• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku,
• zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

i

• orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klas technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

[2020-06-10] Sprawozdania za I kwartał 2020 r.

[2020-06-10] Bilans jednostki budżetowej za 2019 r.

[2020-06-05] Wynajem lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego

[2020-01-31] Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

[2019-11-14] Sprawozdania za III kwartał 2019 r.

[2019-11-08] Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Specjalista ds. kadr"

[2019-08-20] Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. bhp"

[2019-07-16] Sprawozdania za II kwartał 2019 r.

[2019-04-10] Sprawozdania za I kwartał 2019 r.

[2019-03-29] Bilans jednostki budżetowej za 2018 r.

[2019-01-31] Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.

[2018-11-05] Sprawozdania za III kwartał 2018 r.

Zapytanie ofertowe - Przegląd okresowy budynków zarządzanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Sprawozdania za II kwartał 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr

Sprawozdania za I kwartał 2018 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2017 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.

Sprawozdania za III kwartał 2017 r. - korekta

Sprawozdania za III kwartał 2017 r.

DRUK - Oferta w sprawie zamówienia o wartości w złotych nieprzekraczającej równowartości w złotych 30000 euro

Zapytanie ofertowe - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii "B"

Sprawozdania za II kwartał 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. księgowych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. płacowych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. płacowych

Bilans jednostki budżetowej za 2016 r.

Sprawozdania za I kwartał 2017 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.

Sprawozdania za III kwartał 2016 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

Sprawozdania za II kwartał 2016 r.

Sprawozdania za I kwartał 2016 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2015 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2015 r.

Sprawozdania za III kwartał 2015 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2014 r.

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2020 PCKTiB w Oświęcimiu