Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Info Umysł - edycja 2008/2009

b_280_0_16777215_00_images_stories_info_umysl_iu09_hor.jpg 

Wyniki konkursu InfoUmysł 2009

 MIEJSCE  IMIĘ I NAZWISKO
KLASA
 I miejsce  Damian Mąsior
 4cTI
 II miejsce
 Tomasz Pławecki
 2bTI
 III miejsce
 Tomasz Mrozik
 2cTI

Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego "Info Umysł" w roku szkolnym 2008/2009

I. Wstęp

 1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Informatycznego dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych jest Powiatowy Zespół Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu są nauczyciele przedmiotów informatycznych.
 2. Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję. Siedzibą komisji jest: PZNr3STiO w Oświęcimiu.

II. Cele konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy.
 2. Podnoszenie poziomu umiejętności wiedzy informatycznej.
 3. Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów.
 4. Wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy wspomagającego proces nauczania.

III Organizacja konkursu:

 1. Za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem konkursu odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół  z PZNr3STiO w Oświęcimiu.
 3. Konkurs odbędzie się 11 lutego 2009.
 4. Konkurs ma formę testu rozwiązywanego na komputerze.
 5. Pytania konkursowe w formie testu wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową zostaną udostępnione uczestnikom poprzez interfejs dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.
 6. Test liczyć będzie około 40 pytań.
 7. Konkurs jest jednoetapowy.
 8. Uczniowie rozwiązują test wyboru, a odpowiedzi wysyłane będą na serwer szkoły.
 9. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w skład, której wchodzą nauczyciele przedmiotów informatycznych z PZNr3STiO w Oświęcimiu.
 10. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w dniu przeprowadzania konkursu.
 11. Czas trwania konkursuwynosić będzie około 1,5 h.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
 13. Godzina przeprowadzenia konkursu zostanie podana na conajmniej tydzień przed jego terminem.
 

Info Umysł - Konkurs wiedzy informatycznej

Wybierz edycję konkursu
b_280_0_16777215_00_images_stories_info_umysl_iu09_hor.jpg 
iu08_hor.jpg 
 

"Info Umysł" - rok szkolny 2007/2008

Info Umysł

WYNIKI KONKURSU INFORMATYCZNEGO
"INFO UMYSŁ 2008"

MIEJSCE
IMIĘ I NAZWISKO
KLASA LICZBA PKT.
I miejsce
Mrozik Tomasz
I C T 51
II miejsce
Morończyk Piotr
II C 49
III miejsce
Zawadzki Leszek
III B T 46
IV miejsce
Bartula Arkadiusz II C T 45
V miejsce
Salepa Damian III B T 40
VI miejsce
Kukla Mateusz
II C T 39

 


Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego "Info Umysł" w roku szkolnym 2007/2008
I. Wstęp

 1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Informatycznego dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych jest Powiatowy Zespół Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu są nauczyciele przedmiotów informatycznych.
 2. Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję. Siedzibą komisji jest: PZNr3STiO w Oświęcimiu.

II. Cele konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy.
 2. Podnoszenie poziomu umiejętności wiedzy informatycznej.
 3. Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów.
 4. Wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy wspomagającego proces nauczania.

III Organizacja konkursu:

 1. Za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem konkursu odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego.
 3. Konkurs trwa od 13 lutego 2008r do 15 lutego 2008r.
 4. Konkurs ma formę pisemną i praktyczną.
 5. Pytania konkursowe w formie testu wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową zostaną rozdane uczestnikom w formie papierowej.
  Test liczy 40 pytań.
 6. Konkurs prowadzony będzie etapami - rodzajami zadań. Przewiduje się dwa
  etapy:
  1. Ogólna wiedza informatyczna - czas trwania: 13 luty 2008r. o godzinie 10.00 (4lekcja) - sala 202 oraz 203.
  2. Zadania praktyczne z języków programowania, arkusza kalkulacyjnego i baz danych - czas trwania: 15 luty 2008r. o godzinie 11.05 (5lekcja) - sala 203.
 7. Uczniowie rozwiązują test wyboru, a odpowiedź zostanie przesłana na serwer szkoły.
 8. Po przeprowadzeniu eliminacji obejmujących pierwszy etap konkursu, 6 uczniów z największą liczbą punktów zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w drugim etapie.
 9. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w skład, której wchodzą nauczyciel przedmiotów informatycznych z PZNr3.
 10. Komisja może podjąć inną decyzję dotyczącą liczby uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu, w przypadku gdy uczestnicy eliminacji uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności będzie decydować czas oddania testu.
 11. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie podana do
  wiadomości do dnia 14 lutego 2008r. do godziny 1200.
 12. Uczestnicy drugiego etapu będą rozwiązywali trzy zadania praktyczne z wykorzystaniem zainstalowanego oprogramowania na stanowisku komputerowym.
 13. Czas trwania drugiego etapu wynosi 1,5 h.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
 15. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności zostanie podany do wiadomości na przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.
 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu