Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Oferta szkół policealnych 2011/2012

SZKOŁA POLICEALNA

Oferujemy kształcenie w szkołach policealnych umożliwiających uzyskanie tytułu technika w poniższych zawodach.

Zawód

Czas nauki

Technik informatyk

4 semestry (2 lata)

Technik prac biurowych

4 semestry (2 lata)

Technik BHP

3 semestry (1,5 roku)

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty i niedziele)

Ważne terminy


Termin składania dokumentów:
 • podanie
 • cv,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • dwa zdjęcia (opisane: imię, nazwisko; data, miejsce urodzenia; PESEL),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

 

do 19 sierpnia 2011 r.

Egzamin wstępny lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach,

 

25 lub 26 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie list przyjętych

29 sierpnia 2011 r.

 

Lokalna Akademia Sieciowa CISCO

netacad_160

Nasza szkoła uzyskała status Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO. Posiadamy trzech instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie kursu IT Essentials mającego za zadanie wykształcenie przyszłych techników informatyki i przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Każdy uczeń naszej szkoły będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniu i po zdaniu końcowego egzaminu otrzymać oficjalny certyfikat CISCO.

Kurs jest prowadzony przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii multimedialnych, egzaminy zdawane są on-line na serwerze egzaminacyjnym w USA. Materiały do nauczania są dostępne w języku polskim oraz angielskim.

Kurs IT Essentials przygotowuje słuchaczy do uzyskania certyfikatu CompTIA A+. Zaliczenie kursu uprawnia do otrzymania zniżki od opłaty egzaminacyjnej. Więcej o certyfikacji można dowiedzieć się na stronie www.CompTIA.org.

Szczegóły dotyczące kursu:

IT Essentials: PC Hardware and Software to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych (poziom szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e- learning oraz symulatory.

Absolwenci kursu rozumieją budowę komputera oraz potrafią montować i konfigurować komputer osobisty, zainstalować system operacyjny oraz rozwiązywać podstawowe problemy związane z działaniem i obsługą komputera i oprogramowana. Umieją również połączyć komputer z Internetem oraz współdzielić zasoby w sieci. Zdobywają umiejętności niezbędne do instalacji, utrzymania i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, rozumieją związane z tym zagadnienia bezpieczeństwa, a także poznają zasady netykiety i uczą się umiejętności komunikacyjnych nieodzownych w pracy na stanowiskach wsparcia technicznego.

Kurs stanowi doskonałe wprowadzenie do zagadnień IT takich, jak: komputery osobiste, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne. Uczniowie biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i laboratoriach, które pozwalają im poznać elementy budowy komputerów i oprogramowania oraz zdobyć praktyczne umiejętności związane z obsługą komputera i rozwiązywaniem typowych problemów.

Kurs skoncentrowany jest na przekazaniu praktycznych umiejętności i nauce przez ćwiczenia. Dlatego ważnym elementem szkolenia ITE są wirtualne narzędzia edukacyjne takie jak Virtual Desktop oraz Virtual Laptop, które umożliwiają symulację działań na prawdziwym sprzęcie komputerowym - takich, jak np. montaż/demontaż komputera. Pozwalają one na naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności, niezależnie od miejsca, w jakim się uczeń znajduje, również w domu.

Certyfikacje

Kurs IT Essentials PC Hardware and Software jest autoryzowanym szkoleniem przygotowującym do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+


Opis kursu

Kurs ITE PC Hardware and Software jest podzielony na dwie części. Część pierwsza (rozdziały 1-10) obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności, zaś część druga(rozdziały 11-16) stanowi uzupełnienie i doskonalenie zdobytych juz kompetencji i je jest obowiązkowa do realizacji. Kurs obejmuje łącznie 70 godz., na które składają się wykłady, zajęcia z instruktorem, ćwiczenia w pracowni komputerowej, e-learning oraz testy i quizy.
 
Rozdział  PC Hardware and Software

1

Wprowadzenie do komputerów osobistych

2

Bezpieczne procedury laboratoryjne

3

Montaż komputera - krok po kroku

4

Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów

5

Podstawy systemów operacyjnych

6

Podstawy laptopów I urządzeń mobilnych

7

Podstawy drukarek I skanerów

8

Podstawy sieci

9

Podstawowe zabezpieczenia

10

Umiejętności komunikacyjne

11

Komputery osobiste dla zaawansowanych

12

Systemy operacyjne dla zaawansowanych

13

Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych

14

Drukarki i skanery dla zawansowanych

15

Zaawansowane zagadnienia sieciowe

16

Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa

 

Szkolenia i Egzaminy ECDL

Od kilku lat w naszej szkole odbywają się szkolenia i kursy przygotowujące uczniów do uzyskiwania certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Kursy te najczęściej są dotowane z funduszy Unii Europejskiej i uczniowie zupełnie za darmo mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu. Uczniowie mają możliwość przystępowania w naszej szkole do egzaminów ECDL ponieważ posiadamy certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL .

logo_pti logo_ecdl logo_kce

Czym jest ECDL:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

Zasięg:
Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach, posiada go 6,5 mln ludzi na świecie.

