typu MOOC (Massive Open Online Courses).

Kurs dla nauczycieli, podobnie jak kursy dla uczniów, rozpoczął się i zakończy testem badającym przyrost wiedzy i umiejętności uczestników.

 

stopka

 

SZKOLENIA TIK DLA NAUCZYCIELI - WYNIKI NABORU (REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA)

MCHELista osób zakwalifikowanych (w wyniku rekrutacji uzupełniającej) na IV edycję szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” komponent Małopolska Chmura Edukacyjna w roku szkolnym 2020/2021:

1. Maciej Buliński

 

 

 

stopka

 

SZKOLENIA TIK DLA NAUCZYCIELI - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PRZEDŁUŻONA

MCHEPowiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu informuje, że w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna", rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce została przedłużona do 29.11.2020 r.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do wicedyrektora - p. M. Bulińskiego, do piątku 27.11.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne w załącznikach poniżej:

załącznik nr 2
załączniki nr 3-6
załącznik nr 8

 

stopka

 

SZKOLENIA TIK DLA NAUCZYCIELI - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

MCHEPowiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu informuje, że w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna" rusza nabór - rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do wicedyrektora - p. M. Bulińskiego, do czwartku 19.11.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne w załącznikach poniżej:

załącznik nr 2
załączniki nr 3-6
załącznik nr 8

 

stopka

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu