• logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos

Ważne terminy

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/19 na podstawie
ZARZĄDZENIA NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 25 stycznia 2018 r. zał. nr 1

RODZAJ CZYNNOSCI

TERMINY REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 kwietnia

do
11
czerwca 2018r.

 

od  11

do 18 lipca 2018r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

od 23 kwietnia

 do

27 czerwca 2018r.

od 11 lipca

do

 27 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca

 do

 26 czerwca 2018r.

nie dotyczy

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 czerwca 2018 r.

 godz. 12.00

30 lipca 2018 r. godz. 12.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 3 lipca 2018r.

do 13 sierpnia 2018

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. uzupełnienie wniosku)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 oraz

  • karty zdrowia,
  • 2 opisanych fotografii (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL).

do 9 lipca 2018r.

do 21 sierpnia 2018  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

10 lipca 2018 r. godz.12.00

22 sierpnia 2018 r. godz.12.00

projekt 2018 CKZ

 
HPV 300x250px

ue baner2

promocja-zdrowia-2012

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
©2018 PCKTiB w Oświęcimiu