Ważne rekomendacje:

 • Na Węgrzech i w Hiszpanii ECDL jest obowiązującym standardem w administracji publicznej
 • W Wielkiej Brytanii ECDL jest wymagany od wszystkich pracowników służby zdrowia
 • W Norwegii ECDL jest obowiązkowy dla pracowników firm ubezpieczeniowych
 • We Włoszech, Szwajcarii i Egipcie na podstawie umów rządowych ECDL jest standardem w programach edukacyjnych

ECDL w Polsce:

Od 1996 roku ECDL jest dostępny w Polsce i funkcjonuje pod nazwą Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Siedziba ECDL znajduje się w Dublinie - www.ecdl.com, zaś polskie Biuro ECDL znajduje się w Warszawie - www.ecdl.com.pl.

Gdzie zdawać:

Egzaminy ECDL można zdawać tylko przed akredytowanymi egzaminatorami w certyfikowanych laboratoriach, które współpracują z Centrami ECDL. Nad wszystkim czuwa Polskie Biuro ECDL.


Co daje ECDL Pracodawcy:

 • ujednolicenie wymagań wobec pracowników,
 • wzrost efektywności pracy,
 • gwarancję umiejętności.

Co daje ECDL Pracownikowi:

 • potwierdzenie umiejętności,
 • szansę na rynku pracy - praca w firmie europejskiej bądź międzynarodowej lub też w administracji państwowej,
 • ECDL w UNII EUROPEJSKIEJ jest znacznie bardziej spopularyzowany niż w Polsce, sam fakt jego posiadania jest wystarczającym dowodem tego, że pracownik posiada odpowiednie kompetencje.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Przydatne linki:
http://www.ecdl.org/ - Fundacja ECDL
http://www.ecdl.com.pl/ - Polskie Biuro ECDL
http://www.ecdl.malopolska.pl/ - Krakowskie Centrum Egzaminacyjne
http://www.pti.org.pl/ - Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

Nabór 2008/2009

Ulotka informacyjna na rok szkolny 2008/2009
Ulotka informacyjna
Strony z informatora powiatowego 2008/2009
Strony z informatora powiatowego
Informacje ogólne:
 • W roku szkolnym 2008/2009 nabór do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego będzie odbywał się formie elektronicznej
 • Osoby mieszkające poza powiatem oświęcimskim, a chcące się uczyć w naszej szkole będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji podczas składania niezbędnych dokumentów w sekretariacie szkoły
 • Próg punktowy (oceny ze świadectwa oraz z egzaminu):

  min 100pkt - do klas LO, min 80pkt - do klas LP i Technikum.

 • Przelicznik punktowy za oceny na świadectwie:

  cel - 20pkt, bdb - 18pkt, db - 15pkt, dost - 10pkt, dop - 2pkt

  Dodatkowe punkty można uzyskać za szczególne osiągnięcia. Szczegóły przy rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji na rok 2008/2009 - szkoły dla młodzieży:
 • Od 26 maja 2008 r. do 12 czerwca 2008 r.godz.15.00 - składanie dokumentów do
  wybranych szkół.
 • Do 18 czerwca 2008 r. godz. 12.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły.
 • Od 20 czerwca 2008 r. do 24 czerwca 2008 r. godz.15.00 - dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • 27 czerwca 2008 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej
 • Do 2 lipca 2008 r. godz.14.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie
  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.
 • 4 lipca 2008 r. do godz.12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno -kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły
 • Do 7 lipca 2008 r. godz.12.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
 • 7 lipca 2008 r. godz.15.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły
 • Od 27 sierpnia 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r. - dodatkowa rekrutacja

Lista klas otwieranych w roku szkolnym 2008/2009

Poniżej przedstawiamy informacje na temat naboru i rekurutacji na rok szkolny 2008/2009 do poszczególnych typów szkół. Obecna lista otwieranych klas może ulec zmianie.

Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzone przedmioty
Nazwa zwyczajowa
Przedmioty punktowane

matematyka, informatyka

matematyczno-informatyczna język polski, język angielski, matematyka, elementy informatyki

język angielski, język niemiecki

językowa język polski, język angielski, geografia, historia

język polski, język angielski, historia

dziennikarska język polski, historia, geografia, elementy informatyki

wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

edukacja-europejska język polski, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie

język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

policyjna język polski, język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

prawno-społeczna język polski, język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

Liceum Profilowane

Kształcenie w profilach
Przedmioty punktowane
ekonomiczno-administacyjny język polski, elementy informatyki, wiedza o społeczeństwie, geografia

Technikum

Kształcenie w zawodach
Przedmioty punktowane
Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanik obróbka skrawaniem - obrabiarki CNC
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik spedytor
język polski, matematyka, geografia,
elementy informatyki

Szkoły Policealne

SZKOłY POLICEALNE DLA DOROSłYCH
2-letnia
Szkoła Policealna dla Dorosłych
dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich
(starego typu LO i Technikum)
i ponadgimnazjalnych (LO, LP, Technikum)
technik:
 • informatyk,
 • logistyk,
 • administracji,

1,5-letnia
Szkoła Policealna dla Dorosłych
dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich
(starego typu LO i Technikum)
i ponadgimnazjalnych (LO, LP, Technikum)

technik:
 • BHP.
 • Zajęcia odbywają się nieodpłatnie
 • Rekrutacja do wszystkich szkół policealnych trwać będzie do 24.08.2008r.
 • Nauka odbywa się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu
 • Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, 2 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie
 

Nabór 2009/2010

Informacje ogólne:
 • W roku szkolnym 2009/2010 nabór do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego będzie odbywał się formie elektronicznej
 • Osoby mieszkające poza powiatem oświęcimskim, a chcące się uczyć w naszej szkole będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji podczas składania niezbędnych dokumentów w sekretariacie szkoły
 • Próg punktowy (oceny ze świadectwa oraz z egzaminu):

  min 95pkt - do klas LO, min 75pkt - do klas LP i Technikum.

 • Przelicznik punktowy za oceny na świadectwie:

  cel - 20pkt, bdb - 18pkt, db - 15pkt, dost - 10pkt, dop - 2pkt

  Dodatkowe punkty można uzyskać za szczególne osiągnięcia. Szczegóły przy rekrutacji.


Lista klas otwieranych w roku szkolnym 2009/2010

Poniżej przedstawiamy informacje na temat naboru i rekurutacji na rok szkolny 2009/2010 do poszczególnych typów szkół. Obecna lista otwieranych klas może ulec zmianie.

Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzone przedmioty
Nazwa zwyczajowa
Przedmioty punktowane

język angielski, geografia

turystyczna

geografia, biologia

ekologiczna

wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

edukacji-europejskiej język polski, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie

język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

policyjna język polski, język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

prawno-społeczna język polski, język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

Liceum Profilowane

Kształcenie w profilach
Przedmioty punktowane
ekonomiczno-administacyjny język polski, elementy informatyki, wiedza o społeczeństwie, geografia

Technikum

Kształcenie w zawodach
Przedmioty punktowane

Technik mechanik
specjalizacja:

Komputerowe wspomaganie projektowania

Technik mechanik
specjalizacja:

obróbka skrawaniem - obrabiarki CNC

Technik informatyk
Technik logistyk
Technik spedytor
język polski, matematyka, geografia,
elementy informatyki

Szkoły Policealne

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSłYCH
2-letnia
Szkoła Policealna dla Dorosłych
dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich
(starego typu LO i Technikum)
i ponadgimnazjalnych (LO, LP, Technikum)
technik:
 • logistyk,
 • administracji

1,5-letnia
Szkoła Policealna dla Dorosłych
dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich
(starego typu LO i Technikum)
i ponadgimnazjalnych (LO, LP, Technikum)

technik:
 • BHP
 • Zajęcia odbywają się nieodpłatnie
 • Rekrutacja do wszystkich szkół policealnych trwać będzie do 24.08.2009r.
 • Nauka odbywa się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu
 • Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, 2 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie
 

Nabór 2010/2011

Informacje ogólne:
 • W roku szkolnym 2010/2011 nabór do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego będzie odbywał się formie elektronicznej
 • Osoby mieszkające poza powiatem oświęcimskim, a chcące się uczyć w naszej szkole będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji podczas składania niezbędnych dokumentów w sekretariacie szkoły
 • Próg punktowy (oceny ze świadectwa oraz z egzaminu):

  min 95pkt - do klas LO, min 75pkt - do klas LP i Technikum.

 • Przelicznik punktowy za oceny na świadectwie:

  cel - 20pkt, bdb - 18pkt, db - 15pkt, dost - 10pkt, dop - 2pkt

  Dodatkowe punkty można uzyskać za szczególne osiągnięcia. Szczegóły przy rekrutacji.


Lista klas otwieranych w roku szkolnym 2010/2011

Poniżej przedstawiamy informacje na temat naboru i rekurutacji na rok szkolny 2010/2011 do poszczególnych typów szkół. Obecna lista otwieranych klas może ulec zmianie.

Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzone przedmioty
Nazwa zwyczajowa
Przedmioty punktowane

język angielski, język hiszpański

językowa - nowość!!!

matematyka, geografia

matematyczno-geograficzna

wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

edukacji-europejskiej język polski, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie

język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

policyjna język polski, język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie

Technikum

Kształcenie w zawodach
Przedmioty punktowane

Technik mechanik
specjalizacja:

Komputerowe wspomaganie projektowania

Technik informatyk
Technik logistyk - zobacz szczegóły >>
Technik spedytor
język polski, matematyka, geografia,
elementy informatyki

Szkoły Policealne

SZKOłY POLICEALNE DLA DOROSłYCH
2-letnia
Szkoła Policealna dla Dorosłych
dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich
(starego typu LO i Technikum)
i ponadgimnazjalnych (LO, LP, Technikum)
technik prac biurowych

1,5-letnia
Szkoła Policealna dla Dorosłych
dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich
(starego typu LO i Technikum)
i ponadgimnazjalnych (LO, LP, Technikum)

technik bhp
 • Zajęcia odbywają się nieodpłatnie
 • Nauka odbywa się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu
 • Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, 2 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie
 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu