• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Przedmioty uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny2017/18 w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu

TECHNIKUM

zawód

przedmioty punktowane

Technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka, informatyka, fizyka / zajęcia techniczne*

Technik spedytor

język polski, matematyka, język obcy*, geografia/wos*,

Technik logistyk

język polski, matematyka, język obcy*, geografia/ informatyka *,

Technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy*, informatyka,

Technik mechatronik

język polski, matematyka, język obcy*, informatyka,

Technik automatyk

język polski, matematyka, język obcy*, informatyka,

*wyższa ocena na świadectwie

 

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych przezkandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

(na podstawie:rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum)


W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii iwiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych,
 5. języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.


W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym - przyznaje się po 18 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum zwyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów.


Tabela 1

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018

Kryteria - egzamin gimnazjalny

wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %

punkty w postępowaniu rekrutacyj nym

wynik z języka polskiego

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

max

(max) 100 pkt

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

ocena z języka polskiego

(max) 18 pkt

ocena z matematyki

(max) 18 pkt

ocena z trzeciego przedmiotu*

(max) 18 pkt

ocena z czwartego przedmiotu*

(max) 18 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach

(max) 18 pkt

max

(max) 100 pkt

Razem

(max) 200 pkt

*) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej (wskazanych w ofercie szkoły ponadgimnazjalnej w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18)

 

Tabela 2

Punkty uzyskane zaszczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
(fragment § 6. 1.rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...)

Lp.

A

B

C

D

E

F

1.

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponad- wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Finalista konkursu przedmiotowego

10pkt.

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

7pkt.

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

5pkt.

 

 

 

2.

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10pkt.

Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

7pkt.

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

5pkt.

Finalista konkursu przedmiotowego

7pkt.

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

5pkt.

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

3pkt.

3.

Zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt. 1-2, artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym

4pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu krajowym

3pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu wojewódzkim

2pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym

1pkt.

 

 

§ 6. 2. rozporządzenia MEN z dnia 14 marca2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Dodatkowe informacje:

Nasza oferta edukacyjna

 
HPV 300x250px

ue baner2

promocja-zdrowia-2012

Konkursy

Ozety na Facebooku

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
©2017 PCKTiB w Oświęcimiu